....Publicaties Alain Claes..Publications Alain Claes..Publications Alain Claes....

....Boeken..Livres..Books....

 • A. CLAES, Milieuheffingen en leegstandsheffingen 1977-2002 in reeks Fiscale rechtspraakoverzichten, Gent, Larcier, 2002, 229 p.

 • A. CLAES, BTW-carrousel. De fiscaal- en strafrechtelijke aanpak en de gevolgen voor de organisatoren, medeplichtigen en hun afnemers. in reeks Bibliotheek Fiscaal Recht, Gent, Larcier, 2005, 296 p.

....Bijdragen in boeken..Contributions pour des livres..Contribution for books....

 • A. CLAES, "Regionale belastingen. Vlaanderen" in Success partner, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, (jaarlijkse editie) editie 1993 en editie 1994.

 • A. CLAES, "Fiscalité régionale. Flandre" in Success part­ner. 1993, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, (édition annuelle) édition 1993 et édition 1994.

 • A. CLAES, "Regionale belastingen en Milieuheffingen" in De Ondernemer, Antwer­pen, Kluwer Rechtswetenschappen, (jaarlijkse editie) vanaf editie 1995.

 • A. CLAES, "Redevances d'environnement" in L'entreprise, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, editie 1995.

 • A. CLAES, "Regionale belastingen en Milieuheffingen" in De Ondernemer, Antwer­pen, Kluwer Rechtswetenschappen, (jaarlijkse editie) vanaf editie 1996.

 • A. CLAES, "Regionale belastingen en Milieuheffingen" in De Ondernemer, Antwer­pen, Kluwer Rechtswetenschappen, (jaarlijkse editie) vanaf editie 1997.

 • A. CLAES, "Redevances d'environnement" in L'entreprise, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, editie 1997.

 • A. CLAES, "Regionale belastingen en Milieuheffingen" in De Ondernemer, Antwer­pen, Kluwer Rechtswetenschappen, (jaarlijkse editie) vanaf editie 1998.

 • A. CLAES, "Regionale belastingen en Milieuheffingen" in De Ondernemer, Antwer­pen, Kluwer Rechtswetenschappen, (jaarlijkse editie) vanaf editie 1999.

 • A. CLAES en H. DUBOIS, “Het administratief luik: B.T.W. en andere indirecte belastingen” in De hervorming van de fiscale procedure., PEETERS, B. (ed.) .Antwerpen, Maklu, 1999, 171-203.

 • A. CLAES, "Regionale belastingen en Milieuheffingen" in De Ondernemer, Antwer­pen, Kluwer Rechtswetenschappen, (jaarlijkse editie) vanaf editie 2000.

 • A. CLAES, "Regionale belastingen en Milieuheffingen" in De Ondernemer, Antwer­pen, Kluwer Rechtswetenschappen, (jaarlijkse editie) vanaf editie 2001.

 • A. CLAES en A. BROHEZ, Hoofdstuk "Belastingen" (met uitz. van “Europa en de B.T.W.”) in De Ondernemer, Antwer­pen, Kluwer Rechtswetenschappen, vanaf editie 2003.

 • A. CLAES en A. BROHEZ, Hoofdstuk "Belastingen" (met uitz. van “Europa en de B.T.W.”) in De Ondernemer, Antwer­pen, Kluwer Rechtswetenschappen, vanaf editie 2004.

 • A. CLAES en A. BROHEZ, Hoofdstuk "Belastingen" (met uitz. van “Europa en de B.T.W.”) in De Ondernemer, Antwer­pen, Kluwer Rechtswetenschappen, vanaf editie 2005.

 • A. CLAES en S. CAUWENBERGHS, Hoofdstuk "Belastingen" (met uitz. van “Europa en de B.T.W.”) in De Ondernemer, Antwer­pen, Kluwer Rechtswetenschappen, vanaf editie 2006.

 • A. CLAES, Hoofdstuk "Belastingen" in De Ondernemer, Antwer­pen, Kluwer Rechtswetenschappen, editie 2007.

 • A. CLAES, “Ego te absolvo a peccatis tuis: de nieuwe permanente fiscale regularisatie in de praktijk’ in Fiscaal praktijkboek Directe belastingen 2006-2007, Antwerpen, ced.samsom, 2007, 73-116.

 • A. CLAES en G. GOOSSENS, Hoofdstuk "Belastingen" in De Ondernemer, Antwer­pen, Kluwer Rechtswetenschappen, editie 2008.

 • A. CLAES, “Wordt de fiscaal adviseur een verklikker?” in Fiscaal praktijkboek Directe belastingen 2007-2008, Antwerpen, ced.samsom, 2008, 105-136.

 • A. CLAES, “Vervolging en gedingen” in BTW-handboek, Gent, Larcier, 2014, 1653-1781, 1806-1814 en 1821-1826.

 • A. CLAES, “Witwaspreventie”, in Duiding deontologie juridische beroepen: advocatuur, Gent, Larcier, 2015, 185-191.

 • A. CLAES, Duiding BTW, Gent, Larcier, 2017, 379-431.

 • A. CLAES, Duiding Vastgoed, Gent, Larcier, 2018, 1413-1467.

....Artikelen..Articles..Articles....

 • A. CLAES, "De Milieuheffingen op vaste afval­stoffen in het Vlaamse Gewest.", T.F.R. 1992, 206-215.

 • A. CLAES, "De Milieuheffingen op de waterver­ontreiniging in het Vlaam­se Gewest.", T.F.R. 1992, 229-245.

 • A. CLAES, "Heffingen op verontreiniging door mest­stof­fen in het Vlaam­se Gewest.", T.F.R. 1992, 271-281.

 • A. CLAES, "De Milieuheffingen op afvalstoffen in het Waalse Gewest.", T.F.R. 1992, 216-228.

 • A. CLAES, "De Milieuheffingen m.b.t. water in het Waalse Ge­west.", T.F.R., 1992, 246-270.

 • A. CLAES, "Milieufiscaliteit: (g)een be­leid ? Enkele bedenkingen naar aan­leiding van de bijdrage van K. Dekete­laere "Milieufiscali­teit 1989-1993: beleid met de natte vin­ger".", T.F.R. 1993, 197-198.

 • A. CLAES, "Milieutaksen.", Fiskoloog 1994, nr. 458, 9-12.

 • A. CLAES, "Waalse waterheffingen vernietigd.", A.F.T.-Fiscale actuali­teit 1995, nr. 37, 1-3.

 • A. CLAES, "Hogere milieuheffingen in Vlaams Programmade­creet.", A.F.T.-Fiscale actualiteit 1996, nr. 7, 6-8.1.

 • A. CLAES, "Ook inzake milieufiscaliteit heeft akkoord zelfde waarde als aangifte.", A.F.T.-Fiscale actualiteit 1996, nr. 10, 4-6.

 • A. CLAES, "Een overzicht van de milieuheffingen in het Vlaamse Ge­west.", A.F.T.-Fiscale actualiteit 1996, nr. 15, 9-12.

 • A. CLAES, "Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert heffing op lozen van afvalwater in.", A.F.T.-Fiscale actuali­teit 1996, nr. 19, 3-5.

 • A. CLAES, "Waalse winningsbelasting op grond­water verder uitgebouwd.", A.F.T.-Fiscale actuali­teit 1996, nr. 19, 3-4.

 • A. CLAES, "Milieutaks: ook bijkomende bepalingen voor batterijen.", A.F.T.-Fiscale actuali­teit 1996, nr. 22, 6.

 • A. CLAES, "Uitvoeringsbesluiten m.b.t. milieutaksen: beperkte wijzigingen.", A.F.T.-Fiscale actuali­teit 1996, nr. 22, 7-8.

 • A. CLAES, "De belastingen op leegstand in het Vlaam­se gewest.", T.F.R. 1996, 125-164.

 • A. CLAES, "Vlaams Programmadecreet wijzigt aantal decre­ten m.b.t. milieuheffingen.", A.F.T.-Fiscale actualiteit 1997, nr. 5, 4-7.

 • A. CLAES, "Programmadecreet heeft ook invloed op leeg­standsheffing.", A.F.T.-Fiscale actua­liteit 1997, nr. 5, 4.

 • A. CLAES, "Opnieuw wijzigingen aan de wetgeving inzake milieutaksen", A.F.T.-Fiscale actualiteit 1997, nr. 42, 7-8.

 • A. CLAES, "Opnieuw wijzigingen aan de wetgeving inzake milieutaksen", A.F.T.-Fiscale actualiteit 1997, nr. 42, 7-8.

 • A. CLAES, “Waterheffingen aangepast”, A.F.T.-fiscale actualiteit 2001, nr. 2, 7-8.

 • A. CLAES, “Is een akkoord getekend onder dwang bindend?” (bespreking Brussel 13 september 2001), Accountancy & Fiscaliteit 2001, nr. 19, 3 en 5.

 • A. CLAES, “Recyclagebijdrage voor elektrische apparaten: fiscale behandeling”, A.F.T.-fiscale actualiteit 2001, nr. 41, 4-5.

 • A. CLAES, “Uitspraak fiscale rechter wordt bepaald door strafrechter.” (bespreking Brussel, 13 september 2001), Accountancy & Fiscaliteit 2001, nr. 23, 4-5.

 • A. CLAES, “Investeringsaftrek: wanneer is het gebruik afgestaan aan derden?”, Accountancy & Fiscaliteit 2001, nr. 27.

 • A. CLAES, “Onroerende voorheffing: fiscus moet hoedanigheid belastingplichtige bewijzen” (bespreking Brussel 3 oktober 2001), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 4.

 • A. CLAES, “Huiszoeking door ambtenaren directe (en indirecte) belastingen uitgesloten, maar…” (bespreking Rb. Luik 3 december 2001), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 6.

 • A. CLAES, “Bewijs: simulatie kan bewezen worden op basis van vermoedens” (bespreking Brussel 27 september 2001, Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 7.

 • A. CLAES, “Controle: douaneonderzoek aan de grens” (bespreking Brussel 26 september 2001), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 7.

 • A. CLAES, “Bezoldigingen ten onrechte voorstellen als kosten eigen aan de werkgever: niet aftrekbaar en taxatie als geheime commissielonen” (bespreking Brussel 28 september 2001), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 9.

 • A. CLAES, “Aanslag van ambtswege: hoe kan de belastingplichtige het tegenbewijs leveren?” (bespreking Brussel 20 december 2001), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 12.

 • A. CLAES, “Bedrijfsuitgaven: put- en callopties” (bespreking Brussel 20 december 2001), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 15.

 • A. CLAES, “Procedure: bezwaar en ontheffing van ambtswege ” (bespreking Brussel 26 september 2001), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 15.

 • A. CLAES, “Controle: voorafgaande kennisgeving verlenging onderzoekstermijn” (bespreking Brussel 23 november 2001), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 15.

 • A. CLAES, “Gelijktijdige aankoop put- en callopties: onaanvaardbare constructie” (bespreking Brussel 14 februari en 15 februari 2002), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 23.

 • A. CLAES, “Kosten eigen aan de werkgever: vermoeden van onbelastbaarheid?” (bespreking Rb. Antwerpen 28 november 2001 en Antwerpen 2 april 2002), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 33.

 • A. CLAES en W. NEVEN, “Geen milieutaks op batterij in muzikale wenskaart” (Bespreking Corr. Kortrijk 19 maart 2002), A.F.T.-fiscale actualiteit 2002, nr. 23, 4-5.

 • A. CLAES, “Overgangsregeling drankverpakkingen in afwachting ecoboni”, A.F.T.-fiscale actualiteit 2002, nr. 27, 7-8.

 • A. CLAES, “Belastingplichtige moet kunnen ‘vertrouwen’ op een ‘ernstige controle’” (bespreking Rb. Luik 25 maart 2002), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 37.

 • A. CLAES, “Leasingmaatschappijen: geen bankgeheim of toch wel?” (bespreking Rb. Luik 18 maart 2002), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 38.

 • A. CLAES, “Administratieve boete (en belastingverhoging): motivering moet vooraf gegeven worden” (bespreking Rb. Luik 18 maart 2002), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 39.

 • A. CLAES, “Artiesten betaald via artiestenvennootschap: bedrijfsvoorheffing strijdig met Belgisch-Frans DBV?” (bespreking Rb. Luik 18 april 2002), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 41.

 • A. CLAES, “Moet men investeringen zelf betalen om deze te kunnen afschrijven?” (bespreking Rb. Luik 16 mei 2002), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 45.

 • A. CLAES, “Het fenomeen van de B.T.W.-carrousel: is elke koper een fiscale fraudeur?” (bespreking Corr. Antwerpen 27 september 2002), Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 2.

 • A. CLAES, “De administratie en de B.T.W.-carrousels” (bespreking Corr. Antwerpen 27 september 2002), Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 3.

 • A. CLAES, “Ook zonder dwangbevel kan men een B.T.W.-vordering betwisten?” (bespreking Rb. Luik 27 september 2002), Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 4.

 • A. CLAES, “De administratie mag enkel onderzoekshandelingen stellen die uitdrukkelijk toegelaten zijn door de wet” (bespreking Rb. Brussel 29 maart 2002), Fiscaal Compendium Flashberichten, 2003, nr. 1, 18-21.

 • A. CLAES, “Milieutaksen: nieuw wetgeving op milieutaksen en ecobonussen komt eraan”, A.F.T.-fiscale actualiteit 2003, nr. 9, 7-8.

 • A. CLAES, “Enkele tendensen in de rechtspraak inzake Vlaamse leegstandheffingen”, A.F.T. 2003, nr. 3, 137-148.

 • A. CLAES, “Verkoop van een ‘kasgeldvennootschap’ hoeft niet vreemd te zijn aan beheer privaat vermogen” (bespreking onder Rb. Luik 12 september 2002) Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 20, 8.

 • A. CLAES, “Bijkomende aankoopkosten grond: aftrekbaar of toch weer niet?” (bespreking Rb. Leuven 2 mei 2003), Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 26, 2-3.

 • A. CLAES, “Bij goede trouw kan de leverancier het bewijs leveren van de uitvoer, zelfs door middel van valse stempels” (bespreking Rb. Luik 3 september 2002), Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 26, 8.

 • A. CLAES en A. BROHEZ, “De fiscus is geen derde voor de tegenstelbaarheid van ontslag bestuurders.” (bespreking onder Rb. Leuven 2 mei 2003), Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 27, 7-8.

 • A. CLAES en A. BROHEZ, “Ook de bedrijfsuitgaven voor illegale activiteiten zijn aftrekbaar” (bespreking Brussel 12 juni 2003), Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 31, 6-7.

 • A. CLAES en A. BROHEZ, “Standpunt ‘Au Vieux Saint-Martin’ nogmaals bevestigd” (bespreking Brussel 2 april 2003), Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 32.

 • A. CLAES, “Le recouvrement de dettes fiscales auprès de tiers: action paulienne, action oblique, responsabilité des dirigeants et liquidateurs…”, R.G.C.F. 2003, nr. 4, 5-20.

 • A. CLAES, “Proces-verbaal: krachtig bewijsmiddel voor administratie, maar niet onbeperkt.” (bespreking onder Rb. Leuven 4 april 2003), Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 36, -.

 • A. CLAES en A. BROHEZ, “Bijkomende aankoopkosten gronden en maaltijdcheques: het Arbitragehof heeft het woord” (bespreking Rb. Leuven 27 juni 2003), Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 37, 1-.

 • A. CLAES, “Wetsontwerp fiscale amnestie: (voorlopige) stand van zaken”, Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 38, 1-5.

 • A. CLAES en A. BROHEZ, “Nalatige boekhouder is aansprakelijk voor verlies van een kans tot betwisting van de aanslag” (bespreking Rb. Leuven 27 juni 2003), Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 40, 1-.

 • A. CLAES, “Retroactiviteit: staat het Hof van Cassatie meer toe dan het Arbitragehof?” (bespreking Cass. 11 september 2003), A.F.T.-Fiscale actualiteit, 2003, nr. 43, 7-10.

 • A. CLAES, i.s.m. A. BROHEZ, “Waardevermindering op deelnemingen: ogenblik aftrek bij faillissement” (bespreking Brussel 26 September 2003), Accountancy & Fiscaliteit 2004, nr. 2, 3-4.

 • A. CLAES, i.s.m. A. BROHEZ, “Onderzoeksdaden tijdens de bezwaarprocedure: de rechtbank van Leuven brengt de spelregels in herinnering.” (Bespreking Rechtbank. Leuven 13 juni 2003), Accountancy & Fiscaliteit 2004, nr. 3, 1-2.

 • A. CLAES, “De fiscale amnestie: veilige oase of fata morgana?”, Accountancy & Fiscaliteit 2004, nr. 4, extra editie, 1-12.

 • A. CLAES, “De fiscale amnestie: minister beantwoordt 29 vragen.”, Accountancy & Fiscaliteit 2004, nr. 7, 1-2.

 • A. CLAES, i.s.m. A. BROHEZ, “De verjaring van oude belastingschulden: de wetgever grijpt in.”, Accountancy & Fiscaliteit 2004, nr. 15, 2-4.

 • A. CLAES, i.s.m. A. BROHEZ, “Enkele beschouwingen omtrent het bezoekrecht van de administratie.”, Accountancy & Fiscaliteit 2004, nr. 17, 2-4.

 • A. CLAES, i.s.m. A. BROHEZ, “Aftrekbaarheid werkgeverspremies gestort voor aanvullend pensioen: de zgn. 80%-grens.”, Accountancy & Fiscaliteit 2004, nr. 17, 6-7.

 • A. CLAES, “De eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) of fiscale amnestie: overzicht van de spelregels.”, Aantekeningen bij de Praktijkgids voor de jaarrekening 2004, nr. 6, 27-41.

 • A. CLAES, “Preventieve witwaswetgeving legt nieuwe verplichtingen op.”, Aantekeningen bij de Praktijkgids voor de jaarrekening 2004, nr. 6, 41-47.

 • A. CLAES, i.s.m. A. BROHEZ, “Betwisting van het bedrag aan overdraagbare verliezen: recente rechtspraak verduidelijkt de procedureregels.”, Accountancy & Fiscaliteit 2004, nr. 23, 6-8.

 • A. CLAES, i.s.m. A. BROHEZ, “Trage werking gemeentelijke diensten kan in uw voordeel werken.”, Accountancy & Fiscaliteit 2004, nr. 24, 6-7.

 • A. CLAES, i.s.m. A. BROHEZ, “Opent een prejudicieel arrest van het Arbitragehof nieuwe mogelijkheden tot betwisting van inkomstenbelastingen: ‘nieuw feit’ of ‘nieuw rechtsmiddel’?”, Accountancy & Fiscaliteit, 2004, nr. 27, 1-3.

 • A. CLAES, “BTW-carroussels: versoepelt de Minister van Financiën de administratieve houding naar de kopers toe?”, Accountancy & Fiscaliteit, 2004, nr. 29, 6-7.

 • A. CLAES, “Witwassen: Europese Commissie stelt ontwerp derde richtlijn voor”, A.F.T.-Fiscale actualiteit, 2004, nr. 31, 11-12.

 • A. CLAES, “Tussen groepsvennootschappen zijn bepaalde voordelen ‘normaal’”, A.F.T.-Fiscale actualiteit, 2004, nr. 34, 4-6.

 • A. CLAES, i.s.m. S. CAUWENBERGHS, “Afschrijvingen van immateriële vaste activa verworven tegen een variabele prijs: rechtspraak eindelijk op het juiste spoor?”, Accountancy & Fiscaliteit, 2005, nr. 2, 1-4.

 • A. CLAES, “Wanneer kan ik als beroepsbeoefenaar aansprakelijk gesteld worden voor de fiscale fraude van mijn cliënt?”, Accountancy & Fiscaliteit, 2005, nr. 9 (extra editie), 1-8.

 • A. CLAES, “Witwaswetgeving verbiedt contante betalingen van meer dan 15.000 EUR: praktische gevolgen voor handelaar en adviseur”, Accountancy & Fiscaliteit, 2004, nr. 15, 5-7.

 • A. CLAES, i.s.m. A. BROHEZ, “De spaarrichtlijn en de omzetting ervan in het Belgische recht”, R.W. 2005, 1361-1369.

 • A. CLAES en A. BROHEZ, “Programmawetten 2005: overzicht van de fiscale maatregelen”, Accountancy & Fiscaliteit, 2005, nr. 43, 4-5.

 • A. CLAES, i.s.m. A. BROHEZ, “Nieuwe verzekeringstaks sinds 1 januari 2006: nog een spaarproduct getroffen door fiscale maatregelen”, Accountancy & Fiscaliteit, 2006, nr. 2, 5-6.

 • A. CLAES, i.s.m. A. BROHEZ en S. CAUWENBERGHS “De notionele interestaftrek toegelicht”, Accountancy & Fiscaliteit, 2006, nr. 2 extra, 1-6.

 • A. CLAES, i.s.m. A. BROHEZ, “Programmawet: nieuwe antimisbruikbepaling op het vlak van btw” ”, Accountancy & Fiscaliteit, 2006, nr. 8, 1-3.

 • A. CLAES, “De fiscale regularisatie: de gedroomde amnestieregeling of halfslachtige EBA-BIS?” ”, Accountancy & Fiscaliteit, 2006, nr. 9, 1-8.

 • A. CLAES, “De fiscale zondaar kan opnieuw gaan biechten: de fiscale regularisatie.”, Aantekeningen bij de Praktijkgids voor de jaarrekening 2006, nr. 5, 3-14

 • A. CLAES, “Aflaten voor fiscale zondaars (bis): de fiscale regularisatie”, T.F.R. 2006, nr. 302, 423-443.

 • A. CLAES, “Actualiteiten Hof van Justitie – Indirecte belastingen – 1/06/06 tem 31/08/06”, T.F.R. 2006, nr. 307, 729-734.

 • A. CLAES, i.s.m. V. HOVINE, “Franse grensarbeider hoefde niet uitsluitend te werken in de grensstreek”, Accountancy & Fiscaliteit, 2007, nr. 5, 3-5.

 • A. CLAES, i.s.m. G. GOOSSENS, “De commissielonen van een zelfstandige agent in een bankfiliaal: baten of winsten”, Accountancy & Fiscaliteit, 2007, nr. 7, 6-8.

 • A. CLAES, “Actualiteiten Hof van Justitie – Indirecte belastingen – 1/11/06 tem 31/12/06”, T.F.R. 2007, nr. 315, 125-127.

 • A. CLAES, “De fiscaal adviseur en de preventieve en repressieve antiwitwaswetgeving”, Tijdschrift voor Financiële wetgeving, 2007, 4-39.

 • A. CLAES, “Witwassen en fiscale fraude: blaast de wetgever tegelijkertijd koud en warm?”, Accountancy & Fiscaliteit, 2007, nr. 19, 1-6.

 • A. CLAES, “Actualiteiten Hof van Justitie – Indirecte belastingen – 1/4/07 tem 30/6/07”, T.F.R. 2007, nr. 325, 631-636.

 • A. CLAES, “Verstrenging van de strafwet inzake witwassen eindelijk gepubliceerd.”, Accountancy & Fiscaliteit, 2007, nr. 30, 1-3.

 • A. CLAES, “Witwassen en fiscale fraude: het indicatoren-KB dan toch autonoom te interpreteren?”, Accountancy & Fiscaliteit, 2007, nr. 36, 3-4.

 • A. CLAES, “Actualiteiten Hof van Justitie – Indirecte belastingen – 1/10/07 tem 30/11/07”, T.F.R. 2007, nr. 333, 43-46.

 • A. CLAES, “Beperkt het Grondwettelijk Hof de draagwijdte van de witwaswetgeving enkel voor advocaten?”, Accountancy & Fiscaliteit, 2008, nr. 8, 1-3.

 • A. CLAES, “Actualiteiten Hof van Justitie – Indirecte belastingen – 1/2/08 tem 31/3/08”, T.F.R. 2008, nr. 341, 59-61.

 • “Vastgoed uit de vennootschap halen: de ‘uitbreng’ als oplossing voor een prangende behoefte?”, Fiscaal Bulletin Vandewinckele, 2008, nr. 17, 9-26.

 • A. CLAES, “Laattijdige “extreme make-over” preventief luik witwaswetgeving goedgekeurd op ministerraad”, A.F.T.-Fiscale actualiteit, 2008, nr. 41, 4-8.

 • A. CLAES, “Implementatie Derde Europese Witwasrichtlijn in Belgische wetgeving legt verregaande verplichtingen op aan beroepsbeoefenaars”, Accountancy & Fiscaliteit, 2008, nr. 41, 1-5.

 • A. CLAES, “Actualiteiten Hof van Justitie – Indirecte belastingen – 1/10/08 tem 30/11/08”, T.F.R. 2009, nr. 353, 49-53.

 • A. CLAES, i.s.m. J. ROSELETH, “Omzetting Fusierichtlijn: conformeren de Belgische wetgever en administratie zich aan de richtlijn met betrekking tot de antimisbruikbepaling?”, Accountancy & Fiscaliteit, 2009, nr. 4, 1-4.

 • A. CLAES, “Aftrek DBI’s mag niet worden beperkt tot resterende belastbare winst”, Accountancy & Fiscaliteit, 2009, nr. 6, 1-4.

 • A. CLAES, i.s.m. S. VAN DEN BROECK “Fiscale aspecten van de wet op de continuïteit van ondernemingen”, A.F.T.-Fiscale actualiteit, 2009, nr. 7, 1-4.

 • A. CLAES, “Administratie legt zich neer bij overdracht DBI-overschotten, zelfs voor de Belgische DBI’s”, Accountancy & Fiscaliteit, 2009, nr. 22, 1-3.

 • A. CLAES, “Actualiteiten Hof van Justitie – Indirecte belastingen – 1/4/09 tem 30/6/09”, T.F.R. 2009, nr. 365, 645-648.

 • A. CLAES, “Actualiteiten Hof van Justitie – Indirecte belastingen – 31/10/09 tem 30/11/09”, T.F.R. 2010, nr. 373, 50-52.

 • A. CLAES, “Derde Europese Witwasrichtlijn (eindelijk) geïmplementeerd in Belgische Wetgeving.”, Accountancy & Fiscaliteit, 2010, nr. 5, 1-4

 • A. CLAES, “Witwassen: Cijferberoepen moeten hun interne procedures aanpassen.”, Fisc. Act. 2010, nr. 9, 3-9.

 • A. CLAES, “Aanpassing witwaswetgeving: aanpassing interne procedures van erkende boekhouders (-fiscalisten), accountants en belastingconsulenten is nodig.”, Acc. Act. 2010, nr. 9, 2-4.

 • A. CLAES, “Actualiteiten Hof van Justitie – Indirecte belastingen – 1/02/10 tem 30/03/10”, T.F.R. 2010, nr. 381, 463-467.

 • A. CLAES, “Overdracht DBI-overschotten: de administratie gaat NOG een stapje verder (maar nog niet ver genoeg).”, Accountancy & Fiscaliteit, 2010, nr. 24, 3-5.

 • A. CLAES, “Actualiteiten Hof van Justitie – Indirecte belastingen – 1/07/10 tem 30/09/10”, T.F.R. 2010, nr. 389, 872-878.

 • A. CLAES, “Actualiteiten Hof van Justitie – Indirecte belastingen – 1/12/10 tem 31/01/11”, T.F.R. 2011, nr. 397, 224-231.

 • A. CLAES, “Het fiscale bankgeheim: dood en begraven?”, Accountancy & Fiscaliteit, 2011, nr. 13, 1-6.

 • A. CLAES, “Administratie kan bijzondere aanslagtermijnen niet gebruiken tegen eigen falen om correct en tijdig controle uit te voeren.”, Accountancy & Fiscaliteit 2011, nr. 21, 1-4.

 • A. CLAES, “De bewijskracht van het proces-verbaal”, Accountancy & Fiscaliteit 2011, nr. 22, 3-4.

 • A. CLAES, “Actualiteiten Hof van Justitie – Indirecte belastingen – 1/4/11 tem 30/06/11”, T.F.R. 2011, nr. 405, 617-622.

 • A. CLAES, “Uitholling van het fiscale bankgeheim wordt verder verfijnd door wetgever”, Accountancy & Fiscaliteit 2011, nr. 35, 3-5.

 • A. CLAES, “Mogelijke argumenten m.b.t. de aanslag geheime commissielonen op basis van nieuwe interne instructie”, Accountancy & Fiscaliteit 2011, nr. 41, 1-2.

 • A. CLAES, “Actualiteiten Hof van Justitie – Indirecte belastingen – 1/10/11 tem 30/11/11”, T.F.R. 2012, nr. 413, 36-44.

 • A. CLAES, i.s.m. J. ROSELETH, “Nieuw addendum met betrekking tot de aanslag geheime commissielonen: zijn de scherpe kantjes eraf?”, Accountancy & Fiscaliteit 2012, nr. 3, 1-3.

 • A. CLAES, “Witwassen: Wetgever wil minder cash en meer meldingen.”, Fisc. Act. 2012, nr. 11, 2-7.

 • A. CLAES, “Actualiteiten Hof van Justitie – Indirecte belastingen – 1/2/12 tem 31/03/12”, T.F.R. 2012, nr. 421, 456-465.

 • X., “Rechtbanken zijn bevoegd om opheffing bankgeheim te toetsen in pretaxatiegeschil”, Fisc. Act. 2012, nr. 27, 11-13.

 • A. CLAES, “Actualiteiten Hof van Justitie – Indirecte belastingen – 1/7/12 tem 30/09/12”, T.F.R. 2012, nr. 429, 893-904.

 • A. CLAES, “Actualiteiten Hof van Justitie – Indirecte belastingen – 1/12/12 tem 31/01/13”, T.F.R. 2013, nr. 437, 230-235.

 • A. CLAES, “Kroniek van een aangekondigd einde: laatste ronde fiscale regularisatie start op 2 juli 2013 (en loopt tot 31 december 2013)”, Accountancy & Fiscaliteit 2013, nr. 17, 1-7.

 • A. CLAES, “Actualiteiten Hof van Justitie – Indirecte belastingen – 1/4/13 tem 30/06/13”, T.F.R. 2013, nr. 445, 613-621.

 • A. CLAES, “Recente trends in ‘witwasland’”, Accountancy & Fiscaliteit 2013, nr. 44, 5-8.

 • A. CLAES en J. ROSELETH,”Geheime Commissielonen – Cassatie volgt ruime interpretatie van ‘verdoken meerwinsten’’, Fisc. Act., 2014 27, p. 5-9.

 • A. CLAES, “Actualiteiten Hof van Justitie – Indirecte belastingen – 1/10/13 tem 30/11/13”, T.F.R. 2014, nr. 455, 156-159.

 • A. CLAES, “Actualiteiten Hof van Justitie – Indirecte belastingen – 1/2/14 tem 31/3/14”, T.F.R. 2015, nr. 461, 452-459.

 • A. CLAES, “Actualiteiten Hof van Justitie – Indirecte belastingen – 1/7/14 tem 30/9/14”, T.F.R. 2015, nr. 469, 848-854.

 • A. CLAES, “Europese gegevensuitwisseling vanaf 2017 nogmaals in een hogere versnelling”, Accountancy & Fiscaliteit 2015, nr. 6, 1-4.

 • A. CLAES, “Actualiteiten Hof van Justitie – Indirecte belastingen – 1/12/14 tem 31/1/15”, T.F.R. 2015, nr. 477, 215-216.

 • A. CLAES, “Btw: wordt (nog steeds) vervolgd”, Ad Rem 2015, nr. 1, 28-29.

 • A. CLAES, “Vierde Europese antiwitwasrichtlijn gepubliceerd: Belgische wetgever moet omzetten tegen uiterlijk 26 juni 2017”, Accountancy & Fiscaliteit 2015, nr. 27, 1-4.

 • A. CLAES, “Actualiteiten Hof van Justitie – Indirecte belastingen – 1/4/15 tem 30/6/15”, T.F.R. 2015, nr. 485, 654-660.

 • A. CLAES, “Mag ik mijn bezwaar elektronisch indienen?”, Accountancy & Fiscaliteit, 2015, nr. 55, 1-3.

 • A. CLAES, “Actualiteiten Hof van Justitie – Indirecte belastingen – 1/10/15 tem 30/11/15”, T.F.R. 2016, nr. 493, 48-51.

 • A. CLAES, "Actualiteiten Hof van Justitie - Indirecte belastingen - 1/2/16 tem 31/3/16", TFR 2016, nr. 501, 460-461.

 • A. CLAES, "Actualiteiten Hof van Justitie - Indirecte belastingen - 1/7/16 tem 30/09/16", TFR 2016, nr. 509, 851-855.

 • A. CLAES, “Fiscale regularisatie: danst elke adviseur op een slappe koord?”, Fisc. Act. 2016, nr. 19, 4-8.

 • A. CLAES, “Nieuwe ronde fiscale (en sociale) regularisatie: what’s in it for me”, Acc. Act. 2016, nr. 19, 1-5.

 • A. CLAES, Nieuwe ronde fiscale regularisatie: start op 1 april 2016?”, Accountancy & Fiscaliteit, 2016, nr. 55, 1-3.

 • A. CLAES, “Zelfs forfaitair bepaalde winst kan ‘verdoken meerwinst’ uitmaken”, Fisc. Act. 2016, nr. 35, 1-3.

 • A. CLAES, “Actualiteiten Hof van Justitie – Indirecte belastingen – 1/12/16 tem 31/1/17”, T.F.R. 2017, nr. 517, 242-246.

 • A. CLAES, “Nieuwe fiscale regularisatie: eerste beleidslijnen zijn bekend”, Accountancy & Fiscaliteit, 2016, nr. 55, 1-3.

 • A. CLAES, “Implementatie vierde richtlijn op een drafje goedgekeurd”, Fisc. Act. 2017, nr. 29, 16-17.

 • A. CLAES, “Actualiteiten Hof van Justitie – Indirecte belastingen – 1/4/17 tem 30/06/17”, T.F.R. 2017, nr. 525, 587-594.

 • A. CLAES, “Gewijzigde Witwaswet: nieuwe verplichtingen en aansprakelijkheden”, Fiscoloog 2017, nr. 1536, 8-11.

 • A. CLAES, “Nieuwe versie van de Witwaswetpreventiewet: de wet van 18 september 2017”, VIP 2017, nr. 4, 49-52 .

 • A. CLAES, “Wet 18 september 2017 tot voorkoming van het gebruik van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (Witwaspreventiewet)”, Fisc. Koer. 2018, nr. 1-2-3, 410-418.

 • A. CLAES, “Wordt de fiscaal adviseur (alsnog) een verklikker?”, Accountancy & Fiscaliteit, 2018, nr. 15, 1-5.

 • A. CLAES, “Nieuwe antiwitwaswet. Werk aan de winkel.”, Ad Rem 2018, afl. 2, 32-33.

....Annotaties..Annotations..Annotations....

 • A. CLAES, "Algemene regels inzake directe belastin­gen gelden ook voor de Vlaamse heffing op de bescher­ming van de oppervlaktewate­ren tegen verontreini­ging." (noot onder Gent, 25 januari 1996), T.M.R. 1996, 196-199.

 • A. CLAES, "De bevoegdheid van de Gewesten inzake milieufiscale procedures: de doos van Pandora?" (noot onder Arbitragehof, 14 juli 1997), T.M.R. 1997, 376-380.23.

 • A. CLAES, “Milieufiscale procedures: de (on)bevoegdheid van de Raad van State.” (noot onder R.v.St., 7 mei 1998), T.M.R. 1999, 395-397.24.

 • A. CLAES, “De bevoegdheid van de gewesten inzake milieufiscale procedures (Deel II): na het prejudicieel arrest thans het vernietigingsarrest. (noot onder Arbitragehof, 16 december 1998), T.M.R. 1999, 397-398.

 • A. CLAES, “De bevoegdheid van de gewesten inzake milieufiscale procedures (Deel III): the (never) ending story?” (noot onder Arbitragehof 14 februari 2001, arrest nr. 19/2001 en Arbitragehof 1 maart 2001, arrest nr. 27/2001), T.M.R. 2001, 246-249.

 • A. CLAES, “De intercommunales en de regionale milieuheffingen.” (noot onder Arbitragehof 17 mei 2001, arrest nr. 66/2001), T.M.R. 2001, 381-382.

 • A. CLAES, “De bevoegdheid van de rechtbanken inzake milieufiscale procedures: heffingsplichtige ‘van het kastje naar de muur gestuurd’.” (noot onder Gent 17 april 2001), T.M.R. 2001, 394-396.

 • A. CLAES, “De toepassing van de vermindering voor de vuilvracht van het opgenomen water moet tijdig gevraagd worden in de aangifte (ook bij schending van het gelijkheidsbeginsel)” (noot onder Gent 18 april 2001), T.M.R. 2001, 400-402.

 • A. CLAES en W. NEVEN, “De wetgeving op milieutaksen is van strikte interpretatie (net zoals andere fiscale wetgeving)” (noot onder Corr. Kortrijk 19 maart 2002), T.M.R. 2003, 146-148.

 • A. CLAES, “Nietige meetresultaten kunnen niet dienstig zijn als ‘inlichting’ of ‘vergelijkingspunt’.” (noot onder Gent 10 december 2002), T.F.R. 2003, nr. 242, 516-518.

 • A. CLAES, “Het gebruik van de meetresultaten van een meetcampagne op initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij.” (noot onder Gent 7 januari 2003), T.F.R. 2003, nr. 247, 805-807.

 • A. CLAES, “Ook diffuus lozen is heffingsplichtig lozen.” (noot onder Gent 14 oktober 2003), T.F.R. 2004, nr. 264, 647 e.v.

 • A. CLAES, “Doorstaat de bewijslast bij intracommunautaire leveringen de toetsing aan het Europees recht?” (noot onder Gent 22 november 2005), T.F.R. 2006, nr. 297, 198-205.

 • A. CLAES, “Afnemer van BTW-carrouselfraude en de ontdoken belasting: “to pay or not to pay”” (noot onder Hof van Justitie 12 januari 2006 en 11 mei 2006), T.F.R. 2006, nr. 304, 569 e.v.

 • A. CLAES, “Cassatie bevestigt dat elke vorm van lozen heffingsplichtig is.”, T.F.R. 2006, nr. 308, 787.

 • A. CLAES, “Na regen komt zonneschijn: gebruik van hemelwater is niet heffingsplichtig” (noot onder Gent 23 mei 2006), T.F.R. 2007, nr. 317, 208-209.

 • A. CLAES, “Gemeenten hebben recht op (financiële) rechtszekerheid.” (noot onder Arbitragehof 7 december 2005), Lokale en regionale belastingen 2006, 198-2004.

 • A. CLAES, “De jacht op de (zorgvuldige) koper te goeder trouw van goederen uit een BTW-carrousel eindelijk beëindigd” (noot onder Hof van Cassatie 22 maart 2007 en Hof van Beroep Antwerpen 15 januari 2008), T.F.R. 2008, nr. 344, 657-661.

 • A. CLAES, “Het "redelijkheidsprincipe" als nieuwe toetssteen voor de interpretatie van wetgeving” (noot onder Gent 28 oktober 2008), T.F.R. 2009, 319-320.

 • A. CLAES en J. ROSELETH en S. VANDEN BROECK, “De principiële belastingautonomie van de gemeenten aan banden gelegd door het Vlaams Gewest.” (noot onder Gent 24 maart 2009), 2009, 204-214.

 • A. CLAES, “Hetzelfde is niet altijd hetzelfde (oppervlaktewater)” (noot onder Gent 10 november 2009), T.F.R. 2010, 213-215.

 • A. CLAES, “Medeaansprakelijk voor btw: wel voor de toekomst, maar niet voor het verleden” (noot onder Antwerpen 18 februari 2014), T.F.R. 2015, 213-214.

 • A. CLAES, “Kan je nog regulariseren nadat de fiscus al onderzoeksdaden heeft gesteld (bij derden)?” (noot onder Antwerpen 24 januari 2017), T.F.R. 2017, 630-633 .

....Boekbesprekingen..Compte-rendu..Analysis....

 • A. CLAES, bespreking van GEENS, K., LAGA, H. en VAN DIJCK, J., "Coöpe­ra­tieve en andere vennoot­schappen na de Wetten van 18 en 20 juli 1991.", T.F.R., 1992, 88.

 • A. CLAES, bespreking van VAN BAEL, J., "Nieuwe vennoot­schappenwet. De Wetten van 18 en 20 juli 1991.", T.F.R., 1992, 88-89.

 • A. CLAES, bespreking van LIEVENS, J., "Nieuwe vennoot­schapswet. (Wet van 18 juli 1991).", T.F.R., 1992, 89.

 • A. CLAES, bespreking van BROUCKAERT, F., GEENS, K., LAGA, H., NELISSEN GRADE, J.M., SERVAES, R., TYTECA, J. en WEYTS, L., "N.V en B.V.B.A. na de Wet van 18 juli 1991.", T.F.R., 1992, 186-187.

 • A. CLAES, bespreking van"Fiscalité de l'environne­ment.", T.F.R., 1996.

 • A. CLAES, bespreking van VERVAELE, J.A.E., "Strijd tegen BTW-fraude in de Europese Unie.", T.F.R., 1996.

 • A. CLAES, bespreking vanVANDENDRIESSCHE, P.; DE SPIEGE­LEER, J.; STAS, D.; THESIN, K. en HERREMAN, F., "Fiscale basisbegrippen B.T.W.", T.F.R., 1997, 138.

....Seminaries..Seminaires..Seminars....

 • De belastingen van Gemeenschap en Gewest in Vlaanderen.”, K.B.A.B. Turnhout (20 april 1995)

 • De belastingen op leegstand in het Vlaamse Gewest.", K.B.A.B. Turnhout (25 april 1996)

 • De belastingen op leegstand in het Vlaams Gewest.”, Acco Accountantskantoor BVBA Schilde (5 november 1996)

 • Persconferentie Algemeen Eigenaarssyndicaat (A.E.S.) over leegstandsbelastingen in het Vlaams Gewest (29 september 1997)

 • De fiscale Controle”, Kluwer Opleidingen, Kasteel Den Brandt Antwerpen (15 mei 2001)

 • De fiscale Controle”, Kluwer Opleidingen, Conference Center Diamant Brussel (30 mei 2002)

 • Behoud van de Coördinatiecentra waarmee de Europese Commissie het niet eens is” in “Reageer tijdig op de Hervorming van de Vennootschapsbelasting en geniet van de fiscale voordelen…”, IIR Belgium, Astrid Park Plaza Antwerpen (4 september 2002)

 • Oude wijn in fiscale zakken: invordering op basis van rechtsfiguren uit het burgerlijk en vennootschapsrecht” in “De invordering van belastingschulden bij derden”, Fiskoloog Tribune (Biblo), Archipel Business Center Zwijnaarde (24 september 2002)

 • Update rond de “papieren facturering”: de dagelijkse knelpunten waarmeer u in aanraking komt” in “Anticipeer op de laatste ontwikkelingen inzake BTW en integreer ze in uw huidige bedrijfsvoering”, IIR Belgium, Hotel Sofitel Diegem (4 december 2002)

 • De fiscale Controle” Kluwer Opleidingen, Kasteel Den Brandt Antwerpen (8 mei 2003)

 • Witwassen” in “Harmonisatie van de Europese spaarfiscaliteit” M&D Seminars, Gent, Holiday Inn Expo (16 mei 2003)

 • De nieuw WAP: sociale, actuariële en fiscale aandachtspunten”, Kluwer Opleidingen, Edegem, Ter Elst (23 mei 2003)

 • La nouvelle loi sur les pensions complémentaires”, Kluwer Formations, Brussel, Diamond Center (6 juni 2003)

 • Witwassen” in “Harmonisatie van de Europese spaarfiscaliteit” M&D Seminars, Antwerpen, Kasteel van Brasschaat (18 september 2003)

 • La nouvelle loi sur les pensions complémentaires”, Kluwer Formations, Brussel, Holiday Inn (2 oktober 2003)

 • Fiscale procedure in kader IAB-opleiding van BAB-Brabant.

 • De spontane regularisatie en de fiscale amnestie”, UAMS, Instituut voor Persoonlijke Financiële planning, Genk, (6 december 2003).

 • Fiscale amnestie: (Spontane) regularisatie en repatriëring. Doen of niet doen?”, Kluwer Opleidingen, Kortrijk, Hotel Kennedy (20 januari 2004)

 • Fiscale amnestie: (Spontane) regularisatie en repatriëring. Doen of niet doen?”, Kluwer Opleidingen, Elewijt, Elewijt Center (21 januari 2004)

 • La nouvelle loi sur les pensions complémentaires”, Kluwer Formations, Wavre, Novotel Wavre (27 januari 2004)

 • La procédure fiscale”, voordracht stagiairs 2° jaar IEC-IAB, Aula V.U.B. (28 februari 2004)

 • De verstrenging van de witwaswetgeving (Wet van 2 januari 2004)”, M&D Seminars (16 maart 2003)

 • De fiscale controle”, KPMG seminar, De Ouwe Kaars Wijnegem (11 maart 2004)

 • De fiscale Controle”, Kluwer Opleidingen, Novotel Leuven (4 mei 2004)

 • De verstrenging van de witwaswetgeving (Wet van 2 januari 2004)”, M&D Seminars (11 mei 2004)

 • Bestuurders, zaakvoerders en commissarissen: de laatste ontwikkelingen”, M&D Seminars, Holiday Inn Gent Expo (17 juni 2004).

 • Developments in client identification in the Financial Sector” in “Anti-Money Laundering Developments in the Financial Sector”, KPMG, Brussel (29 juni 2004).

 • De antiwitwaswetgeving”, UAMS, Instituut voor Persoonlijke Financiële planning, Antwerpen, (29 september 2004).

 • "Hoe gebruik maken van de trage werking van de fiscale administratie?", Kennisateliers, Kasteel Den Brandt, Antwerpen (5 oktober 2004)

 • "Hoe gebruik maken van de trage werking van de fiscale administratie?", Kennisateliers, Holiday Inn UZ Gent (6 oktober 2004)

 • “Beginselen fiscale procedure" BAB-Brabant en Fiscale Hogeschool (langlopend programma voor stagiairs accountants en belastingconsulenten) (10 oktober 2004)

 • De Europese Spaarrichtlijn, de verstrengde witwaswetgeving en de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaars, wat met de EBA en wat brengt de toekomst ?”, Residentieel Seminarie BAB-Brabant, Parkhotel Brugge (27 november 2004)

 • Aansprakelijkheid accountant, fiscalist en bedrijfsrevisor bij fiscale fraude", Kennisateliers, Kasteel Den Brandt, Antwerpen (7 december 2004)

 • Aansprakelijkheid accountant, fiscalist en bedrijfsrevisor bij fiscale fraude", Kennisateliers, Holiday Inn Expo Gent (9 december 2004)

 • "La loi sur les pensions complémentaires", Kluwer Formations, La Ferme du Bois d'Arpes, Nivelles (14 december 2004)

 • De fiscale adviseur en de preventieve en repressieve witwaswetgeving.", EHSAL-FHS-Seminaries, Brussel (10 maart 2005)

 • De fiscale Controle”, Kluwer Opleidingen, Ter Elst Edegem (19 april 2005)

 • De Spaarrichtlijn en de witwaswet: een stand van zaken”, M&D Seminars, Holiday Inn Gent Expo, Gent (16 juni 2005)

 • De compensatiemaatregelen en andere maatregelen.” in “De Notionele interestaftrek. Een praktijkgerichte analyse van de Wet van 22 juni 2005”, M&D Seminars, Holiday Inn Expo, Gent (20 september 2005)

 • De Spaarrichtlijn en de witwaswet: een stand van zaken”, M&D Seminars, Brussels Faculty, Brussel (27 september 2005)

 • De antiwitwaswetgeving”, UAMS, Instituut voor Persoonlijke Financiële planning, Antwerpen, (28 september 2005)

 • La procédure fiscale”, voordracht stagiairs 2° jaar IEC-IAB, Aula V.U.B. (8 oktober 2005)

 • Beginselen fiscale procedure" BAB-Brabant en Fiscale Hogeschool (langlopend programma voor stagiairs accountants en belastingconsulenten) (19 oktober 2005)

 • Aansprakelijkheid accountant, fiscalist en bedrijfsrevisor bij fiscale fraude", Kennisateliers, Kasteel Den Brandt, Antwerpen (25 oktober 2005)

 • Aansprakelijkheid accountant, fiscalist en bedrijfsrevisor bij fiscale fraude", Kennisateliers, Holiday Inn Expo Gent (27 oktober 2005)

 • Fiscale controle.” in “Update Accountancy & actualiteit”, Kluwer Opleidingen, Elewijt Centrum, Elewijt-Zemst (17 november 2005)

 • Misbruik van vennootschapsgoederen en misbruik van vertrouwen: ook de adviseur in het vizier?", EHSAL-FHS-seminaries, Brussel (17 november 2005)

 • BTW-carrousel. Gevolgen voor organisatoren, medeplichtigen of afnemers?”, M&D Seminars, Holiday Inn Expo, Gent (6 december 2005)

 • Hoe wapent u zich tegen een fiscale controle?”, Graydon Academy for Credit Management, Antwerpen (15 december 2005)

 • Aansprakelijkheid van de accountant, bedrijfsrevisor…”, BAB Kortijk, Gent (17 maart 2006)

 • De fiscale Controle”, Kluwer Opleidingen, Brussel (20 april 2006)

 • Wat is de praktische impact van recente belangrijke fiscale rechtspraak", Kennisateliers, Holiday Inn Expo Gent (27 april 2006)

 • De nieuwe fiscale regularisatiemaatregel en het fiscaal boetebeleid”, EHSAL-FHS-seminaries, Brussel (4 mei 2006)

 • De grenzen van simulatie en rechtsmisbruik", Kennisateliers, Vergadercentrum ALM, Antwerpen (13 mei 2006)

 • De grenzen van simulatie en rechtsmisbruik", Kennisateliers, Holiday Inn Expo Gent (15 juni 2006)

 • Bestuurders, zaakvoerders en toezichthouders: de laatste ontwikkelingen”, M&D Seminars, Holiday Inn Gent Expo (16 juni 2006).

 • De antiwitwaswetgeving”, UAMS, Instituut voor Persoonlijke Financiële planning, Antwerpen, (27 september 2006)

 • De belastingen van een ander betalen? Invordering van belastingschulden lastens derden (echtgenoten, bestuurders, medeplichtingen,…)", Kennisateliers, Vergadercentrum ALM, Antwerpen (3 oktober 2006)

 • Vennootschappen en bedrijfsleiders: de laatste wijzigingen op vennootschapsrechtelijk en fiscaal vlak. De Wetten van 2 juni en 20 juli 2006.”, M&D Seminars, Holiday Inn Gent Expo (17 oktober 2006).

 • Recente trends inzake misbruik van vennootschapsgoederen.” in “Update Accountancy & actualiteit”, Kluwer Opleidingen, Elewijt Centrum, Elewijt-Zemst (9 november 2006)

 • Misbruik van vennootschapsgoederen en misbruik van vertrouwen. De grenzen van het privé-gebruik van vennootschapsgoederen.”, Kennisateliers, Holiday Inn UZ, Gent (23 november 2006)

 • “Aansprakelijkheid in het bedrijfsleven”, BKR Herfstseminarie, Ruca, Antwerpen (23 november 2006).

 • De Europese witwasrichtlijn”, Residentieel Seminarie BAB-Brabant, Parkhotel Brugge (25 november 2006)

 • Misbruik van vennootschapsgoederen en misbruik van vertrouwen. De grenzen van het privé-gebruik van vennootschapsgoederen.”, Kennisateliers, Vergadercentrum ALM, Antwerpen (29 november 2006)

 • De verruimde (fiscale) aansprakelijkheid in het bedrijfsleven.”, Algemene vergadering BAB-Kortijk, Kortrijk (30 november 2006)

 • Vennootschappen en bedrijfsleiders: de laatste wijzigingen op vennootschapsrechtelijk en fiscaal vlak. De Wetten van 2 juni en 20 juli 2006.”, M&D Seminars, Kasteel van Brasschaet, Brasschaat (6 december 2006).

 • Bestaat het bankgeheim (nog)? En wanneer?’, EHSAL-FHS-seminaries, Brussel (5 mei 2007).

 • Bestuurder, zaakvoerders en toezichthouders: de laatste ontwikkelingen”, M&D Seminars, Holiday Inn Gent Expo, Gent (15 juni 2007).

 • “Witwassen en fiscale fraude. Een analyse na de wijzigingen van het repressieve (art. 505 Strafwetboek) en het preventieve luik”, M&D Seminars, ALM, Antwerpen (25 september 2007).

 • Moet ik de fiscale schuld van een ander betalen?”, VEVB, Hotel Serwir, Sint-Niklaas (6 oktober 2007).

 • Anti-witwaswetgeving. De Rol van de accountant en de belastingconsulent”, IAB, Tentoonstellingspark, Brussel (19 oktober 2007).

 • Fraude, fiscaal strafrecht en witwaswetgeving : 13 indicatoren voor de fiscale fraude”, EHSAL-FHS-seminaries, Brussel (25 oktober 2007).

 • EBA 2: stand van zaken en procedure”, PFP, ALM, Antwerpen (14 november 2007).

 • Derde Europese anti-witwasrichtlijn en de implementatie ervan in de Belgische Wetgeving”, BKR Herfstseminarie, Ter Elst Edegem (22 november 2007)

 • Witwassen en fiscale fraude. Een analyse na de wijzigingen van het repressieve (art. 505 Strafwetboek) en het preventieve luik”, M&D Seminars, Gent (4 december 2007).

 • “Witwaswetgeving”, intern seminarie KPMG (Local Office Training), Affligem, De Motril (14 december 2007).

 • De notionele interestaftrek”, PFP, ABN-AMRO, Antwerpen (11 januari 2008).

 • De vastgoedmakelaar en de witwaswetgeving”, VIVO, Brussel (11 februari 2008)

 • Fiscale procedure: van onderzoek tot invordering. Een actuele stand van zaken.”, M&D Seminars, Gent (29 februari 2008).

 • Witwaswetgeving: stand van zaken”, intern seminarie KPMG Fiduciaire (Local Office Training), Evere (4 april 2008).

 • Beroepsgeheim : horen, zien en altijd zwijgen ?”, EHSAL-FHS-seminaries, Brussel (24 april 2008).

 • Bestuurders, zaakvoerders en toezichthouders: de laatste ontwikkelingen.”, M&D Seminars, Holiday Inn Gent Expo, Gent (6 juni 2008).

 • Vastgoed uit de vennootschap halen? De ‘uitbreng’ als oplossing voor een prangende behoefte.”, M&D Seminars, Holiday Inn Gent Expo, Gent (17 juni 2008).

 • Vastgoed uit de vennootschap halen? De ‘uitbreng’ als oplossing voor een prangende behoefte.”, M&D Seminars, Hof ter Delft, Ekeren (16 september 2008)

 • De impact van de witwaswetgeving op persoonlijke financiële planning”, PFP, ALM, Antwerpen (24 september 2008)

 • “AOIF-controle”, BKR Herfstseminarie, Ruca, Antwerpen (2 oktober 2008)

 • Wolfijzers en schietgeweren op het vlak van inning en invordering van de BTW”, BAB Brabant, Brussel (5 november 2008)

 • Vastgoed uit de vennootschap halen? De ‘uitbreng’ als oplossing voor een prangende behoefte.”, PHL, Hasselt (3 december 2008).

 • Recente evoluties inzake vermogende particulieren.”, M&D Seminars, Holiday Inn Gent Expo, Gent (20 januari 2009)

 • Wet continuïteit van de ondernemingen.”, M&D Seminars, Hof ter Delft, Antwerpen (5 mei 2009).

 • Wijzigingen in de anti-witwaswetgeving en de spaarrichtlijn”, EHSAL-FHS-seminaries, Brussel (7 mei 2009).

 • Wet continuïteit van de ondernemingen.”, M&D Seminars, Holiday Inn Gent Expo, Gent (15 mei 2009).

 • Bestuurders, zaakvoerders en toezichthouders: de laatste ontwikkelingen.”, M&D Seminars, Holiday Inn Gent Expo, Gent (12 juni 2009).

 • Het beroepsgeheim van de fiscaal adviseur: versterkte burcht of luchtkasteel?”, VEVB, Hotel Serwir, Sint-Niklaas (13 juni 2009).

 • European Law and Taxation: a quick overview of the VAT Package (to be implemented in 2010)”, European Lawyers Brussels Event – “Workshop on recent developments in European Law”, Espace 53, Brussel (26 september 2009).

 • Fiscaal adviseur: vertrouwenspersoon, adviseur of verklikker? Samenspel van beroepsgeheim, witwaswetgeving en strijd tegen fiscale fraude”, Fiscale Club Katholieke Hogeschool Leuven, Heverlee (24 februari 2010).

 • De advocaat en de preventieve witwaswetgeving”, NOAB, Plechtige zaal Hof van Cassatie, Brussel (19 maart 2010)

 • De vastgoedmakelaar en de witwaswetgeving”, BIV, Hasselt (7 mei 2010).

 • De vastgoedmakelaar en de witwaswetgeving”, BIV, Zwijnaarde (12 mei 2010).

 • De vastgoedmakelaar en de witwaswetgeving”, BIV, Brussel (17 mei 2010).

 • De vastgoedmakelaar en de witwaswetgeving”, BIV, Mechelen (21 mei 2010).

 • De vastgoedmakelaar en de witwaswetgeving”, BIV, Zwijnaarde (25 mei 2010).

 • De vastgoedmakelaar en de witwaswetgeving”, BIV, Leuven (8 juni 2010).

 • De implementatie van de derde Europese Witwasrichtlijn in België (wet van 18 januari 2010).”, M&D Seminars, Hof ter Delft, Antwerpen (9 juni 2010).

 • Bestuurders, zaakvoerders en toezichthouders: de laatste ontwikkelingen.”, M&D Seminars, Holiday Inn Gent Expo, Gent (11 juni 2010).

 • “Vastgoed uit de vennootschap halen? De ‘uitbreng’ als oplossing voor een prangende behoefte.”, M&D Seminars, Gent (14 september 2010).

 • “Fiscale regularisatie fors in de lift”, EHSAL-FHS-seminaries, Brussel (5 oktober 2010).

 • “De vastgoedmakelaar en de witwaswetgeving”, BIV, Mechelen (8 oktober 2010).

 • “De vastgoedmakelaar en de witwaswetgeving”, BIV, Brugge (15 oktober 2010).

 • “De vastgoedmakelaar en de witwaswetgeving”, BIV, Brussel (15 oktober 2010).

 • “Onderzoeksbevoegheden van de fiscus”, MAB, Mechelen (22 oktober 2010).

 • “Onderzoeksbevoegheden van de fiscus”, MAB, Mechelen (23 oktober 2010).

 • “Onderzoeksbevoegheden van de fiscus”, MAB, Mechelen (24 oktober 2010).

 • “De vastgoedmakelaar en de witwaswetgeving”, BIV, Hasselt (3 november 2010).

 • De vastgoedmakelaar en de witwaswetgeving”, BIV, Zwijnaarde (5 november 2010).

 • Aansprakelijkheid van bestuurders.”, Plato-Voka Halle-Vilvoorde, Hasselt (16 november 2010).

 • Fiscale procedure: opleiding stagiairs”, MAB, Elewijt Center, Elewijt (25 november 2010).

 • Vastgoed uit de vennootschap halen? De ‘uitbreng’ als oplossing voor een prangende behoefte.”, M&D Seminars, Hasselt (25 januari 2011).

 • Hoe geheim is het bankgeheim voor de fiscus nog?”, Indicator, Mortsel (8 februari 2011).

 • Jusqu’où va encore le secret bancaire vis-à-vis du fisc?”, Indicator, Wavre (29 maart 2011)

 • Onderzoeksbevoegheden van de fiscus”, BAB-Brabant, Brussel (25 mei 2011).

 • Nouvelle législation 1er juillet 2011 : Secret bancaire, que devez-vous absolument savoir ?”, Indicator, Wavre (14 juni 2011).

 • Nieuwe wetgeving - 1 juli 2011: Bankgeheim, wat moet u zeker weten!”, Indicator, Holiday Gent Expo, Gent (16 juni 2011).

 • Bestuurders, zaakvoerders en toezichthouders: de laatste ontwikkelingen.”, M&D Seminars, Holiday Inn Gent Expo, Gent (17 juni 2011).

 • Concrete impact Witwaspreventiewet voor accountants, bedrijfsrevisoren…”, Kennisateliers, Oostende (27 juli 2011)

 • Het einde van het Belgisch bankgeheim”, IFP, ALM, Antwerpen (20 september 2011)

 • De impact van de witwaswetgeving op persoonlijke financiële planning”, IFP, ALM, Antwerpen (28 september 2011)

 • De fiscaal adviseur en de antiwitwaswetgeving.”, PHL, Hasselt (29 december 2011).

 • Antiwitwaswetgeving: concrete toepassing en de bijhorende verplichtingen voor de verschillende beroepscategorieën - wat u als beroepsbeoefenaar zeker moet weten en waar u aan te houden.” En “Bestuurdersaansprakelijkheid: algemene uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling”, Fiscaal Forum, De Oude Melkerij, Gits (4 oktober 2011)

 • Lalevée du secret bancaire belge”, Group S, Le Bois d’Arpes, Nivelles (6 oktober 2011)

 • De opheffing van het Belgisch bankgeheim”, Group S, Ter Eeste, Roeselere (11 oktober 2011)

 • Moet ik de fiscale schuld van een derde betalen?”, BAB-Brabant, Brussel (12 oktober 2011).

 • De vastgoedmakelaar en de nieuwe witwaswetgeving”, CIB-West-Vlaanderen, Roeselare (25 oktober 2011).

 • De opheffing van het Belgisch bankgeheim”, Group S, Den Orchidee, Lokeren (25 oktober 2011)

 • Lalevée du secret bancaire belge”, Group S, Point Centre, Charleroi (27 oktober 2011)

 • De opheffing van het Belgisch bankgeheim”, Group S, Holiday Inn, Hasselt (15 november 2011)

 • Fiscale procedure: opleiding stagiairs”, MAB, Elewijt Center, Elewijt (17 november 2011).

 • De opheffing van het Belgisch bankgeheim”, Group S, ING, Antwerpen (22 november 2011)

 • Lalevée du secret bancaire belge”, Group S, Tournai Expo, Tournai (24 november 2011)

 • De fiscale procedure voor de cijferberoepen”, Kennisateliers, Holiday Inn, Gent (29 november 2011)

 • Lalevée du secret bancaire belge”, Group S, Cercle de Wallonie, Liège (29 november 2011)

 • Lalevée du secret bancaire belge”, Group S, Group S, Bruxelles (6 december 2011)

 • Lalevée du secret bancaire belge”, Group S, CCILB, Libramont (7 december 2011)

 • De fiscale procedure voor de cijferberoepen”, Kennisateliers, ALM, Antwerpen (8 december 2011)

 • De opheffing van het Belgisch bankgeheim”, Group S, Groep S, Aalst (13 december 2011)

 • De opheffing van het Belgisch bankgeheim”, Group S, Provinciehuis, Leuven (15 december 2011)

 • “Witwaswetgeving: praktische implicaties voor advocaten”, VIA-NOAB, Brussel (10 januari 2012).

 • Vastgoed uit de vennootschap halen? De ‘uitbreng’ als oplossing voor een prangende behoefte.”, M&D Seminars, Leuven (28 februari 2012).

 • Concrete impact Witwaspreventiewet voor accountants, bedrijfsrevisoren…”, Kennisateliers, Antwerpen (20 februari 2012)

 • Concrete impact Witwaspreventiewet voor accountants, bedrijfsrevisoren…”, Kennisateliers, Gent (21 februari 2012)

 • Vastgoed uit de vennootschap halen? De ‘uitbreng’ als oplossing voor een prangende behoefte.”, M&D Seminars, Gent (28 maart 2012).

 • “Witwaswetgeving: praktische implicaties voor advocaten”, Lex-Alert, online (24 april 2012).

 • De fiscale procedure: de belangrijkste aandachtspunten voor de praktijk van de accountant, belastingconsulent, …”, Kennisateliers, Gent (29 mei 2012)

 • De fiscale procedure: de belangrijkste aandachtspunten voor de praktijk van de accountant, belastingconsulent, …”, Kennisateliers, Antwerpen (7 juni 2012)

 • Législation anti-blanchiment – les implications pratiques pour les avocats”, Lex-Alert, online (12 juni 2012).

 • Bestuurders, zaakvoerders en toezichthouders: de laatste ontwikkelingen.”, M&D Seminars, Holiday Inn Gent Expo, Gent (22 juni 2012).

 • Uitbreng van onroerend goed?”, BAB-Brabant, Brussel (5 september 2012).

 • Witwaspreventie (ver)plicht voor advocaten?”, OVB, Auditorium VTI, Dendermonde (13 september 2012).

 • De impact van de witwaswetgeving op persoonlijke financiële planning”, IFP, ALM, Antwerpen (26 september 2012)

 • Wat weet de fiscus sinds enige tijd en in de toekomst allemaal meer over u?”, Indicator, Ter Elst, Edegem (27 september 2012).

 • Hoe aandelen van uw vennootschap ook vandaag nog belastingvrij verkopen?”, Indicator, Holiday Inn, Gent (2 oktober 2012).

 • Witwaspreventie (ver)plicht voor advocaten?”, OVB, Auditorium MuseumKafee, Tongeren (4 oktober 2012).

 • Witwaspreventie (ver)plicht voor advocaten?”, OVB, Auditorium ING, Brussel (11 oktober 2012).

 • Fiscale controle van je boekhouding. Hoe ga je ermee om?”, Infotopics, Hotel Serwir, Sint-Niklaas (20 november 2012).

 • De antiwitwaswetgeving: wat u als makelaar zeker moet weten!”, CIB-Vastgoedcongres, Casino Kursaal, Oostende (23 november 2012).

 • De fiscale procedure: de belangrijkste aandachtspunten voor de praktijk van de accountant, belastingconsulent, …”, Kennisateliers, Antwerpen (4 december 2012)

 • De fiscale procedure: de belangrijkste aandachtspunten voor de praktijk van de accountant, belastingconsulent, …”, Kennisateliers, Gent (5 december 2012)

 • "Verplichtingen van de leden van de economische beroepen in het kader van de antiwitwaswetgeving", BAB-Brabant, FHS, Brussel (28 januari 2013)

 • De fiscale procedure: de belangrijkste aandachtspunten voor de praktijk van de accountant, belastingconsulent, …”, Kennisateliers (intern seminarie PKF Flamand), Knokke (22 februari 2013)

 • Concrete impact Witwaspreventiewet voor accountants, bedrijfsrevisoren…”, Kennisateliers, Gent, Holiday Inn (6 maart 2013)

 • Concrete impact Witwaspreventiewet voor accountants, bedrijfsrevisoren…”, Kennisateliers, Antwerpen, ALM (13 maart 2013)

 • De fiscale procedure: de belangrijkste aandachtspunten voor de praktijk van de accountant, belastingconsulent, …”, Kennisateliers, Antwerpen, ALM (23 april 2013)

 • De fiscale procedure: de belangrijkste aandachtspunten voor de praktijk van de accountant, belastingconsulent, …”, Kennisateliers, Gent, Holiday Inn (7 mei 2013)

 • Privé-uitgaven in uw vennootschap: wanneer krijg je een voordelige fiscale rekening, wanneer krijg je een monsterboete van 309%?”, Indicator, Holiday Inn Expo, Gent(14 mei 2013).

 • Privé-uitgaven in uw vennootschap: wanneer krijg je een voordelige fiscale rekening, wanneer krijg je een monsterboete van 309%?”, Indicator, Ter Elst, Edegem (22 mei 2013).

 • Contrôles anti-blanchiment: êtes-vous prêt?”, IPI, Harzé (30 mei 2013).

 • Contrôles anti-blanchiment: êtes-vous prêt?”, IPI, Bruxelles (10 juni 2013).

 • De antiwitwascontroles: bent u voorbereid?”, Vivo, BIV, Brussel (13 juni 2013).

 • De antiwitwascontroles: bent u voorbereid?”, Vivo, Park Rodenbach, Roeselare (18 juni 2013).

 • Contrôles anti-blanchiment: êtes-vous prêt?”, IPI, Wierde (25 juni 2013).

 • De antiwitwascontroles: bent u voorbereid?”, Vivo, ‘t Krekelhof, Hasselt (26 juni 2013).

 • Contrôles anti-blanchiment: êtes-vous prêt?”, IPI, Dampremy (27 juni 2013).

 • Aanslag geheime commissielonen : de wet van 27 juni 2013”, M&D, Holiday Inn Expo, Gent(12 september 2013).

 • Concrete impact Witwaspreventiewet voor accountants, bedrijfsrevisoren…”, Kennisateliers, Antwerpen, ALM (19 september 2013)

 • Concrete impact Witwaspreventiewet voor accountants, bedrijfsrevisoren…”, Kennisateliers, Gent, Holiday Inn (23 september 2013)

 • De antiwitwascontroles: bent u voorbereid?”, Vivo, Bredene (24 september 2013).

 • De fiscale procedure: de belangrijkste aandachtspunten voor de praktijk van de accountant, belastingconsulent, …”, BRB, Securex, Aalst (25 september 2013)

 • Buitenlandse tegoeden, fiscale regularisatie en fiscaal bankgeheim”, MAB, Denaeyerinstituut, Mechelen, (27 september 2013).

 • Buitenlandse tegoeden, fiscale regularisatie en fiscaal bankgeheim”, MAB, Denaeyerinstituut, Mechelen, (28 september 2013).

 • Buitenlandse tegoeden, fiscale regularisatie en fiscaal bankgeheim”, MAB, Denaeyerinstituut, Mechelen, (29 september 2013).

 • De nieuwe fiscale regularisatie: nog zinvol voor 2013?”, IFP, ALM, Antwerpen (2 oktober 2013)

 • Contrôles anti-blanchiment: êtes-vous prêt?”, IPI, Tournai (10 oktober 2013).

 • Contrôles anti-blanchiment: êtes-vous prêt?”, IPI, Bruxelles (14 oktober 2013).

 • Contrôles anti-blanchiment: êtes-vous prêt?”, IPI, Wierde (15 oktober 2013).

 • De antiwitwascontroles: bent u voorbereid?”, Vivo, Syntra, Antwerpen (21 oktober 2013).

 • Misbruik van vennootschapsgoederen en misbruik van vertrouwen. De grenzen van het privé-gebruik van vennootschapsgoederen.”, Kennisateliers, Holiday Inn UZ, Gent (22 oktober 2013)

 • Misbruik van vennootschapsgoederen en misbruik van vertrouwen. De grenzen van het privé-gebruik van vennootschapsgoederen.”, Kennisateliers, Vergadercentrum ALM, Antwerpen (24 oktober 2013)

 • Fiscale procedure: opleiding stagiairs”, MAB, Elewijt Center, Elewijt (24 oktober 2013).

 • Fiscale regularisatie: om te regulariseren, regulariseert (voor de laatste keer?)!”, EHSAL-FHS-seminaries, Brussel (12 november 2013).

 • De antiwitwascontroles: bent u voorbereid?”, Vivo, Leuven (13 november 2013).

 • Contrôles anti-blanchiment: êtes-vous prêt?”, FS132, Liège (15 november 2013).

 • Antiwitwaswetgeving: verstrenging anno 2013”, EHSAL-FHS-seminaries, Brussel (18 november 2013).

 • Contrôles anti-blanchiment: êtes-vous prêt?”, DTZ-FS132, Bruxelles (19 november 2013).

 • Help, mijn cliënt heeft gefraudeerd. Moet ik dit melden?”, Dag van de Fiscaliteit, Kluwer, ALM, Antwerpen (21 november 2013)

 • De fiscale procedure: de belangrijkste aandachtspunten voor de praktijk van de accountant, belastingconsulent, …”, Kennisateliers, Antwerpen, ALM (3 december 2013)

 • De fiscale procedure: de belangrijkste aandachtspunten voor de praktijk van de accountant, belastingconsulent, …”, Kennisateliers, Gent, Holiday Inn (5 december 2013)

 • De fiscus controleert: recente evoluties”, Update Accountancy & Fiscaliteit, Kluwer, Elewijt Center, Elewijt (12 december 2013)

 • De antiwitwascontroles: bent u voorbereid?”, Vivo, Zwijnaarde (17 december 2013).

 • Contrôles anti-blanchiment: êtes-vous prêt?”, IPI, Bruxelles (17 februari 2014).

 • Informeer de administratie tijdig”, Fiscale Club Katholieke Hogeschool Leuven, Heverlee (26 februari 2014).

 • Witwaspreventie (ver)plicht voor advocaten?”, OVB, Popelin, Brussel (4 maart 2014).

 • Witwaspreventie (ver)plicht voor advocaten?”, OVB, De Kleine Beer, Beernem (18 maart 2014).

 • Concrete impact Witwaspreventiewet voor accountants, bedrijfsrevisoren…”, Kennisateliers, Beersel, Intern seminarie kantoor Van den Neste (20 maart 2014)

 • Concrete impact Witwaspreventiewet voor accountants, bedrijfsrevisoren…”, Kennisateliers, Gent, Holiday Inn (21 maart 2014)

 • Witwaspreventie (ver)plicht voor advocaten?”, OVB, Guislain, Gent (25 maart 2014).

 • Concrete impact Witwaspreventiewet voor accountants, bedrijfsrevisoren…”, Kennisateliers, Antwerpen, ALM (27 maart 2014)

 • Onttrekking van een onroerend goed aan de vennootschap”, EHSAL-FHS-seminaries, Brussel (31 maart 2014).

 • Fiscaal strafrecht: topics”, EHSAL-FHS-seminaries, Brussel (19 mei 2014).

 • Melding fiscale fraude door adviseur”, VABF, Vormingscentrum Broeders van Liefde, Gent (24 mei 2014).

 • De fiscus op bezoek - bye bye privacy?”, Standaard Uitgeverij, Holiday Inn Gent Expo, Gent (26 mei 2014).

 • De fiscale procedure: de belangrijkste aandachtspunten voor de praktijk van de accountant, belastingconsulent, …”, Kennisateliers, Gent, Holiday Inn (3 juni 2014)

 • De fiscale procedure: de belangrijkste aandachtspunten voor de praktijk van de accountant, belastingconsulent, …”, Kennisateliers, Antwerpen, ALM (5 juni 2014)

 • Fiscale procedure: aandachtspunten voor accountants”, Moore Stephens Academy, Antwerpen (30 september 2014)

 • Fiscale procedure: opleiding stagiairs”, MAB, Elewijt Center, Elewijt (1 oktober 2014).

 • Witwas en andere fiscale vraagstukken” op studiedag “Ereloon of Ergerloon”, Balie Leuven, Provinciehuis, 7 november 2014.

 • Concrete impact Witwaspreventiewet voor accountants, bedrijfsrevisoren…”, Kennisateliers, Gent, Holiday Inn (17 november 2014)

 • Concrete impact Witwaspreventiewet voor accountants, bedrijfsrevisoren…”, Kennisateliers, Antwerpen, Holiday Inn (18 november 2014)

 • Antiwitwas en MyRent Pro: 2 onmisbare tools voor de vastgoedmakelaar”, VIVO, Kontich, Syntra (1 december 2014)

 • Antiwitwas en MyRent Pro: 2 onmisbare tools voor de vastgoedmakelaar”, VIVO, Kontich, Syntra (8 december 2014)

 • De fiscale procedure: de belangrijkste aandachtspunten voor de praktijk van de accountant, belastingconsulent, …”, Kennisateliers, Antwerpen, ALM (9 december 2014)

 • Fiscale procedure: aandachtspunten voor accountants”, Moore Stephens Academy, Antwerpen (10 december 2014)

 • Onafhankelijkheid in ons beroep & update anti-witwas”, Moore Stephens Academy, Drongen (10 december 2014)

 • Antiwitwas en MyRent Pro: 2 onmisbare tools voor de vastgoedmakelaar”, VIVO, Brugge, Hotel Leonardo (11 december 2014)

 • Antiwitwas en MyRent Pro: 2 onmisbare tools voor de vastgoedmakelaar”, VIVO, Genk, Hotel Oase (16 december 2014)

 • Onafhankelijkheid in ons beroep & update anti-witwas”, Moore Stephens Academy, Antwerpen (19 december 2014)

 • Antiwitwaswet voor accountants en boekhouders”, PXL, Hasselt (14 januari 2015)

 • Antiwitwas en MyRent Pro: 2 onmisbare tools voor de vastgoedmakelaar”, VIVO, Leuven (21 januari 2015)

 • Antiwitwas en MyRent Pro: 2 onmisbare tools voor de vastgoedmakelaar”, VIVO, Gent (29 januari 2015)

 • Witwaswetgeving: praktische implicaties voor advocaten”, Vormingsinstituut voor Advocaten (VIA – NOAB), Brussel, Zaal 'Marie Popelin' (2 april 2015)

 • Fiscaal strafrecht: topics”, EHSAL-FHS-seminaries, Brussel (30 april 2015).

 • Bestuurders, zaakvoerders en toezichthouders: de laatste ontwikkelingen – aspecten inzake directe belastingen.”, M&D Seminars, Hotel Serwir, Sint-Niklaas (5 mei 2015).

 • De fiscale procedure: de belangrijkste aandachtspunten voor de praktijk van de accountant, belastingconsulent, …”, Kennisateliers, Gent, Holiday Inn (10 juni 2015)

 • De fiscale procedure: de belangrijkste aandachtspunten voor de praktijk van de accountant, belastingconsulent, …”, Kennisateliers, Antwerpen, ALM (16 juni 2015)

 • De rol van de rechter bij een fiscale controle: mogelijkheden en opportuniteiten”, Confocus, Edegem, Ter Elst (26 augustus 2015).

 • Fiscale regularisaties: ervaringen met het regularisatieattest en een spontane aangifte aan het goede adres”, EHSAL-FHS-seminaries, Brussel (17 september 2015).

 • Witwassen en financiële planning nu en na de 4de AML-richtlijn”, BNP Paribas Fortis, Brussel (25 september 2015)

 • De impact van de witwaswetgeving op persoonlijke financiële planning”, IFP, Flanders Business School, Antwerpen (30 september 2015)

 • Fiscale regularisatie + actualiteit tips en tricks uit de praktijk”, BRB, Aalst, Securex (30 september 2015)

 • Fiscale procedure: opleiding stagiairs”, MAB, Elewijt Center, Elewijt (1 oktober 2015).

 • De antiwitwascontroles: is uw kantoor voorbereid?”, Vivo, Syntra, Antwerpen (28 oktober 2015).

 • Entreprise individuelle ou société”, Centre d’expertise juridique social pour les huissiers de justice asbl, Université de Mons, Mons (19 november 2015)

 • Fiscale regularisatie”, BNP Paribas Fortis, Brussel (20 november 2015)

 • De antiwitwascontroles: is uw kantoor voorbereid?”, Vivo, Syntra, Leuven (21 januari 2016).

 • De antiwitwascontroles: is uw kantoor voorbereid?”, Vivo, Oris, Gent (26 januari 2016).

 • Nieuwe Fiscale regularisatie”, Fiscale Club, Leuven, UCLL (17 februari 2016)

 • Anti-misbruik in fiscalibus”, BKR-BAB Antwerpen, De Stroming, Antwerpen (23 februari 2016)

 • De antiwitwascontroles: is uw kantoor voorbereid?”, Vivo, Syntra, Antwerpen (26 februari 2016).

 • Le manager et ses rémunérations : déduction fiscale (enfin) sans discussion ?”, IBJ Lunchdebat, Brussel (1 maart 2016)

 • Internationale gegevensuitwisseling: waar staan we?”, FHS-Seminaries, Brussel (22 maart 2016)

 • Onttrekking van een onroerend goed aan de vennootschap”, FHS-seminaries, Brussel (11 april 2016).

 • Fiscaal strafrecht: topics”, FHS-seminaries, Brussel (26 april 2016).

 • De antiwitwascontroles: is uw kantoor voorbereid?”, Vivo, Syntra, Brugge (15 juni 2016).

 • De antiwitwascontroles: is uw kantoor voorbereid?”, Vivo, Syntra, Antwerpen (20 juni 2016).

 • De antiwitwascontroles: is uw kantoor voorbereid?”, Vivo, Syntra, Brugge (28 juni 2016).

 • Fiscale procedure: opleiding stagiairs”, MAB, Elewijt Center, Elewijt (22 september 2016).

 • Fiscal proof: Big brother – is uw onderneming ..”, FHS-Trends, Odisee, Brussel (30 september 2016).

 • Antiwitwas: verplichtingen en gebruik van de nieuwe antiwitwastool”, Vivo, Syntra, Leuven (21 oktober 2016).

 • AML: not my cup of tea?”, JLL, Brussel (25 oktober 2016).

 • AML: not my cup of tea?”, JLL, Antwerpen (26 oktober 2016).

 • Antiwitwas: verplichtingen en gebruik van de nieuwe antiwitwastool”, Vivo, Andromeda, Oostende (27 oktober 2016).

 • AML: not my cup of tea?”, JLL, Brussel (4 november 2016).

 • Lunchcauserie: ik heb geïnvesteerd in Corsan, wat nu?”, Sherpa Law, Brussel (9 november 2016).

 • (3) hot fiscale topics”, Securex, Auberge du Pecheur, Sint-Maartens-Latem (14 november 2016).

 • (3) hot fiscale topics”, Securex, Kennedy Hotel, Kortijk (17 november 2016).

 • (3) hot fiscale topics”, Securex, Thon Hotel Brussels Airport, Diegem (21 november 2016).

 • (3) hot fiscale topics”, Securex, Salons Ter Velde, Zedelgem (23 november 2016).

 • (3) hot fiscale topics”, Securex, Novotel, Antwerpen (29 november 2016).

 • Antiwitwas: verplichtingen en gebruik van de nieuwe antiwitwastool”, Vivo, Syntra, Antwerpen (9 december 2016).

 • Antiwitwas: verplichtingen en gebruik van de nieuwe antiwitwastool”, Vivo, Syntra, Gent (19 december 2016).

 • Nieuwe Fiscale regularisatie”, Fiscale Club, Hasselt, PXL (20 december 2016).

 • Uitwisseling van gegevens”, Fiscale Club, Hasselt, PXL (24 januari 2017).

 • Belggingsfiscaliteit en fiscale regularisatie anno 2017.”, M&D Seminars, Hotel Serwir, Sint-Niklaas (27 januari 2017).

 • Fiscale procedure.”, interne opleiding Crowe Horvath, Mechelen (1 februari 2017).

 • Lunchcauserie: ik heb geïnvesteerd in Corsan, wat nu?”, Sherpa Law, Brussel (28 februari 2017).

 • Antiwitwas: verplichtingen en gebruik van de nieuwe antiwitwastool”, Vivo, Syntra, Antwerpen (7 maart 2017).

 • In conflict met de fiscus.”, M&D Seminars, Hotel Serwir, Sint-Niklaas (7 maart 2017).

 • Onttrekking van een onroerend goed aan de vennootschap”, FHS-seminaries, Brussel (24 april 2017).

 • Antiwitwas: verplichtingen en gebruik van de nieuwe antiwitwastool”, Vivo, Syntra, Leuven (26 april 2017).

 • Fiscaal strafrecht: topics”, FHS-seminaries, Brussel (3 mei 2017).

 • Antiwitwas: verplichtingen en gebruik van de nieuwe antiwitwastool”, Vivo, Oostende (18 mei 2017).

 • Antiwitwas: verplichtingen en gebruik van de nieuwe antiwitwastool”, Vivo, Oris, Gent (15 juni 2017).

 • Antiwitwas: verplichtingen en gebruik van de nieuwe antiwitwastool”, Vivo, Oris, Gent (22 juni 2017).

 • Onafhankelijkheid in ons beroep & update anti-witwas”, Moore Stephens Academy, Drongen (27 juni 2017).

 • Fiscale procedure: opleiding stagiairs”, MAB, Elewijt Center, Elewijt (28 juni 2017).

 • Fiscale procedure”, Moore Stephens Academy, Sint-Niklaas (3 juli 2017)

 • Witwaspreventiewet – implementatie 4de richtlijn”, VIA-NOAB, Brussel (28 augustus 2017).

 • Antiwitwas: verplichtingen en gebruik van de nieuwe antiwitwastool”, Vivo, Hillewaere vastgoed, Oud-Turnhout (29 augustus 2017).

 • Bestuurdersaansprakelijkheid”, Fiscaal Forum, De Oude Melkerij, Gits (5 september 2017).

 • Fiscale procedure: opleiding stagiairs”, BAB-BKR, KdG, Antwerpen (25 september 2017).

 • Master Class Fiscale Procedure I”, PXL, Hasselt (3 oktober 2017).

 • De impact van de witwaswetgeving op persoonlijke financiële planning”, IFP, Flanders Business School, Antwerpen (4 oktober 2017).

 • Master Class Fiscale Procedure II”, PXL, Hasselt (10 oktober 2017).

 • Master Class Fiscale Procedure III”, PXL, Hasselt (17 oktober 2017).

 • De nieuwe witwaspreventiewet en de nieuwe wet inzake de strijd tegen fiscale fraude.”, M&D Seminars, Holiday Inn, Gent (20 oktober 2017).

 • Wijziging in de antiwaswetgeving”, FHS-seminaries, Brussel (9 november 2017)

 • Antiwitwas: is uw kantoor voorbereid?”, Vivo, Oostende (19 april 2017).

 • Onttrekking van een onroerend goed aan de vennootschap”, FHS-seminaries, Brussel (30 april 2018).

 • Antiwitwas: is uw kantoor voorbereid?”, Vivo, Oris, Gent (3 mei 2018).

 • Fiscaal strafrecht: bijzonder deel”, FHS-seminaries, Brussel (15 mei 2018).

 • Antiwitwas: is uw kantoor voorbereid?”, Vivo, Syntra, Berchem (16 mei 2018).

 • Antiwitwas: is uw kantoor voorbereid?”, Vivo, Syntra, Leuven (12 juni 2018).

 • De nieuwe antiwitwaswetgeving”, VIA-NOAB, Brussel (29 juni 2018).

 • Fiscale procedure: opleiding stagiairs”, BAB-BKR, KdG, Antwerpen (24 september 2018).

 • Fiscale procedure: opleiding stagiairs”, MAB, Elewijt Center, Elewijt (25 oktober 2018).

 • Antiwitwas: is uw kantoor voorbereid?”, Vivo, Syntra, Berchem (26 oktober 2018).

 • Roadshow Antiwitwas: (Ver)plicht voor advocaten”, OVB, Antwerpen (6 november 2018).

 • Roadshow Antiwitwas: (Ver)plicht voor advocaten”, OVB, Kulak, Kortrijk (7 november 2018).

 • Roadshow Antiwitwas: (Ver)plicht voor advocaten”, OVB, Gent (9 november 2018).

 • Roadshow Antiwitwas: (Ver)plicht voor advocaten”, OVB, Odissee, Brussel (13 november 2018).

 • Roadshow Antiwitwas: (Ver)plicht voor advocaten”, OVB, UHasselt, Hasselt (16 november 2018).

 • De antiwitwaswetgeving voor financiële dienstverleners”, SFP, Bluepoint, Antwerpen (23 november 2018).

 • Antiwitwas: is uw kantoor voorbereid?”, Vivo, Syntra, Leuven (26 november 2018).

 • Antiwitwas: is uw kantoor voorbereid?”, Vivo, Oris, Gent (12 december 2018).

 • Witwaspreventiewetgeving en UBO-register”, Utopix, Kortrijk (21 februari 2019).

 • Roadshow Antiwitwas: (Ver)plicht voor advocaten”, OVB, Leuven (22 februari 2019).

 • Fiscaal strafrecht: topics”, FHS-seminaries, Brussel (1 maart 2019).

 • Onttrekking van een onroerend goed aan de vennootschap”, FHS-seminaries, Brussel (29 april 2019).

 

Nederlands
Français
English