Sherpa Law begeleidt de aandeelhouders van transportbedrijven Yentl Trans BVBA en VD&B Rent BVBA, bij de overdracht van hun aandelen aan transportbedrijf Trafuco NV

Yentl-Trans BVBA verzorgt nationaal en internationaal transport van zeecontainers en is gespecialiseerd in containertransport in de haven van Antwerpen (www.yentltrans.be). VD&B Rent BVBA verhuurt verschillende types voertuigen aan haar klanten, zowel vrachtwagens, bestelwagens en andere industriële voertuigen.

Trafuco NV is een belangrijke speler in de Belgische transportsector die zich voornamelijk toelegt op de markt van olie, chemie, afval en haventransport (www.trafuco.eu).

Het corporate/M&A team van Sherpa Law onder leiding van Lars Raedschelders begeleidde de verkopende aandeelhouders van Yentl Trans BVBA en VD&B Rent BVBA bij het succesvol voltooien van deze transactie.

Sherpa Law begeleidde de verkopende aandeelhouders van Yentl Trans BVBA en VD&B Rent BVBA bij het voorbereiden en onderhandelen van o.a. de Koopovereenkomst van Aandelen (SPA) en de Verklaringen en Waarborgen (Representations and Warranties).

Indien u nog vragen heeft of meer informatie wenst, kan u hiervoor steeds contact opnemen met Lars Raedschelders.

 

Sherpa Law assists the shareholders of the transport companies Yentl Trans BVBA and VD&B Rent BVBA, with the transfer of their shares to transport company Trafuco NV

Yentl-Trans BVBA provides national and international transport of sea containers and specializes in container transport in the port of Antwerp (www.yentltrans.be). VD&B Rent BVBA rents different types of vehicles to its customers, such as trucks, vans and other industrial vehicles.

Trafuco NV is a key player in the Belgian transport sector, which mainly focuses on the oil, chemical, waste and port transport market (www.trafuco.eu).

Sherpa Law’s corporate/M&A team led by Lars Raedschelders assisted the selling shareholders of Yentl Trans BVBA and VD&B Rent BVBA in successfully completing this transaction.

Sherpa Law assisted Yentl Trans BVBA and VD&B Rent BVBA’s selling shareholders with the preparation and negotiation of a.o. the Share Purchase Agreement (SPA) and the Representations and Warranties (R&W).

For further questions and more information, please contact Lars Raedschelders.

 

Sherpa Law assiste les actionnaires des entreprises de transport Yentl Trans BVBA et VD&B Rent BVBA, lors de la cession de leurs actions à l’entreprise de transport Trafuco SA

Yentl-Trans BVBA assure le transport national et international de conteneurs maritimes et se spécialise dans le transport de conteneurs dans le port d'Anvers (www.yentltrans.be). VD&B Rent BVBA loue différents types de véhicules à ses clients, camions, fourgonnettes et autres véhicules industriels.

Trafuco NV est un acteur majeur du secteur des transports en Belgique, qui se concentre principalement sur le marché du pétrole, de la chimie, des déchets et du transport portuaire (www.trafuco.eu).

L’équipe corporate/M&A de Sherpa Law dirigée par Lars Raedschelders a assisté les actionnaires vendeurs de Yentl Trans BVBA et VD&B Rent BVBA pour compléter cette transaction avec succès.

Sherpa Law a assisté les actionnaires vendeurs de Yentl Trans BVBA et VD&B Rent BVBA lors de la préparation et négociation e.a. de la convention d’achat des actions (SPA) et des déclarations et garanties (R&W).

Si vous avez des questions ou souhaitez plus d'informations, vous pouvez contacter Lars Raedschelders.

               

tafuco.jpg
yentl.jpg
Nederlands
Français
English