Sherpa Law begeleidt de overdracht van aandelen in Bakkerij Thyssen NV aan Cookie Invest NV

ENGELS

Sherpa Law assists with the transfer of shares in Bakkerij Thyssen NV to Cookie Invest NV

The semi industrial bakery Bakkerij Thyssen NV is a well-established player in the Belgian market of distribution of bread and pastries to hospitals, care centres and catering companies (http://www.bakkerijthyssen.be).

Sherpa Law’s corporate/M&A team led by Lars Raedschelders assisted the parties in successfully completing this transaction.

Sherpa Law assisted the parties as deal counsel with the preparation and negotiation of the Share Purchase Agreement (SPA) and the Representations and Warranties (R&W).

For further questions, please contact Lars Raedschelders.

NEDERLANDS

Sherpa Law begeleidt de overdracht van aandelen in Bakkerij Thyssen NV aan Cookie Invest NV

De semi-industriële bakkerij Bakkerij Thyssen NV is een gevestigde waarde op de Belgische markt wat betreft de distributie van brood- en banketwaren naar onder meer ziekenhuizen, zorgcentra en cateringbedrijven (http://www.bakkerijthyssen.be).

Het corporate/M&A team van Sherpa Law onder leiding van Lars Raedschelders begeleidde de partijen bij het succesvol tot stand brengen van deze transactie.

Sherpa Law begeleidde de partijen als deal counsel bij het voorbereiden en onderhandelen van de Koopovereenkomst van Aandelen (SPA) en de Verklaringen en Waarborgen (Representations and Warranties).

Indien u nog vragen heeft, kan u hiervoor steeds contact opnemen met Lars Raedschelders.

FRANCAIS

Sherpa Law assiste lors de la cession d’actions de Bakkerij Thyssen SA à Cookie Invest SA

La boulangerie semi-industrielle Bakkerij Thyssen SA est reconnue dans la marché Belgique de la distribution du pain et des pâtisseries à des hôpitaux, des centres de soins et des sociétés de restauration (http://www.bakkerijthyssen.be).

L’équipe corporate/M&A de Sherpa Law dirigée par Lars Raedschelders a assisté les parties pour compléter cette transaction avec succès.

Sherpa Law a assisté les parties en tant que « deal counsel » lors de la préparation et négociation  de la convention d’achat des actions (SPA) et des déclarations et garanties (R&W).

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Lars Raedschelders.

Nederlands
Français
English