De Indiciaire taxatie
Oct
16
1:00 PM13:00

De Indiciaire taxatie

16/10/2019 (Gent) - 17/10/2019 (Hasselt) - 18/10/219 (Antwerpen)

De administratie grijpt naar het wapen van de “indiciaire taxatie” wanneer zij vaststelt dat de aangegeven inkomsten niet in overeenstemming zijn met de uiterlijke tekenen van welstand of de levensstijl. Met de beperking van het bankgeheim en de internationale informatie-uitwisseling heeft de fiscus bovendien meer mogelijkheden om een indiciair tekort vast te stellen.

Maar hoe selecteert de fiscus de dossiers, hoe verloopt het fiscale onderzoek en de bewijsvoering, welke informatie kan de fiscus opvragen en hoe kan u zich tegen een indiciaire aanslag verweren?

In dit fiscaal seminarie bespreken docenten Jo Roseleth en Kim Roelants in detail de praktijk van indiciaire taxatie.

Met sprekende voorbeelden wordt de aanpak en de werkwijze van de fiscus bij een indiciaire taxatie besproken, en onderzoekt de docent over welke bewijsmiddelen de administratie beschikt en welke verweermiddelen voorhanden zijn.

U verneemt de juridische basis en het verloop van de procedure en de beroepsmogelijkheden, en welke aandachtspunten en lessen kunnen getrokken worden op basis van recente vonnissen en arresten.

Concreet komen onder meer volgende onderwerpen aan bod:

 • Indiciaire taxatie

  • Typische tekenen van welstand

  • Welke indiciën worden onderzocht?

  • Hoe worden de kosten van levensonderhoud precies ingevuld?

  • Uitbreiding: Taxatie bij vergelijking

 • Informatiebronnen

  • welke zijn beschikbaar en toegankelijk voor de fiscus?

  • op welke wijze mag de fiscus bijkomende informatie inzamelen en bij wie?

  • bankonderzoek

 • Onderzoeksbeperkingen

  • welke inlichtingen dient de belastingplichtige mee te delen, en welke niet?

  • Fishing expedition?

  • Bescherming van het privéleven

  • welke inlichtingen kunnen (niet) gevraagd worden aan derden?

 • Bewijs en aanslag

  • Wat dient precies bewezen te worden?

  • Wanneer is een indiciaire taxatie willekeurig?

  • Een indiciaire aanslag van ambtswege?

  • Hoe wordt de belastbare grondslag vastgesteld en welke verhogingen kunnen toegepast worden?

  • Wordt een indiciaire tekort als fraude beschouwd?

 • Bezwaar

  • Welke beroepsmogelijkheden bestaan er, en welke doeltreffende argumentatie kan worden opgebouwd

Naast de presentatie ontvangt u een uitgebreid bijlagenbundel met relevante circulaires, rechtsleer en rechtspraak.

Het seminarie wordt interactief opgevat, en er wordt voldoende ruimte gelaten voor vraagstelling.

DOCENTEN:

Jo Roseleth - Kim Roelants

Meer info zie hier

View Event →
Aanslag geheime commissielonen anno 2019: stand van zaken
Nov
7
12:30 PM12:30

Aanslag geheime commissielonen anno 2019: stand van zaken

Via de Programmawet van 19 december 2014 werd de bijzondere aanslag geheime commissielonen drastisch verlaagd tot 103 %, en in bepaalde gevallen zelfs tot 51,5 %. Hiermee gaf de wetgever aan dat de aanslag slechts een vergoedend en dus geen strafkarakter heeft. Wettelijk werd er voorzien in twee ontsnappingsroutes. Deze hebben in het verleden al meermaals ter discussie gestaan. Begin dit jaar heeft het Hof van Cassatie nog uitspraak gedaan over de mogelijkheid of de fiscus de aanslag “nieuwe stijl” kan toepassen op een tijdig geïdentificeerde genieter van een oud hangend geschil.

Ook de thematiek van de verdoken meerwinsten komt aan bod. De bijzondere aanslag is niet op verdoken meerwinsten van toepassing als ze het gevolg zijn van een verwerping van beroepskosten. Eind 2018 besliste het Grondwettelijk Hof dat de uitsluiting van de verdoken meerwinsten van de tweede ontsnappingsroute geen schending van het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel uitmaakt.

Ook de hervorming van de vennootschapsbelasting zal een impact hebben op de aanslag geheime commissielonen. Zo is de aanslag met ingang van 1 januari 2020 niet langer aftrekbaar als beroepskost. Daar het tarief werd verlaagd naar 103 %, is het volgens de wetgever niet onlogisch dat de belastingplichtige een extra inspanning levert om haar fiscale verplichtingen na te leven. Om problemen in de praktijk te voorkomen, lijst de spreker deze fiscale verplichtingen nog eens voor u op.

Een tweede gevolg van de hervorming is de afschaffing van het 50 % tarief in het geval van een vrijwillige opname van zwarte verkopen in de boekhouding.

Tijdens dit seminarie wordt een overzicht gegeven van de laatste stand van zaken in de rechtspraak, rechtsleer en beslissingen van de dienst voorafgaande beslissingen.

Spreker

Alain Claes
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Gastdocent FHS

 

View Event →
Antiwitwas en UBO-register : is uw kantoor voorbereid?
Nov
18
2:00 PM14:00

Antiwitwas en UBO-register : is uw kantoor voorbereid?

Volgens de antiwitwaswet hebben vastgoedmakelaars en rentmeesters een identificatie- en meldingsplicht m.b.t. witwaspraktijken. U mag u als vastgoedmakelaar sinds 2014 geen cash betaling meer aanvaarden bij een vastgoedtransactie. Maar er is meer… De eerste jaarverslagen werden al ingediend. In juni wordt de tweede lading verwacht en de FOD Economie voert ondertussen geregeld controles uit.

Na een korte inleiding gaan we over tot de praktijk: Welke verplichtingen heeft u precies en wanneer moet er een belletje gaan rinkelen? En wat bij niet-naleving? Wat gebeurt er met de meldingen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en bij het parket binnenkomen? Wanneer onderneemt u actie? En hoe zit het met de verplichte opleiding van uw medewerkers?

U maakt kennis met de antiwitwastool waarmee u kan voldoen aan uw verplichtingen bij de verkoop van vastgoed. Deze tool helpt u met het overlopen van de juiste vragen die u aan uw klant moet voorleggen en laat u bovendien toe met 1 druk op de knop het verslag te maken dat u jaarlijks aan de FOD Economie moet voorleggen.

We bekijken ook kort de informatieverplichting van vennootschappen m.b.t. het invoeren van hun uiteindelijke begunstigden in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners), met als deadline 30/09/2019.

Na deze opleiding:
* weet u wat de identificatie- en meldingsplicht inhoudt
* kent u de inhoud van de antiwitwaswet en bent u op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen aan deze wet
* weet u precies welke verplichtingen deze wet voor u inhoudt
* weet u welke de gevolgen zijn bij niet-naleving van uw verplichtingen
* heeft u een zicht op wat er gebeurt met meldingen bij het CFI en het parket
* weet u wanneer en welke actie u moet ondernemen in geval van twijfel
* weet u wat de afspraken zijn i.v.m. de opleiding van medewerkers

SPREKER

Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info zie Vivo

View Event →
Antiwitwas en UBO-register : is uw kantoor voorbereid? (extra sessie)
Nov
18
6:00 PM18:00

Antiwitwas en UBO-register : is uw kantoor voorbereid? (extra sessie)

Volgens de antiwitwaswet hebben vastgoedmakelaars en rentmeesters een identificatie- en meldingsplicht m.b.t. witwaspraktijken. U mag u als vastgoedmakelaar sinds 2014 geen cash betaling meer aanvaarden bij een vastgoedtransactie. Maar er is meer… De eerste jaarverslagen werden al ingediend. In juni wordt de tweede lading verwacht en de FOD Economie voert ondertussen geregeld controles uit.

Na een korte inleiding gaan we over tot de praktijk: Welke verplichtingen heeft u precies en wanneer moet er een belletje gaan rinkelen? En wat bij niet-naleving? Wat gebeurt er met de meldingen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en bij het parket binnenkomen? Wanneer onderneemt u actie? En hoe zit het met de verplichte opleiding van uw medewerkers?

U maakt kennis met de antiwitwastool waarmee u kan voldoen aan uw verplichtingen bij de verkoop van vastgoed. Deze tool helpt u met het overlopen van de juiste vragen die u aan uw klant moet voorleggen en laat u bovendien toe met 1 druk op de knop het verslag te maken dat u jaarlijks aan de FOD Economie moet voorleggen.

We bekijken ook kort de informatieverplichting van vennootschappen m.b.t. het invoeren van hun uiteindelijke begunstigden in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners), met als deadline 30/09/2019.

Na deze opleiding:
* weet u wat de identificatie- en meldingsplicht inhoudt
* kent u de inhoud van de antiwitwaswet en bent u op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen aan deze wet
* weet u precies welke verplichtingen deze wet voor u inhoudt
* weet u welke de gevolgen zijn bij niet-naleving van uw verplichtingen
* heeft u een zicht op wat er gebeurt met meldingen bij het CFI en het parket
* weet u wanneer en welke actie u moet ondernemen in geval van twijfel
* weet u wat de afspraken zijn i.v.m. de opleiding van medewerkers

SPREKER

Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info zie Vivo

View Event →
Aanslag geheime commissielonen anno 2019: stand van zaken
Nov
19
12:30 PM12:30

Aanslag geheime commissielonen anno 2019: stand van zaken

Via de Programmawet van 19 december 2014 werd de bijzondere aanslag geheime commissielonen drastisch verlaagd tot 103 %, en in bepaalde gevallen zelfs tot 51,5 %. Hiermee gaf de wetgever aan dat de aanslag slechts een vergoedend en dus geen strafkarakter heeft. Wettelijk werd er voorzien in twee ontsnappingsroutes. Deze hebben in het verleden al meermaals ter discussie gestaan. Begin dit jaar heeft het Hof van Cassatie nog uitspraak gedaan over de mogelijkheid of de fiscus de aanslag “nieuwe stijl” kan toepassen op een tijdig geïdentificeerde genieter van een oud hangend geschil.

Ook de thematiek van de verdoken meerwinsten komt aan bod. De bijzondere aanslag is niet op verdoken meerwinsten van toepassing als ze het gevolg zijn van een verwerping van beroepskosten. Eind 2018 besliste het Grondwettelijk Hof dat de uitsluiting van de verdoken meerwinsten van de tweede ontsnappingsroute geen schending van het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel uitmaakt.

Ook de hervorming van de vennootschapsbelasting zal een impact hebben op de aanslag geheime commissielonen. Zo is de aanslag met ingang van 1 januari 2020 niet langer aftrekbaar als beroepskost. Daar het tarief werd verlaagd naar 103 %, is het volgens de wetgever niet onlogisch dat de belastingplichtige een extra inspanning levert om haar fiscale verplichtingen na te leven. Om problemen in de praktijk te voorkomen, lijst de spreker deze fiscale verplichtingen nog eens voor u op.

Een tweede gevolg van de hervorming is de afschaffing van het 50 % tarief in het geval van een vrijwillige opname van zwarte verkopen in de boekhouding.

Tijdens dit seminarie wordt een overzicht gegeven van de laatste stand van zaken in de rechtspraak, rechtsleer en beslissingen van de dienst voorafgaande beslissingen.

Spreker

Alain Claes
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Gastdocent FHS

 

View Event →
Aanslag geheime commissielonen anno 2019: stand van zaken
Dec
2
12:30 PM12:30

Aanslag geheime commissielonen anno 2019: stand van zaken

Via de Programmawet van 19 december 2014 werd de bijzondere aanslag geheime commissielonen drastisch verlaagd tot 103 %, en in bepaalde gevallen zelfs tot 51,5 %. Hiermee gaf de wetgever aan dat de aanslag slechts een vergoedend en dus geen strafkarakter heeft. Wettelijk werd er voorzien in twee ontsnappingsroutes. Deze hebben in het verleden al meermaals ter discussie gestaan. Begin dit jaar heeft het Hof van Cassatie nog uitspraak gedaan over de mogelijkheid of de fiscus de aanslag “nieuwe stijl” kan toepassen op een tijdig geïdentificeerde genieter van een oud hangend geschil.

Ook de thematiek van de verdoken meerwinsten komt aan bod. De bijzondere aanslag is niet op verdoken meerwinsten van toepassing als ze het gevolg zijn van een verwerping van beroepskosten. Eind 2018 besliste het Grondwettelijk Hof dat de uitsluiting van de verdoken meerwinsten van de tweede ontsnappingsroute geen schending van het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel uitmaakt.

Ook de hervorming van de vennootschapsbelasting zal een impact hebben op de aanslag geheime commissielonen. Zo is de aanslag met ingang van 1 januari 2020 niet langer aftrekbaar als beroepskost. Daar het tarief werd verlaagd naar 103 %, is het volgens de wetgever niet onlogisch dat de belastingplichtige een extra inspanning levert om haar fiscale verplichtingen na te leven. Om problemen in de praktijk te voorkomen, lijst de spreker deze fiscale verplichtingen nog eens voor u op.

Een tweede gevolg van de hervorming is de afschaffing van het 50 % tarief in het geval van een vrijwillige opname van zwarte verkopen in de boekhouding.

Tijdens dit seminarie wordt een overzicht gegeven van de laatste stand van zaken in de rechtspraak, rechtsleer en beslissingen van de dienst voorafgaande beslissingen.

Spreker

Alain Claes
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Gastdocent FHS

 

View Event →
Antiwitwas en UBO-register : is uw kantoor voorbereid?
Dec
9
2:00 PM14:00

Antiwitwas en UBO-register : is uw kantoor voorbereid?

 • Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant - Campus Berchem (map)
 • Google Calendar ICS

Volgens de antiwitwaswet hebben vastgoedmakelaars en rentmeesters een identificatie- en meldingsplicht m.b.t. witwaspraktijken. U mag u als vastgoedmakelaar sinds 2014 geen cash betaling meer aanvaarden bij een vastgoedtransactie. Maar er is meer… De eerste jaarverslagen werden al ingediend. In juni wordt de tweede lading verwacht en de FOD Economie voert ondertussen geregeld controles uit.

Na een korte inleiding gaan we over tot de praktijk: Welke verplichtingen heeft u precies en wanneer moet er een belletje gaan rinkelen? En wat bij niet-naleving? Wat gebeurt er met de meldingen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en bij het parket binnenkomen? Wanneer onderneemt u actie? En hoe zit het met de verplichte opleiding van uw medewerkers?

U maakt kennis met de antiwitwastool waarmee u kan voldoen aan uw verplichtingen bij de verkoop van vastgoed. Deze tool helpt u met het overlopen van de juiste vragen die u aan uw klant moet voorleggen en laat u bovendien toe met 1 druk op de knop het verslag te maken dat u jaarlijks aan de FOD Economie moet voorleggen.

We bekijken ook kort de informatieverplichting van vennootschappen m.b.t. het invoeren van hun uiteindelijke begunstigden in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners), met als deadline 30/09/2019.

Na deze opleiding:
* weet u wat de identificatie- en meldingsplicht inhoudt
* kent u de inhoud van de antiwitwaswet en bent u op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen aan deze wet
* weet u precies welke verplichtingen deze wet voor u inhoudt
* weet u welke de gevolgen zijn bij niet-naleving van uw verplichtingen
* heeft u een zicht op wat er gebeurt met meldingen bij het CFI en het parket
* weet u wanneer en welke actie u moet ondernemen in geval van twijfel
* weet u wat de afspraken zijn i.v.m. de opleiding van medewerkers

SPREKER

Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info zie Vivo

View Event →
Antiwitwas en UBO-register : is uw kantoor voorbereid? (extra sessie)
Dec
9
6:00 PM18:00

Antiwitwas en UBO-register : is uw kantoor voorbereid? (extra sessie)

 • Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant - Campus Berchem (map)
 • Google Calendar ICS

Volgens de antiwitwaswet hebben vastgoedmakelaars en rentmeesters een identificatie- en meldingsplicht m.b.t. witwaspraktijken. U mag u als vastgoedmakelaar sinds 2014 geen cash betaling meer aanvaarden bij een vastgoedtransactie. Maar er is meer… De eerste jaarverslagen werden al ingediend. In juni wordt de tweede lading verwacht en de FOD Economie voert ondertussen geregeld controles uit.

Na een korte inleiding gaan we over tot de praktijk: Welke verplichtingen heeft u precies en wanneer moet er een belletje gaan rinkelen? En wat bij niet-naleving? Wat gebeurt er met de meldingen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en bij het parket binnenkomen? Wanneer onderneemt u actie? En hoe zit het met de verplichte opleiding van uw medewerkers?

U maakt kennis met de antiwitwastool waarmee u kan voldoen aan uw verplichtingen bij de verkoop van vastgoed. Deze tool helpt u met het overlopen van de juiste vragen die u aan uw klant moet voorleggen en laat u bovendien toe met 1 druk op de knop het verslag te maken dat u jaarlijks aan de FOD Economie moet voorleggen.

We bekijken ook kort de informatieverplichting van vennootschappen m.b.t. het invoeren van hun uiteindelijke begunstigden in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners), met als deadline 30/09/2019.

Na deze opleiding:
* weet u wat de identificatie- en meldingsplicht inhoudt
* kent u de inhoud van de antiwitwaswet en bent u op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen aan deze wet
* weet u precies welke verplichtingen deze wet voor u inhoudt
* weet u welke de gevolgen zijn bij niet-naleving van uw verplichtingen
* heeft u een zicht op wat er gebeurt met meldingen bij het CFI en het parket
* weet u wanneer en welke actie u moet ondernemen in geval van twijfel
* weet u wat de afspraken zijn i.v.m. de opleiding van medewerkers

SPREKER

Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info zie Vivo

View Event →
Antiwitwas en UBO-register : is uw kantoor voorbereid? (extra sessie)
Dec
17
2:00 PM14:00

Antiwitwas en UBO-register : is uw kantoor voorbereid? (extra sessie)

 • Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant - Campus Leuven (map)
 • Google Calendar ICS

Volgens de antiwitwaswet hebben vastgoedmakelaars en rentmeesters een identificatie- en meldingsplicht m.b.t. witwaspraktijken. U mag u als vastgoedmakelaar sinds 2014 geen cash betaling meer aanvaarden bij een vastgoedtransactie. Maar er is meer… De eerste jaarverslagen werden al ingediend. In juni wordt de tweede lading verwacht en de FOD Economie voert ondertussen geregeld controles uit.

Na een korte inleiding gaan we over tot de praktijk: Welke verplichtingen heeft u precies en wanneer moet er een belletje gaan rinkelen? En wat bij niet-naleving? Wat gebeurt er met de meldingen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en bij het parket binnenkomen? Wanneer onderneemt u actie? En hoe zit het met de verplichte opleiding van uw medewerkers?

U maakt kennis met de antiwitwastool waarmee u kan voldoen aan uw verplichtingen bij de verkoop van vastgoed. Deze tool helpt u met het overlopen van de juiste vragen die u aan uw klant moet voorleggen en laat u bovendien toe met 1 druk op de knop het verslag te maken dat u jaarlijks aan de FOD Economie moet voorleggen.

We bekijken ook kort de informatieverplichting van vennootschappen m.b.t. het invoeren van hun uiteindelijke begunstigden in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners), met als deadline 30/09/2019.

Na deze opleiding:
* weet u wat de identificatie- en meldingsplicht inhoudt
* kent u de inhoud van de antiwitwaswet en bent u op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen aan deze wet
* weet u precies welke verplichtingen deze wet voor u inhoudt
* weet u welke de gevolgen zijn bij niet-naleving van uw verplichtingen
* heeft u een zicht op wat er gebeurt met meldingen bij het CFI en het parket
* weet u wanneer en welke actie u moet ondernemen in geval van twijfel
* weet u wat de afspraken zijn i.v.m. de opleiding van medewerkers

SPREKER

Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info zie Vivo

View Event →

Antiwitwaswetgeving - webinar
Oct
2
12:00 AM00:00

Antiwitwaswetgeving - webinar

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten”, die op 16 oktober 2017 van kracht werd, heeft een belangrijke vernieuwing ingevoerd van dit reglementair kader.

In dit seminarie belichten we de diverse verplichtingen die deze wet oplegt.

Er wordt vooral gefocust op de niet-financiële tussenpersonen en hun verplichtingen naar identificatie, opvolging en melding.

De begrippen WG/FT, RBA, KYC, KYT, UBO, PPP, enz. zullen na dit seminarie geen geheimen meer voor u inhouden.

Hoe hier praktisch mee omgaan?

Spreker

Alain Claes, advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info, klik hier

View Event →
Antiwitwas en UBO-register : is uw kantoor voorbereid?
Sep
27
2:00 PM14:00

Antiwitwas en UBO-register : is uw kantoor voorbereid?

Volgens de antiwitwaswet hebben vastgoedmakelaars en rentmeesters een identificatie- en meldingsplicht m.b.t. witwaspraktijken. U mag u als vastgoedmakelaar sinds 2014 geen cash betaling meer aanvaarden bij een vastgoedtransactie. Maar er is meer… De eerste jaarverslagen werden al ingediend. In juni wordt de tweede lading verwacht en de FOD Economie voert ondertussen geregeld controles uit.

Na een korte inleiding gaan we over tot de praktijk: Welke verplichtingen heeft u precies en wanneer moet er een belletje gaan rinkelen? En wat bij niet-naleving? Wat gebeurt er met de meldingen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en bij het parket binnenkomen? Wanneer onderneemt u actie? En hoe zit het met de verplichte opleiding van uw medewerkers?

U maakt kennis met de antiwitwastool waarmee u kan voldoen aan uw verplichtingen bij de verkoop van vastgoed. Deze tool helpt u met het overlopen van de juiste vragen die u aan uw klant moet voorleggen en laat u bovendien toe met 1 druk op de knop het verslag te maken dat u jaarlijks aan de FOD Economie moet voorleggen.

We bekijken ook kort de informatieverplichting van vennootschappen m.b.t. het invoeren van hun uiteindelijke begunstigden in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners), met als deadline 30/09/2019.

Na deze opleiding:
* weet u wat de identificatie- en meldingsplicht inhoudt
* kent u de inhoud van de antiwitwaswet en bent u op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen aan deze wet
* weet u precies welke verplichtingen deze wet voor u inhoudt
* weet u welke de gevolgen zijn bij niet-naleving van uw verplichtingen
* heeft u een zicht op wat er gebeurt met meldingen bij het CFI en het parket
* weet u wanneer en welke actie u moet ondernemen in geval van twijfel
* weet u wat de afspraken zijn i.v.m. de opleiding van medewerkers

SPREKER

Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info zie Vivo

View Event →
Fiscale procedure: voorbereiding bekwaamheidsexamen
Sep
23
6:30 PM18:30

Fiscale procedure: voorbereiding bekwaamheidsexamen

Het is voor jonge stagiairs niet altijd gemakkelijk om een druk beroeps- en familieleven te combineren met de stage IAB of BIBF.

Na deze stage moet dan ook nog de kroon op het werk worden gezet en moet een schriftelijke en mondelinge proef worden afgelegd.

Deze proef is geen eenvoudige opdracht, vooral ook omdat de te kennen stof zó veel omvattend is.

Om de stagiairs hierbij te helpen heeft BAB-BKR Antwerpen, beroepsvereniging die reeds jarenlang de opleidingen voor stagiairs en leden verzorgt, een programma uitgewerkt waarvan zij hoopt dat dit aan de stagiairs specifieke hulp zal bieden zodat zij zich gericht kunnen voorbereiden op het bekwaamheidsexamen en het behalen van de titel van accountant en/of belastingconsulent, en van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist.

Het programma dat wordt aangeboden omvat een voorbereiding op de voornaamste vakken die op zowel het schriftelijk als het mondeling examen aan bod komen en waarvan in het verleden is gebleken dat ze het grootste struikelblok vormen voor de stagiairs.

De voorbereiding richt zich tot alle stagiairs die de titel wensen te behalen van accountant en/of belastingconsulent, en van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist. De schriftelijke examens voor beide instituten zijn voorzien voor november/ december 2018.

Het aangeboden programma maakt het mogelijk tijdig voorbereid te zijn voor de schriftelijke proef. De voorbereiding voor het schriftelijk gedeelte vormt tevens een voorbereiding voor het daaropvolgend mondeling gedeelte van het examen.

Tijdens de sessies komen een reeks topics aan bod die relevant zijn voor het eindexamen. De sprekers baseren zich op de actualiteit en op de vragen gesteld tijdens vorige examenzittingen. Zij zijn allen specialisten uit de praktijk die echter niet zetelen als lid van de examenjury. Na elke opleidingsdag heeft elke deelnemer de kans om te evalueren aan de hand van een evalutieformulier.

U kiest de onderwerpen waaraan u denkt nood te hebben voor uw voorbereiding.

Module Fiscale Procedure: spreker Alain Claes

Meer info

View Event →
Antiwitwas en UBO-register : is uw kantoor voorbereid?
Sep
20
2:00 PM14:00

Antiwitwas en UBO-register : is uw kantoor voorbereid?

 • Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant - Campus Leuven (map)
 • Google Calendar ICS

Volgens de antiwitwaswet hebben vastgoedmakelaars en rentmeesters een identificatie- en meldingsplicht m.b.t. witwaspraktijken. U mag u als vastgoedmakelaar sinds 2014 geen cash betaling meer aanvaarden bij een vastgoedtransactie. Maar er is meer… De eerste jaarverslagen werden al ingediend. In juni wordt de tweede lading verwacht en de FOD Economie voert ondertussen geregeld controles uit.

Na een korte inleiding gaan we over tot de praktijk: Welke verplichtingen heeft u precies en wanneer moet er een belletje gaan rinkelen? En wat bij niet-naleving? Wat gebeurt er met de meldingen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en bij het parket binnenkomen? Wanneer onderneemt u actie? En hoe zit het met de verplichte opleiding van uw medewerkers?

U maakt kennis met de antiwitwastool waarmee u kan voldoen aan uw verplichtingen bij de verkoop van vastgoed. Deze tool helpt u met het overlopen van de juiste vragen die u aan uw klant moet voorleggen en laat u bovendien toe met 1 druk op de knop het verslag te maken dat u jaarlijks aan de FOD Economie moet voorleggen.

We bekijken ook kort de informatieverplichting van vennootschappen m.b.t. het invoeren van hun uiteindelijke begunstigden in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners), met als deadline 30/09/2019.

Na deze opleiding:
* weet u wat de identificatie- en meldingsplicht inhoudt
* kent u de inhoud van de antiwitwaswet en bent u op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen aan deze wet
* weet u precies welke verplichtingen deze wet voor u inhoudt
* weet u welke de gevolgen zijn bij niet-naleving van uw verplichtingen
* heeft u een zicht op wat er gebeurt met meldingen bij het CFI en het parket
* weet u wanneer en welke actie u moet ondernemen in geval van twijfel
* weet u wat de afspraken zijn i.v.m. de opleiding van medewerkers

SPREKER

Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info zie Vivo

View Event →
Witwas en andere compliance praktijken voor advocaten
Jun
28
11:00 AM11:00

Witwas en andere compliance praktijken voor advocaten

Compliance is een begrip waarmee in beginsel niets meer wordt bedoeld dan ‘handelen in overeenstemming met de geldende wet-en regelgeving’. Compliance is gericht op het voorkomen van maatschappelijk ongewenste effecten. Ook de advocatenpraktijk wordt meer en meer geconfronteerd met bijkomende verplichtingen om deze overeenstemming te bewijzen voor de eigen werkwijze (AVG, WER...).

Maar advocaten worden evenwel ook steeds meer ingeschakeld ter controle van de handelswijze van hun eigen cliënten en andere contacten en hierop wordt dan weer op haar beurt toezicht gehouden door de balieoverheden.Het zijn op een aantal van deze domeinen dat deze uiteenzetting zich zal toespitsen en de recente wijzigingen terzake zal toelichten: witwaspreventiewet, controle derdengelden en DAC6 (meldingsplicht voor agressieve tax planning)

 SPREKER

Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info zie VIA Vormingsinstituut voor advocaten

View Event →
The Impact of Anti-Money Laundering Legislation and Tax Legislation on Legal Professional Privilege and Professional Secrecy
Jun
27
6:00 PM18:00

The Impact of Anti-Money Laundering Legislation and Tax Legislation on Legal Professional Privilege and Professional Secrecy

13.00 - 13.25 Welcome and registration

13.25 - 13.30 Opening remarks (CCBE President)

13.30 - 15.30 Panel Session I

The impact of anti-money laundering legislation on legal professional privilege

 • Presentation: Rupert Manhart (Chair of the CCBE AML Committee) “LPP, professional secrecy and AML - Where are we and how did we get here?

 • Views from the Commission - Raluca Pruna, Head of the Commission Financial Crime Unit.

 • AML reporting obligations within civil law jurisdictions – Alain Claes, Partner, Sherpa Law, Belgium

 • AML reporting obligations within common law jurisdictions – Suzie Ogilvie, Freshfields Bruckhaus Deringer, Global head of anti-money laundering

 • AML obligations of direct applicability to Bars following the 5th AML Directive: open discussion on “What can Bars and Law Societies do/what should Bars and Law Societies do?

15.30 – 16.00 – Coffee break

16.00 – 18.00 – Panel session II

The impact of Tax legislation on legal professional privilege

 • Presentation: Jacques Taquet (Chair of the CCBE Tax Committee) “DAC 6 explained - the obligation to inform, waiver and professional privilege, the consequences for violating privilege/professional secrecy, and the implications for not complying with the requirement to inform the client”.

 • Implementation of DAC 6 in Poland” - Dariusz Gibasiewicz, Attorney at Law, Law firm Rykowski Jusiel

 • Implementation of DAC 6 in Ireland” – Olivia Long, Matheson.

 • Implementation of DAC 6 in The Netherlands” - Nathalie Fanoy, Fanoy Legal.

 • Open discussion “What can Bars and Law Societies do/what should Bars and Law Societies do?

18.00 – Conclusions

View Event →
Antiwitwas en het UBO-register : is uw kantoor voorbereid?
Jun
7
2:00 PM14:00

Antiwitwas en het UBO-register : is uw kantoor voorbereid?

Volgens de antiwitwaswet hebben vastgoedmakelaars en rentmeesters een identificatie- en meldingsplicht m.b.t. witwaspraktijken. U mag u als vastgoedmakelaar sinds 2014 geen cash betaling meer aanvaarden bij een vastgoedtransactie. Maar er is meer… De eerste jaarverslagen werden al ingediend. In juni wordt de tweede lading verwacht en de FOD Economie voert ondertussen geregeld controles uit.

Na een korte inleiding gaan we over tot de praktijk: Welke verplichtingen heeft u precies en wanneer moet er een belletje gaan rinkelen? Wat bij niet-naleving van uw verplichtingen? Wat gebeurt er met de meldingen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en bij het parket binnenkomen? Wanneer onderneemt u actie? En hoe zit het met de verplichte opleiding van uw medewerkers?

U maakt kennis met de antiwitwastool waarmee u kan voldoen aan uw verplichtingen bij de verkoop van vastgoed. Deze tool helpt u met het overlopen van de juiste vragen die u aan uw klant moet voorleggen en laat u bovendien toe met 1 druk op de knop het verslag te maken dat u jaarlijks aan de FOD Economie moet voorleggen.

We bekijken ook kort de informatieverplichting van vennootschappen m.b.t. het invoeren van hun uiteindelijke begunstigden in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners), met als deadline 30/09/2019.

Na deze opleiding:
* weet u wat de identificatie- en meldingsplicht inhoudt
* kent u de inhoud van de antiwitwaswet en bent u op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen aan deze wet
* weet u precies welke verplichtingen deze wet voor u inhoudt
* weet u welke de gevolgen zijn bij niet-naleving van uw verplichtingen
* heeft u een zicht op wat er gebeurt met meldingen bij het CFI en het parket
* weet u wanneer en welke actie u moet ondernemen in geval van twijfel
* weet u wat de afspraken zijn i.v.m. de opleiding van medewerkers

SPREKER

Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info zie Vivo

View Event →
Witwaswetgeving in het kader van fusies en overnames - UBO-register
May
28
6:00 PM18:00

Witwaswetgeving in het kader van fusies en overnames - UBO-register

Mter Alain Claes bespreekt de toepassing van de antwitwaswetgeving (preventieve en represieve) in het kader van fusies en overnames.

Hij bekijkt ook kort de informatieverplichting van vennootschappen m.b.t. het invoeren van hun uiteindelijke begunstigden in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners), met als deadline 30/09/2019.

Na deze opleiding:
* weet u wat de identificatie- en meldingsplicht inhoudt
* kent u de inhoud van de antiwitwaswet en bent u op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen aan deze wet
* weet u precies welke verplichtingen deze wet voor u inhoudt
* weet u welke de gevolgen zijn bij niet-naleving van uw verplichtingen
* heeft u een zicht op wat er gebeurt met meldingen bij het CFI en het parket
* weet u wanneer en welke actie u moet ondernemen in geval van twijfel
* weet u wat de afspraken zijn i.v.m. de opleiding van medewerkers

SPREKER

Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law

View Event →
Special Nieuw Vennootschapsrecht – vennootschapsvormen, de BV, de fiscale & boekhoudkundige gevolgen en de bestuurdersaansprakelijkheid !
May
15
5:00 PM17:00

Special Nieuw Vennootschapsrecht – vennootschapsvormen, de BV, de fiscale & boekhoudkundige gevolgen en de bestuurdersaansprakelijkheid !

De concrete impact nieuw vennootschapsrecht !
In deze Special Nieuw Vennootschapsrecht gaan wij dieper in op de belangrijkste aandachtspunten van het nieuw vennootschapsrecht. Wij leggen hierbij voornamelijk de nadruk op de praktische toepassing en de concrete gevolgen.
Deze Special Nieuw Vennootschapsrecht omvat volgende thema’s
- de essentie van het nieuw vennootschapsrecht
- de concrete werking en gevolgen nieuwe, kapitaalloze BV
- de fiscale en boekhoudkundige gevolgen van de nieuwe vennootschapsvormen
- de impact op de werking van vzw’s en stichtingen
- de belangrijkste aandachtspunten bij de bestuurders/oprichtersaansprakelijkheid.
Deze Special Nieuw Vennootschapsrecht wordt georganiseerd in samenwerking met de beste specialisten:
- Jo Roseleth – Sherpa Law
- Sarah Verschaeve – Curia
- Carl Van Biervliet - Vandelanotte

De essentie van het nieuwe vennootschapsrecht !
- Beperking van het aantal vennootschapsvormen tot 4: de maatschap, de BV, de CVBA en de NV.
- Wanneer is welke vennootschapsvorm aangewezen ?
- De regels voor publieke vennootschappen worden van toepassing op genoteerde vennootschappen
- De kapitaalloze bv
- Het verenigings- en stichtingsrecht geïntegreerd in één Wetboek
- Afschaffing van de publieke vennootschappen en beperking van de regels voorbehouden aan de genoteerde vennootschappen
- Een verregaande flexibilisering, maar met aandacht voor de belangen van derden, waaronder de schuldeisers.

Concrete werking en gevolgen nieuwe kapitaalloze BV.
- De bvba wordt een light vehicle waarbij de oprichters nagenoeg alle aspecten conventioneel kunnen bepalen.
- Minimumkapitaal, de overdrachtsbeperkingen of de gelijkheid tussen aandeelhouders kunnen via overeenkomst vastgelegd worden.
- De invoering van de kapitaalloze bvba en de gevolgen ervan.
- Afschaffing van het begrip “maatschappelijk kapitaal”.
- Schuldeisersbescherming na de oprichting wegens afschaffing van het begrip “maatschappelijk kapitaal”.
- Verdeelsleutel aandeelhoudersrechten.
- Geen wettelijke beperking van de soort effecten: inschrijvingsrechten (warranten), obligaties, converteerbare obligaties (artikel 5:17 WVV).
- Overdracht van aandelen.
- Uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen.
- Bestuur van de besloten vennootschap (BV/SPL).
- Algemene vergadering van de besloten vennootschap

Fiscale en boekhoudkundige gevolgen nieuw Vennootschapsrecht !!
Wij gaan dieper in op de belangrijke fiscale en boekhoudkundige gevolgen van het nieuwe vennootschapsrecht.
Wij analyseren de belangrijke fiscale implicaties van:
- De afschaffing van het begrip ‘maatschappelijk kapitaal’,
- de invoering van het toereikend vennootschapsvermogen,
- (belastingvrije) verminderingen,
- de DBI-aftrek,
- de interestherkwalificatie,
- de thincap,
- de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen op naam in start- en groeibedrijven, enz.
- een bijkomende inbreng (in geld, in natura of in arbeid)
- de uitgifte van effecten
- de toetreding van nieuwe aandeelhouders
- de uittreding van oude aandeelhouders
- de winstuitkeringen
- een inkoop eigen aandelen
- de omvorming van oude vennootschappen binnen de overgangsmaatregelen


Concrete impact nieuw vennootschapsrecht op werking VZW's !!
Belangrijke veranderingen voor VZW’s !
Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) verandert fundamenteel de eigenheid van de VZW’s.
In deze sessie gaan wij dieper in op de praktische gevolgen van de nieuwe wetgeving op de werking van VZW’s.
Hierbij komen o.a. volgende problemen aan bod:
- Integratie verenigings- en stichtingsrecht in één Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Mogelijkheid winst uit te keren als enig criterium van onderscheid tussen vennootschappen en verenigingen.
- VZW’s kunnen hierdoor als een onderneming functioneren zonder gesanctioneerd te worden.
- Wordt dit het startsein voor vzw’s om onbeperkte economische activiteiten te gaan ontplooien?
- Wat zijn de toegelaten activiteiten van een vzw en een stichting? Hoe zit het met bestaande vzw’s en stichtingen?
- Wat zijn de belangrijkste wijzigingen op vlak van de werking van vzw’s?
- Wat zijn de wijzigingen inzake de werking en de bevoegdheden van het bestuursorgaan van de VZW en de stichtingen?
- Wat zijn de wijzigingen inzake de externe vertegenwoordiging van de vzw’s en de stichtingen?
- Wat zijn de wijzigingen inzake de werking van de algemene vergadering?
- Nieuwe regeling tegenstrijdige belangen in een vzw
- Wat wijzigt er voor bestuurders van vzw’s?
- Welke nieuwe reorganisatiemogelijkheden biedt het WVV aan vzw’s?
- Hoe ziet de vereffeningsprocedure er uit na de hervorming?
- Kan een vzw omgevormd worden tot een handelsvennootschap?
- Wanneer treedt de nieuwe WVV in werking en wat is het overgangsregime?

Belangrijkste aandachtspunten bij de bestuurders/oprichtersaansprakelijkheid.
In deze sessie gaat Jo Roseleth dieper in op de impact van het nieuwe vennootschapsrecht op de oprichtersaansprakelijkheid/de bestuurdersaansprakelijkheid.
- Oprichtersaansprakelijkheid resp. bestuurdersaansprakelijkheid in de kapitaalloze BV en CV
- NV: impact van nieuwe bestuursstructuren
- Oprichters- en bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement
- Nieuwe aansprakelijkheidsregels in het insolventierecht
- Uitbreiding & ontheffing van hoofdelijke aansprakelijkheid
- Wettelijke begrenzing van de bestuurdersaansprakelijkheid.

Meer info, klik hier

View Event →
Antimisbruikbepalingen in directe belastingen: wat is fraude?
May
14
2:00 PM14:00

Antimisbruikbepalingen in directe belastingen: wat is fraude?

Meer dan 50 jaar lang was het fiscaal recht in ons land klaar en duidelijk. De laatste jaren vond echter de ene hervorming na de andere plaats. Vennootschapsbelasting, btw, erfbelasting, registratiebelasting en zelfs het vennootschapsrecht kwamen aan bod. Kenmerkend aan deze hervormingen was de invoering of aanpassing van een nieuwe of bestaande antimisbruikbepaling.

Met ingang van aanslagjaar 2013 werd de nieuwe algemene antimisbruikbepalingingevoerd. Een belangrijk wapen in de handen van de fiscus tegen de strijd tegen fiscaal misbruik. Deze is sinds 1 januari 2012 van toepassing op een geheel van rechtshandelingen en niet langer enkel op één rechtshandeling. Hierbij kwam finaal een einde aan agressieve fiscale planning. Naast de algemene antimisbruikbepalingen werd over een periode van 5 jaar een reeks andere antimisbruikbepalingen ingevoerd in directe belastingen. Denk maar aan de antimisbruikbepalingen mbt

- De kaaimantaks;
- De notionele interestaftrek;
- De DBI-aftrek;
- De wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar;
- De CFC-regel;
- De mobiliteitsvergoeding;
- Het belastingtarief van de vennootschapsbelasting;
- De hybride financieringsinstrumenten;
- …

In eerste instantie krijgt u een overzicht van de heersende antimisbruikbepalingen in het fiscaal recht en de gevolgen van inbreuken hierop. Daarbij krijgt u een idee van de zienswijze van de rechtbanken, hoven en de DVB. In het licht van de hervorming van het wetboek van vennootschappen wordt ook ingegaan op de antimisbruikbepalingen die een invloed kunnen hebben op de praktijk van de cijferberoeper.  

Vervolgens wordt dieper ingegaan op het begrip “fiscaal misbruik”. Ondanks het feit dat er een wettelijke definitie bestaat, is het niet steeds duidelijk wat de fiscale administratie verstaat onder ‘misbruik”. Daarom wordt een oplijsting gemaakt van de uitspraken van de DVB omdat deze voorbeelden toch enigszins een beeld schetsen van de visie van de fiscus. Aansluitend krijgt het begrip fiscaal misbruik een plaats tussen de begrippen belastingontwijking, simulatie en fiscale fraude.

Eind 2015 maakte de minister van Financiën zijn ‘plan ter bestrijding van de fiscale fraude’ bekend. Een van de voornaamste aandachtspunten hierbij was het BEPS-plan van de OESO. De introductie van het begrip “ernstige fiscale fraude”, de automatische gegevensuitwisseling  in het kader van FATCA en CRS en de vierde Europese Witwasrichtlijn zijn maar enkele voorbeelden van de vele maatregelen die reeds werden genomen. In het licht van de aanbevelingen van de Panama papers-commissie heeft de wetgever anno 2018 opnieuw een reeks van fiscale maatregelen aangekondigd ter bestrijding van  de fiscale fraude. Tijdens dit seminarie krijgt u een overzicht van deze maatregelen, dewelke een impact hebben op de praktijk.

Noteer dat het seminarie wordt behandeld vanuit een praktische invalshoek.

Spreker

Alain Claes
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Gastdocent FHS

View Event →
Antiwitwas en het UBO-register : is uw kantoor voorbereid?
May
8
2:00 PM14:00

Antiwitwas en het UBO-register : is uw kantoor voorbereid?

 • Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant - Campus Leuven (map)
 • Google Calendar ICS

Volgens de antiwitwaswet hebben vastgoedmakelaars en rentmeesters een identificatie- en meldingsplicht m.b.t. witwaspraktijken. U mag u als vastgoedmakelaar sinds 2014 geen cash betaling meer aanvaarden bij een vastgoedtransactie. Maar er is meer… De eerste jaarverslagen werden al ingediend. In juni wordt de tweede lading verwacht en de FOD Economie voert ondertussen geregeld controles uit.

Na een korte inleiding gaan we over tot de praktijk: Welke verplichtingen heeft u precies en wanneer moet er een belletje gaan rinkelen? Wat bij niet-naleving van uw verplichtingen? Wat gebeurt er met de meldingen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en bij het parket binnenkomen? Wanneer onderneemt u actie? En hoe zit het met de verplichte opleiding van uw medewerkers?

U maakt kennis met de antiwitwastool waarmee u kan voldoen aan uw verplichtingen bij de verkoop van vastgoed. Deze tool helpt u met het overlopen van de juiste vragen die u aan uw klant moet voorleggen en laat u bovendien toe met 1 druk op de knop het verslag te maken dat u jaarlijks aan de FOD Economie moet voorleggen.

We bekijken ook kort de informatieverplichting van vennootschappen m.b.t. het invoeren van hun uiteindelijke begunstigden in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners), met als deadline 30/09/2019.

Na deze opleiding:
* weet u wat de identificatie- en meldingsplicht inhoudt
* kent u de inhoud van de antiwitwaswet en bent u op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen aan deze wet
* weet u precies welke verplichtingen deze wet voor u inhoudt
* weet u welke de gevolgen zijn bij niet-naleving van uw verplichtingen
* heeft u een zicht op wat er gebeurt met meldingen bij het CFI en het parket
* weet u wanneer en welke actie u moet ondernemen in geval van twijfel
* weet u wat de afspraken zijn i.v.m. de opleiding van medewerkers

SPREKER

Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info zie Vivo

View Event →
Onttrekking van een onroerend goed aan de vennootschap
Apr
29
1:30 PM13:30

Onttrekking van een onroerend goed aan de vennootschap

Deze lessenreeks richt zich tot de medewerkers van accountants, belastingconsulenten, advocaten en notarissen. En tot al wie geregeld te maken heeft met onroerendgoedverrichtingen en met vragen over de fiscale aspecten ervan. Vermits de klemtoon van de opleiding ligt op de basisprincipes die op de verschillende transacties van toepassing zijn, is de lessenreeks bijzonder geschikt voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels betreffende één of meer aangeboden topics.

Zoals blijkt uit het onderstaand programma gaat de lessencyclus achtereenvolgens in op de fiscale aspecten van de verwerving van onroerend goed, het beheer ervan en tenslotte de verdwijning ervan uit het patrimonium.

Niet alleen het onroerend goed als zodanig maar ook de zakelijke rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal krijgen in de lessenreeks de nodige aandacht. Iedere spreker stoffeert zijn uiteenzetting met voorbeelden en casussen uit zijn praktijkervaring.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 960 euro of op één of meer afzonderlijke topics.

Onroerend goed kan ingebracht worden, maar ook “uitgebracht”. Uitbreng of overdracht kan gebeuren aan een aandeelhouder, een vennoot of de bedrijfsleider. Wat zijn daarvan voor iedere partij de fiscal gevolgen?

Behandeld worden de aspecten van registratierechten, btw en inkomstenbelastingen. Bijzondere aandacht gaat naar het onroerend goed dat in onverdeeldheid is aangekocht tussen de bedrijfsleider en de vennootschap en dat overgelaten wordt aan de bedrijfsleider.

Sprekers

Alain Claes
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Gastdocent FHS

Eric Spruyt
Notaris-vennoot Berquin Notarissen, Prof. KU Leuven en FHS

View Event →
Antiwitwas en UBO-register : is uw kantoor voorbereid?
Apr
4
2:00 PM14:00

Antiwitwas en UBO-register : is uw kantoor voorbereid?

 • Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant - Campus Berchem (map)
 • Google Calendar ICS

Volgens de antiwitwaswet hebben vastgoedmakelaars en rentmeesters een identificatie- en meldingsplicht m.b.t. witwaspraktijken. U mag u als vastgoedmakelaar sinds 2014 geen cash betaling meer aanvaarden bij een vastgoedtransactie. Maar er is meer… De eerste jaarverslagen werden al ingediend. In juni wordt de tweede lading verwacht en de FOD Economie voert ondertussen geregeld controles uit.

Na een korte inleiding gaan we over tot de praktijk: Welke verplichtingen heeft u precies en wanneer moet er een belletje gaan rinkelen? En wat bij niet-naleving? Wat gebeurt er met de meldingen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en bij het parket binnenkomen? Wanneer onderneemt u actie? En hoe zit het met de verplichte opleiding van uw medewerkers?

U maakt kennis met de antiwitwastool waarmee u kan voldoen aan uw verplichtingen bij de verkoop van vastgoed. Deze tool helpt u met het overlopen van de juiste vragen die u aan uw klant moet voorleggen en laat u bovendien toe met 1 druk op de knop het verslag te maken dat u jaarlijks aan de FOD Economie moet voorleggen.

We bekijken ook kort de informatieverplichting van vennootschappen m.b.t. het invoeren van hun uiteindelijke begunstigden in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners), met als deadline 30/09/2019.

Na deze opleiding:
* weet u wat de identificatie- en meldingsplicht inhoudt
* kent u de inhoud van de antiwitwaswet en bent u op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen aan deze wet
* weet u precies welke verplichtingen deze wet voor u inhoudt
* weet u welke de gevolgen zijn bij niet-naleving van uw verplichtingen
* heeft u een zicht op wat er gebeurt met meldingen bij het CFI en het parket
* weet u wanneer en welke actie u moet ondernemen in geval van twijfel
* weet u wat de afspraken zijn i.v.m. de opleiding van medewerkers

SPREKER

Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info zie Vivo

View Event →
Special Nieuw Vennootschapsrecht – vennootschapsvormen, de BV, de fiscale & boekhoudkundige gevolgen en de bestuurdersaansprakelijkheid !
Apr
3
5:00 PM17:00

Special Nieuw Vennootschapsrecht – vennootschapsvormen, de BV, de fiscale & boekhoudkundige gevolgen en de bestuurdersaansprakelijkheid !

De concrete impact nieuw vennootschapsrecht !
In deze Special Nieuw Vennootschapsrecht gaan wij dieper in op de belangrijkste aandachtspunten van het nieuw vennootschapsrecht. Wij leggen hierbij voornamelijk de nadruk op de praktische toepassing en de concrete gevolgen.
Deze Special Nieuw Vennootschapsrecht omvat volgende thema’s
- de essentie van het nieuw vennootschapsrecht
- de concrete werking en gevolgen nieuwe, kapitaalloze BV
- de fiscale en boekhoudkundige gevolgen van de nieuwe vennootschapsvormen
- de impact op de werking van vzw’s en stichtingen
- de belangrijkste aandachtspunten bij de bestuurders/oprichtersaansprakelijkheid.
Deze Special Nieuw Vennootschapsrecht wordt georganiseerd in samenwerking met de beste specialisten:
- Jo Roseleth – Sherpa Law
- Sarah Verschaeve – Curia
- Carl Van Biervliet - Vandelanotte

De essentie van het nieuwe vennootschapsrecht !
- Beperking van het aantal vennootschapsvormen tot 4: de maatschap, de BV, de CVBA en de NV.
- Wanneer is welke vennootschapsvorm aangewezen ?
- De regels voor publieke vennootschappen worden van toepassing op genoteerde vennootschappen
- De kapitaalloze bv
- Het verenigings- en stichtingsrecht geïntegreerd in één Wetboek
- Afschaffing van de publieke vennootschappen en beperking van de regels voorbehouden aan de genoteerde vennootschappen
- Een verregaande flexibilisering, maar met aandacht voor de belangen van derden, waaronder de schuldeisers.

Concrete werking en gevolgen nieuwe kapitaalloze BV.
- De bvba wordt een light vehicle waarbij de oprichters nagenoeg alle aspecten conventioneel kunnen bepalen.
- Minimumkapitaal, de overdrachtsbeperkingen of de gelijkheid tussen aandeelhouders kunnen via overeenkomst vastgelegd worden.
- De invoering van de kapitaalloze bvba en de gevolgen ervan.
- Afschaffing van het begrip “maatschappelijk kapitaal”.
- Schuldeisersbescherming na de oprichting wegens afschaffing van het begrip “maatschappelijk kapitaal”.
- Verdeelsleutel aandeelhoudersrechten.
- Geen wettelijke beperking van de soort effecten: inschrijvingsrechten (warranten), obligaties, converteerbare obligaties (artikel 5:17 WVV).
- Overdracht van aandelen.
- Uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen.
- Bestuur van de besloten vennootschap (BV/SPL).
- Algemene vergadering van de besloten vennootschap

Fiscale en boekhoudkundige gevolgen nieuw Vennootschapsrecht !!
Wij gaan dieper in op de belangrijke fiscale en boekhoudkundige gevolgen van het nieuwe vennootschapsrecht.
Wij analyseren de belangrijke fiscale implicaties van:
- De afschaffing van het begrip ‘maatschappelijk kapitaal’,
- de invoering van het toereikend vennootschapsvermogen,
- (belastingvrije) verminderingen,
- de DBI-aftrek,
- de interestherkwalificatie,
- de thincap,
- de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen op naam in start- en groeibedrijven, enz.
- een bijkomende inbreng (in geld, in natura of in arbeid)
- de uitgifte van effecten
- de toetreding van nieuwe aandeelhouders
- de uittreding van oude aandeelhouders
- de winstuitkeringen
- een inkoop eigen aandelen
- de omvorming van oude vennootschappen binnen de overgangsmaatregelen


Concrete impact nieuw vennootschapsrecht op werking VZW's !!
Belangrijke veranderingen voor VZW’s !
Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) verandert fundamenteel de eigenheid van de VZW’s.
In deze sessie gaan wij dieper in op de praktische gevolgen van de nieuwe wetgeving op de werking van VZW’s.
Hierbij komen o.a. volgende problemen aan bod:
- Integratie verenigings- en stichtingsrecht in één Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Mogelijkheid winst uit te keren als enig criterium van onderscheid tussen vennootschappen en verenigingen.
- VZW’s kunnen hierdoor als een onderneming functioneren zonder gesanctioneerd te worden.
- Wordt dit het startsein voor vzw’s om onbeperkte economische activiteiten te gaan ontplooien?
- Wat zijn de toegelaten activiteiten van een vzw en een stichting? Hoe zit het met bestaande vzw’s en stichtingen?
- Wat zijn de belangrijkste wijzigingen op vlak van de werking van vzw’s?
- Wat zijn de wijzigingen inzake de werking en de bevoegdheden van het bestuursorgaan van de VZW en de stichtingen?
- Wat zijn de wijzigingen inzake de externe vertegenwoordiging van de vzw’s en de stichtingen?
- Wat zijn de wijzigingen inzake de werking van de algemene vergadering?
- Nieuwe regeling tegenstrijdige belangen in een vzw
- Wat wijzigt er voor bestuurders van vzw’s?
- Welke nieuwe reorganisatiemogelijkheden biedt het WVV aan vzw’s?
- Hoe ziet de vereffeningsprocedure er uit na de hervorming?
- Kan een vzw omgevormd worden tot een handelsvennootschap?
- Wanneer treedt de nieuwe WVV in werking en wat is het overgangsregime?

Belangrijkste aandachtspunten bij de bestuurders/oprichtersaansprakelijkheid.
In deze sessie gaat Jo Roseleth dieper in op de impact van het nieuwe vennootschapsrecht op de oprichtersaansprakelijkheid/de bestuurdersaansprakelijkheid.
- Oprichtersaansprakelijkheid resp. bestuurdersaansprakelijkheid in de kapitaalloze BV en CV
- NV: impact van nieuwe bestuursstructuren
- Oprichters- en bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement
- Nieuwe aansprakelijkheidsregels in het insolventierecht
- Uitbreiding & ontheffing van hoofdelijke aansprakelijkheid
- Wettelijke begrenzing van de bestuurdersaansprakelijkheid.

Meer info, klik hier

View Event →
De maatschap | afgeschreven of springlevend?
Mar
22
1:00 PM13:00

De maatschap | afgeschreven of springlevend?

22/03/2019 (Antwerpen) - 28/03/2019 (Hasselt) - 29/03/2019 (Gent)

Omtrent de maatschap is er heel wat beroering ontstaan, niet in het minst door de opeenvolgende standpunten van Vlabel, maar evenzeer door het verlies van de discretie als gevolg van nieuwe registratieverplichtingen. Bovendien zou na recente rechtspraak de onafzetbaarheid van de zaakvoerder in het gedrang zijn. Anderszijds wijst de vernietiging van een omstreden Vlabel-standpunt door de Raad van State dan weer in het voordeel van de maatschap.
Maar wat van dit alles is nu fundamenteel en doorslaggevend voor de doeltreffendheid van de maatschap als het ideale instrument voor successieplanning met behoud van controle?

De maatschap is sedert jaren een vertrouwd instrument om op een gestructureerde manier aan successieplanning te doen. Hij bood vanouds de mogelijkheid om het vermogen te schenken aan de volgende generatie zodat later geen erfbelasting meer verschuldigd was en om een zekere mate van controle over het vermogen te behouden. Als kers op de taart was het vehikel geheel discreet.

De juridische realiteit is de laatste twee jaar gewijzigd. Sommigen menen dat de maatschap zijn beste tijden heeft gekend.

Inzake erfbelasting werden vele standpunten en voorafgaande beslissingen gepubliceerd waarin men soms nieuwe contouren ontwaart van de maatschap van de toekomst.

De discretie lijkt opgeofferd te worden door de verplichtingen inzake registatie bij KBO en UBO.

De controlemogelijkheid van de zaakvoerder lijkt op de helling te staan door een arrest van het Hof te Gent, dat een bewindvoerder aanstelde over de maatschap. Vragen worden gesteld over het samensporen van zorgvolmacht en maatschap.

Wat is van dit alles nu echt doorslaggevend ? Welke wijzigingen zijn fundamenteel ? Welke bedreigingen zijn echt en welke slechts een schijn ? Is de maatschap afgeschreven ?

De docent, Dirk De Groot, beantwoordt deze vragen op basis van een grondige analyse van wetgeving, rechtspraak en literatuur. Dit alles wordt gepresenteerd met oog voor de praktijk, die de spreker van dichtbij kent en volgt.

Meer info zie hier

View Event →
Brexit for Breakfast
Mar
21
7:30 AM07:30

Brexit for Breakfast

Het Britse Lagerhuis heeft het scheidingsakkoord over de Brexit tussen de EU en de Britse regering op 15 januari verworpen. Op 14 februari weigerde het Britse parlement de onderhandelingsstrategie van Theresa May te ondersteunen. Ook al vallen de politieke evoluties in de U.K. moeilijk te voorspellen, toch lijkt een “no deal” Brexit eind maart stilaan het meest realistische scenario.

In dit scenario verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU onmiddellijk, zonder overgangsperiode op 29 maart 2019 om 23.00 u Britse tijd (want 24.00 u CET!). De goederentransacties tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU moeten vanaf dit tijdstip aangegeven worden aan de douane. Dit veroorzaakt een aanzienlijke bijkomende administratie, grote vertraging in de logistieke keten en heffing van douane invoerrechten.

Op dit ontbijtseminarie geven de specialisten van Sherpa Law en Moore Stephens een praktisch overzicht van de voornaamste aandachtspunten voor Belgische ondernemingen die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk.

U krijgt geen overzichten van de historische onderhandelingen, geen uitweidingen over wat de “backstop” nu juist is, maar wel praktische informatie vanuit het oogpunt van de Belgische bedrijven.

U krijgt onder meer een antwoord op volgende vragen:

 • Hoe doe ik een correcte cut-off in onze boekhouding nu de situatie wijzigt tijdens de maand? Als ik op 20 april een creditnota maak voor een Britse klant betreffende een factuur die dateert van 27 maart, moet dit nog een “intracommunautaire” creditnota zijn?

 • Waar en hoe vraag ik een EORI-nummer aan en waarom moet ik aan mijn douane-expediteur de GN-codes van ingevoerde goederen meedelen? En waar kan ik deze vinden?Waarom mag ik niet zonder meer verklaren dat de goederen die ik uit mijn magazijn in België verkoop van Europese oorsprong zijn?

 • Wat wijzigt er aan de verwerking van een transportfactuur voor vervoer van goederen naar het Verenigd Koninkrijk?

 • Hoe zit het met verkopen naar het Verenigd Koninkrijk vanuit mijn webshop?

 • Grensoverschrijdende maakloonwerk-transacties met het Verenigd Koninkrijk moeten opnieuw geanalyseerd worden op vlak van btw en douane: waarop moet ik letten?

 • Moet ik aanpassingen aanbrengen aan mijn (commerciële) contracten?

 • Zijn er aandachtspunten op het vlak van IP?

 • Heeft de Brexit invloed op GDPR?Wat met dividenduitkeringen, interestbetalingen of toekenning van royalty’s vanuit of naar het Verenigd Koninkrijk. Treden er bijkomende heffingen op?

 • Wat als ik een aanmerkelijk belang in mijn Belgische vennootschap verkoop aan een vennootschap gevestigd in het Verenigd Koninkrijk?

 • Wat is de impact op de nieuwe regelgeving omtrent fiscale consolidatie, exit-heffing, etc.

Sprekers

Tom Vanraes, Partner Sherpa Law – Corporate & Commercial Law

Bert Derez, Partner Moore Stephens Tax & Legal Services – Indirect Tax

An Lettens, Director Moore Stephens Tax & Legal Services – Direct Tax

Programma

07u30u - 08u00: Ontvangst met "continentaal" ontbijt
08u00 - 09u30: Plenair moment
09u30 - 10u00: Netwerkmoment

View Event →
Brexit for Breakfast
Mar
19
7:30 AM07:30

Brexit for Breakfast

Het Britse Lagerhuis heeft het scheidingsakkoord over de Brexit tussen de EU en de Britse regering op 15 januari verworpen. Op 14 februari weigerde het Britse parlement de onderhandelingsstrategie van Theresa May te ondersteunen. Ook al vallen de politieke evoluties in de U.K. moeilijk te voorspellen, toch lijkt een “no deal” Brexit eind maart stilaan het meest realistische scenario.

In dit scenario verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU onmiddellijk, zonder overgangsperiode op 29 maart 2019 om 23.00 u Britse tijd (want 24.00 u CET!). De goederentransacties tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU moeten vanaf dit tijdstip aangegeven worden aan de douane. Dit veroorzaakt een aanzienlijke bijkomende administratie, grote vertraging in de logistieke keten en heffing van douane invoerrechten.

Op dit ontbijtseminarie geven de specialisten van Sherpa Law en Moore Stephens een praktisch overzicht van de voornaamste aandachtspunten voor Belgische ondernemingen die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk.

U krijgt geen overzichten van de historische onderhandelingen, geen uitweidingen over wat de “backstop” nu juist is, maar wel praktische informatie vanuit het oogpunt van de Belgische bedrijven.

U krijgt onder meer een antwoord op volgende vragen:

 • Hoe doe ik een correcte cut-off in onze boekhouding nu de situatie wijzigt tijdens de maand? Als ik op 20 april een creditnota maak voor een Britse klant betreffende een factuur die dateert van 27 maart, moet dit nog een “intracommunautaire” creditnota zijn?

 • Waar en hoe vraag ik een EORI-nummer aan en waarom moet ik aan mijn douane-expediteur de GN-codes van ingevoerde goederen meedelen? En waar kan ik deze vinden?Waarom mag ik niet zonder meer verklaren dat de goederen die ik uit mijn magazijn in België verkoop van Europese oorsprong zijn?

 • Wat wijzigt er aan de verwerking van een transportfactuur voor vervoer van goederen naar het Verenigd Koninkrijk?

 • Hoe zit het met verkopen naar het Verenigd Koninkrijk vanuit mijn webshop?

 • Grensoverschrijdende maakloonwerk-transacties met het Verenigd Koninkrijk moeten opnieuw geanalyseerd worden op vlak van btw en douane: waarop moet ik letten?

 • Moet ik aanpassingen aanbrengen aan mijn (commerciële) contracten?

 • Zijn er aandachtspunten op het vlak van IP?

 • Heeft de Brexit invloed op GDPR?Wat met dividenduitkeringen, interestbetalingen of toekenning van royalty’s vanuit of naar het Verenigd Koninkrijk. Treden er bijkomende heffingen op?

 • Wat als ik een aanmerkelijk belang in mijn Belgische vennootschap verkoop aan een vennootschap gevestigd in het Verenigd Koninkrijk?

 • Wat is de impact op de nieuwe regelgeving omtrent fiscale consolidatie, exit-heffing, etc.

Sprekers

Tom Vanraes, Partner Sherpa Law – Corporate & Commercial Law

Bert Derez, Partner Moore Stephens Tax & Legal Services – Indirect Tax

An Lettens, Director Moore Stephens Tax & Legal Services – Direct Tax

Programma

07u30u - 08u00: Ontvangst met "continentaal" ontbijt
08u00 - 09u30: Plenair moment
09u30 - 10u00: Netwerkmoment

View Event →
Fiscaal strafrecht: Bijzonder deel - topics
Mar
1
1:30 PM13:30

Fiscaal strafrecht: Bijzonder deel - topics

De lessencyclus over Fiscale procedure richt zich tot de medewerkers in kantoren van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten, die kennis wensen te nemen van de basisprincipes van de fiscal procedure.

Hoewel de klemtoon op de
basisbeginselen ligt, wil deze cursus toch ruim informeren over de procedure en een grondige studie zijn. De lessenreeks is ook uitermate geschikt voor wie de basics van de fiscale procedure reeds onder de knie heeft, maar via een systematische uiteenzetting een opfrissing en update wenst van de geldende regels.

De lessencyclus start met de studie van de procedure inzake inkomstenbelastingen. Daarna wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de procedure inzake btw, de procedure inzake registratie- en successierechten en het fiscaal strafrecht. De lessencyclus wordt afgesloten met een uiteenzetting over procedures die erop gericht zijn het aantal fiscale geschillen terug te dringen: de dienst voorafgaande beslissingen en de dienst fiscale bemiddeling.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks (1000 euro) of op één of meerdere afzonderlijke topics.


Bespreking van enkele capita selecta uit het fiscaal strafrecht, zoals:
- het zwijgrecht van de belastingplichtige in fiscale (straf)zaken; vanaf wanneer wordt een fiscal dossier een fiscal strafdossier?
- de mogelijkheid om een minnelijke regeling te treffen (wanneer en onder welke voorwaarden?);
- het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs;
- de preventieve en de repressieve anti-witwaswetgeving.

Spreker

Alain Claes
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Gastdocent FHS

View Event →
Roadshow Witwaspreventie - (Ver)plicht voor advocaten
Feb
22
2:00 PM14:00

Roadshow Witwaspreventie - (Ver)plicht voor advocaten

Als advocaat wordt u vaker dan u denkt en in uiteenlopende materies (erfenissen, echtscheidingen, overnames, fiscaliteit, enz.) geconfronteerd met de problematiek van witwassen en terrorismefinanciering.
  Naar aanleiding van de omzetting van de Vierde Europese witwasrichtlijn (nr. 2015/849 (EU)) van 20 mei 2015 werd de nieuwe witwaswet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten aangenomen.
Daarnaast werd door de algemene vergadering van de OVB een reglement goedgekeurd dat op 19 oktober 2018 in werking treedt. Dat reglement legt de advocaat tal van verplichtingen op (o.a. informatieplicht, maatregelen van interne organisatie, meldingsplicht).
  Wat die verplichtingen precies inhouden, hoe de advocaat hieraan voldoet en welk belang de witwaspreventiewet heeft voor de praktijk van elke advocaat, wordt tijdens deze roadshow toegelicht.

Mr. Alain CLAES, balie Brussel

View Event →
Witwaspreventiewetgeving en UBO-register
Feb
21
6:30 PM18:30

Witwaspreventiewetgeving en UBO-register

Naar aanleiding van de omzetting van de Vierde Europese witwasrichtlijn (nr. 2015/849 (EU)) van 20 mei 2015 werd de nieuwe witwaswet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten aangenomen. Deze werd is reeds sinds vorig jaar in werking getreden.

De wetgeving legt aan de onderworpen entiteiten tal van verplichtingen op (o.a. identificatieplicht, maatregelen van interne organisatie, meldingsplicht).

In navolging hiervan is ook het UBO-register opgericht en legt dit een aantal verplichtingen op aan bestuurders van vennootschappen en andere organisaties.

Wat die verplichtingen precies inhouden, hoe de economische beroepen en andere onderworpen entiteiten hieraan voldoen en welk belang de witwaspreventiewet heeft voor de praktijk van elke onderworpen entiteit, wordt tijdens dit seminarie toegelicht.

Spreker

Alain Claes
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Gastdocent FHS

View Event →
Antiwitwas: is uw kantoor voorbereid?
Dec
12
2:00 PM14:00

Antiwitwas: is uw kantoor voorbereid?

Volgens de antiwitwaswet hebben vastgoedmakelaars en rentmeesters een identificatie- en meldingsplicht m.b.t. witwaspraktijken. U mag u als vastgoedmakelaar sinds 2014 geen cash betaling meer aanvaarden bij een vastgoedtransactie. Maar er is meer… De eerste jaarverslagen werden al ingediend. In juni wordt de tweede lading verwacht en de FOD Economie voert ondertussen geregeld controles uit.

Na een korte inleiding gaan we over tot de praktijk: Welke verplichtingen heeft u precies en wanneer moet er een belletje gaan rinkelen? En wat bij niet-naleving? Wat gebeurt er met de meldingen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en bij het parket binnenkomen? Wanneer onderneemt u actie? En hoe zit het met de verplichte opleiding van uw medewerkers?
We bekijken ook even de antiwitwastool waarmee u kan voldoen aan uw verplichtingen bij de verkoop van vastgoed. Deze tool helpt u met het overlopen van de juiste vragen die u aan uw klant moet voorleggen en laat u bovendien toe met 1 druk op de knop het verslag te maken dat u jaarlijks aan de FOD Economie moet voorleggen.

Na deze opleiding:
* weet u wat de identificatie- en meldingsplicht inhoudt
* kent u de inhoud van de antiwitwaswet en bent u op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen aan deze wet
* weet u precies welke verplichtingen deze wet voor u inhoudt
* weet u welke de gevolgen zijn bij niet-naleving van uw verplichtingen
* heeft u een zicht op wat er gebeurt met meldingen bij het CFI en het parket
* weet u wanneer en welke actie u moet ondernemen in geval van twijfel
* weet u wat de afspraken zijn i.v.m. de opleiding van medewerkers

SPREKER

Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info zie Vivo

View Event →
De vennootschap, haar bedrijfsleider en de fiscus
Nov
30
1:30 PM13:30

De vennootschap, haar bedrijfsleider en de fiscus

Tijdens dit seminarie staat de bedrijfsleider van een vennootschap centraal. Zowel aspecten van personenbelasting, vennootschapsbelasting als registratiebelasting komen aan bod.

De voorbije maanden zijn er een aantal maatregelen getroffen die het belang van het aanstellen van een bedrijfsleider-natuurlijk persoon in een vennootschap betreffen en die tot gevolg kunnen hebben dat (KMO-)vennootschappen bepaalde voordelen/sancties mislopen wanneer ze wel/geen dergelijke bedrijfsleider aanstellen (verlaagd tarief vennootschapsbelasting, afzonderlijke aanslag ten laste van de vennootschap). Op deze maatregelen wordt tijdens dit seminarie dieper ingegaan.

Ook wordt nagegaan voor welke prestaties een bedrijfsleider vergoed kan worden. Kan de fiscus de omvang van dergelijke prestatievergoedingen in vraag stellen of bezondigt hij zich daarmee aan een verboden opportuniteitsbeoordeling?

Maakt de fiscus een onderscheid naargelang de vergoeding in geld of in natura wordt uitbetaald? Wat bijvoorbeeld met gratis huisvesting? Hoe moet het voordeel dat de bedrijfsleider behaalt uit de terbeschikkingstelling van een woning door zijn vennootschap, geraamd worden in afwachting van een aanpassing van het KB/WIB92? Welke negatieve gevolgen kunnen de gewijzigde waardering van het voordeel met zich meebrengen in hoofde van de vennootschap van de bedrijfsleider? Wat met de toekenning van één of meerdere bedrijfswagens? De praktijk wijst uit dat de aftrekbaarheid van een voordeel in natura regelmatig het voorwerp van geschillen is. Cassatierechtspraak koppelt de aftrekbaarheid aan werkelijke prestaties vanwege de bedrijfsleider. Hoe moet deze rechtspraak geïnterpreteerd worden? Zit alle rechtspraak hieromtrent op dezelfde lijn? Wat met de aftrekbaarheid van tantièmes toegekend aan de bedrijfsleider?

Een ander vraagstuk betreft dat van de verplaatsingsvergoedingen en verplaatsingskosten van de bedrijfsleider. In het seminarie wordt ook aandacht besteed aan de vraag of een bedrijfsleider een fiscaal voordelige lening kan toestaan. En of hij bij de aankoop van aandelen van zijn onderneming een belastingvermindering kan bekomen. Wat als hij voor de aanschaf van deze aandelen een lening aangaat? Kan hij de interesten daarvan in aftrek brengen? In welke zin bepaalt het tijdstip waarom iemand bedrijfsleider wordt, of hij al dan niet recht heeft op de belastingvermindering voor startende ondernemingen? Ook de fiscale gevolgen van een overeenkomst waarbij een bedrijfsleider samen met zijn vennootschap een onroerend goed aankoopt, de eerste voor de blote eigendom, de tweede voor het vruchtgebruik, komen in dit seminarie aan bod.

Spreker

Jo Roseleth
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Docent Odisee, Gastdocent FHS

View Event →
De vennootschap, haar bedrijfsleider en de fiscus
Nov
28
1:30 PM13:30

De vennootschap, haar bedrijfsleider en de fiscus

Tijdens dit seminarie staat de bedrijfsleider van een vennootschap centraal. Zowel aspecten van personenbelasting, vennootschapsbelasting als registratiebelasting komen aan bod.

De voorbije maanden zijn er een aantal maatregelen getroffen die het belang van het aanstellen van een bedrijfsleider-natuurlijk persoon in een vennootschap betreffen en die tot gevolg kunnen hebben dat (KMO-)vennootschappen bepaalde voordelen/sancties mislopen wanneer ze wel/geen dergelijke bedrijfsleider aanstellen (verlaagd tarief vennootschapsbelasting, afzonderlijke aanslag ten laste van de vennootschap). Op deze maatregelen wordt tijdens dit seminarie dieper ingegaan.

Ook wordt nagegaan voor welke prestaties een bedrijfsleider vergoed kan worden. Kan de fiscus de omvang van dergelijke prestatievergoedingen in vraag stellen of bezondigt hij zich daarmee aan een verboden opportuniteitsbeoordeling?

Maakt de fiscus een onderscheid naargelang de vergoeding in geld of in natura wordt uitbetaald? Wat bijvoorbeeld met gratis huisvesting? Hoe moet het voordeel dat de bedrijfsleider behaalt uit de terbeschikkingstelling van een woning door zijn vennootschap, geraamd worden in afwachting van een aanpassing van het KB/WIB92? Welke negatieve gevolgen kunnen de gewijzigde waardering van het voordeel met zich meebrengen in hoofde van de vennootschap van de bedrijfsleider? Wat met de toekenning van één of meerdere bedrijfswagens? De praktijk wijst uit dat de aftrekbaarheid van een voordeel in natura regelmatig het voorwerp van geschillen is. Cassatierechtspraak koppelt de aftrekbaarheid aan werkelijke prestaties vanwege de bedrijfsleider. Hoe moet deze rechtspraak geïnterpreteerd worden? Zit alle rechtspraak hieromtrent op dezelfde lijn? Wat met de aftrekbaarheid van tantièmes toegekend aan de bedrijfsleider?

Een ander vraagstuk betreft dat van de verplaatsingsvergoedingen en verplaatsingskosten van de bedrijfsleider. In het seminarie wordt ook aandacht besteed aan de vraag of een bedrijfsleider een fiscaal voordelige lening kan toestaan. En of hij bij de aankoop van aandelen van zijn onderneming een belastingvermindering kan bekomen. Wat als hij voor de aanschaf van deze aandelen een lening aangaat? Kan hij de interesten daarvan in aftrek brengen? In welke zin bepaalt het tijdstip waarom iemand bedrijfsleider wordt, of hij al dan niet recht heeft op de belastingvermindering voor startende ondernemingen? Ook de fiscale gevolgen van een overeenkomst waarbij een bedrijfsleider samen met zijn vennootschap een onroerend goed aankoopt, de eerste voor de blote eigendom, de tweede voor het vruchtgebruik, komen in dit seminarie aan bod.

Spreker

Jo Roseleth
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Docent Odisee, Gastdocent FHS

View Event →
Antiwitwas: is uw kantoor voorbereid?
Nov
26
2:00 PM14:00

Antiwitwas: is uw kantoor voorbereid?

 • Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant - Campus Leuven (map)
 • Google Calendar ICS

Volgens de antiwitwaswet hebben vastgoedmakelaars en rentmeesters een identificatie- en meldingsplicht m.b.t. witwaspraktijken. U mag u als vastgoedmakelaar sinds 2014 geen cash betaling meer aanvaarden bij een vastgoedtransactie. Maar er is meer… De eerste jaarverslagen werden al ingediend. In juni wordt de tweede lading verwacht en de FOD Economie voert ondertussen geregeld controles uit.

Na een korte inleiding gaan we over tot de praktijk: Welke verplichtingen heeft u precies en wanneer moet er een belletje gaan rinkelen? En wat bij niet-naleving? Wat gebeurt er met de meldingen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en bij het parket binnenkomen? Wanneer onderneemt u actie? En hoe zit het met de verplichte opleiding van uw medewerkers?
We bekijken ook even de antiwitwastool waarmee u kan voldoen aan uw verplichtingen bij de verkoop van vastgoed. Deze tool helpt u met het overlopen van de juiste vragen die u aan uw klant moet voorleggen en laat u bovendien toe met 1 druk op de knop het verslag te maken dat u jaarlijks aan de FOD Economie moet voorleggen.

Na deze opleiding:
* weet u wat de identificatie- en meldingsplicht inhoudt
* kent u de inhoud van de antiwitwaswet en bent u op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen aan deze wet
* weet u precies welke verplichtingen deze wet voor u inhoudt
* weet u welke de gevolgen zijn bij niet-naleving van uw verplichtingen
* heeft u een zicht op wat er gebeurt met meldingen bij het CFI en het parket
* weet u wanneer en welke actie u moet ondernemen in geval van twijfel
* weet u wat de afspraken zijn i.v.m. de opleiding van medewerkers

SPREKER

Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info zie Vivo

View Event →
De Anti Witwas Wetgeving voor financiële dienstverlene
Nov
23
1:30 PM13:30

De Anti Witwas Wetgeving voor financiële dienstverlene

Wist u dat elke financiële dienstverlener valt onder de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten? Iedereen moet hiervoor aan de FSMA aantonen dat hij aan deze bepalingen voldoet. Zo moet men o.a. een witwasverantwoordelijke aanstellen, die jaarlijks verslag moet uitbrengen. Tevens moeten de verantwoordelijken en de personen in contact komen met de klanten ook kennis hebben van de witwaswetgeving, vermits dit deel uitmaakt deel van de vereiste beroepskennis.

Daarom gaat Alain Claes in deze sessie gaan dieper in op de antiwitwaswetgeving en dan meer bepaald toegespitst op financiële dienstverleners, n.l.

 • Wettelijk kader (en wat legt de FSMA op)

 • Verscherpte code of conduct (wat zijn de praktische zaken die moeten ondernomen worden (vb klantenidentificatie en klantenacceptatie, indeling in risicoprofielen, etc)

 • UBO – wat moet er concreet gebeuren en voor wie?

View Event →
Juridische aandachtspunten waar u als verkoper rekening mee dient te houden bij een overname
Nov
22
4:00 PM16:00

Juridische aandachtspunten waar u als verkoper rekening mee dient te houden bij een overname

Bij een overname zijn de belangen voor de verkopende en kopende partij zeer verschillend. Voor beide partijen moet dan ook de klemtoon gelegd worden op andere aspecten van het overnameproces.

In deze sessie van de M&A Academy zal Lars Raedschelders, advocaat en partner bij Sherpa Law, de verschillende stappen van een overname toelichten, door de bril van de verkopende aandeelhouders.

Zowel het belang van de financieringsstructuur van de transactie voor de verkoper, als de overeenkomsten die in verschillende fases van het proces al dan niet aangewezen zijn, zullen tijdens deze sessie aan bod komen. Hierbij zult u onder meer een antwoord krijgen op volgende vragen:

Waarvoor kan een geheimhoudingsovereenkomst nog nuttig zijn, anders dan de logische geheimhouding door de koper van de overgemaakte informatie over de Target?

In welke mate kan een verkoper de activa van de Target inzetten om de financiering van de prijs voor de koper eenvoudiger te maken?

Is een intentieverklaring voor een verkoper per se nodig?

Hoe kan een verkoper zijn voordeel doen met een (goed georganiseerde) due diligence?

Op welke manier(en) kan het risico op claims voor de verkoper na de transactie zoveel mogelijk beperkt worden?

Na de uiteenzetting bieden we u graag een receptie aan om te netwerken of na te praten.

Voor deze M&A Academy wordt een IAB/IBR/BIBF attest uitgereikt. Advocaten kunnen op basis hiervan de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

View Event →
Roadshow Witwaspreventie - (Ver)plicht voor advocaten
Nov
16
2:00 PM14:00

Roadshow Witwaspreventie - (Ver)plicht voor advocaten

 • Aula Louis Roppe, Stadscampus UHasselt (map)
 • Google Calendar ICS

Als advocaat wordt u vaker dan u denkt en in uiteenlopende materies (erfenissen, echtscheidingen, overnames, fiscaliteit, enz.) geconfronteerd met de problematiek van witwassen en terrorismefinanciering.
  Naar aanleiding van de omzetting van de Vierde Europese witwasrichtlijn (nr. 2015/849 (EU)) van 20 mei 2015 werd de nieuwe witwaswet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten aangenomen.
Daarnaast werd door de algemene vergadering van de OVB een reglement goedgekeurd dat op 19 oktober 2018 in werking treedt. Dat reglement legt de advocaat tal van verplichtingen op (o.a. informatieplicht, maatregelen van interne organisatie, meldingsplicht).
  Wat die verplichtingen precies inhouden, hoe de advocaat hieraan voldoet en welk belang de witwaspreventiewet heeft voor de praktijk van elke advocaat, wordt tijdens deze roadshow toegelicht.

Mr. Alain CLAES, balie Brussel

View Event →
Roadshow Witwaspreventie - (Ver)plicht voor advocaten
Nov
13
2:00 PM14:00

Roadshow Witwaspreventie - (Ver)plicht voor advocaten

 • Polyvalente zaal 2215 (2de verdieping), Odisee (map)
 • Google Calendar ICS

Als advocaat wordt u vaker dan u denkt en in uiteenlopende materies (erfenissen, echtscheidingen, overnames, fiscaliteit, enz.) geconfronteerd met de problematiek van witwassen en terrorismefinanciering.
  Naar aanleiding van de omzetting van de Vierde Europese witwasrichtlijn (nr. 2015/849 (EU)) van 20 mei 2015 werd de nieuwe witwaswet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten aangenomen.
Daarnaast werd door de algemene vergadering van de OVB een reglement goedgekeurd dat op 19 oktober 2018 in werking treedt. Dat reglement legt de advocaat tal van verplichtingen op (o.a. informatieplicht, maatregelen van interne organisatie, meldingsplicht).
  Wat die verplichtingen precies inhouden, hoe de advocaat hieraan voldoet en welk belang de witwaspreventiewet heeft voor de praktijk van elke advocaat, wordt tijdens deze roadshow toegelicht.

Mr. Alain CLAES, balie Brussel

View Event →
Roadshow Witwaspreventie - (Ver)plicht voor advocaten
Nov
9
2:00 PM14:00

Roadshow Witwaspreventie - (Ver)plicht voor advocaten

 • Auditorium, Vormingscentrum Guislain (map)
 • Google Calendar ICS

Als advocaat wordt u vaker dan u denkt en in uiteenlopende materies (erfenissen, echtscheidingen, overnames, fiscaliteit, enz.) geconfronteerd met de problematiek van witwassen en terrorismefinanciering.
  Naar aanleiding van de omzetting van de Vierde Europese witwasrichtlijn (nr. 2015/849 (EU)) van 20 mei 2015 werd de nieuwe witwaswet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten aangenomen.
Daarnaast werd door de algemene vergadering van de OVB een reglement goedgekeurd dat op 19 oktober 2018 in werking treedt. Dat reglement legt de advocaat tal van verplichtingen op (o.a. informatieplicht, maatregelen van interne organisatie, meldingsplicht).
  Wat die verplichtingen precies inhouden, hoe de advocaat hieraan voldoet en welk belang de witwaspreventiewet heeft voor de praktijk van elke advocaat, wordt tijdens deze roadshow toegelicht.

Mr. Alain CLAES, balie Brussel

View Event →
Nederlands
Français
English