Back to All Events

Internationale gegevensuitwisseling: waar staan we?

  • FHS 2 Stormstraat Brussel, Brussel, 1000 Belgium (map)
Alain Claes

Alain Claes

De uitwisseling van informatie voor fiscale doeleinden is op dit moment een van de meest besproken onderwerpen op internationaal fiscaal vlak. De OESO en de Europese Commissie zijn de afgelopen periode buitengewoon actief geweest op dit gebied. Denk daarbij aan de werkzaamheden inzake TRACE, het BEPS, de ontwikkeling van een Common Reporting Standard en de Amerikaanse FATCA-wetgeving.

Op basis van het FATCA-akkoord zullen Belgische financiële instellingen in de toekomst de Belgische fiscale administratie moeten verwittigen over rekeningen die worden aangehouden door “US persons” en “Non-US persons”. Op welke soorten inkomsten heeft de gegevensuitwisseling betrekking? Zijn er uitsluitingen? Op wie is de FATCA-regeling van toepassing? Zijn er gevolgen verbonden aan de niet-naleving van de FATCA-wetgeving?  Wat zijn de hoofdlijnen van het akkoord? Welke ondernemingen vallen buiten het toepassingsgebied van de FATCA-regeling?

Daarnaast hebben de Common Reporting Standard en de Richtlijn 2014/107/EU van 9 december 2014 tot doel financiële transparantie te creëren voor financiële tegoeden die in het buitenland worden aangehouden. De implementatie van de Richtlijn dient te gebeuren op uiterlijk 31 december 2015. Ook voor de CRS heeft België zich ertoe verbonden om het systeem in werking te laten treden op 1 januari 2016. Uit welke onderdelen bestaat de standaard? Hoe werkt het? Vertoont het gelijkenissen met de FATCA-wetgeving? Een gevolg van deze nieuwe Richtlijn, is onder meer het inttrekken van de Spaarrichtlijn.

De Regering heeft het Belgische luik van informatievergaring en uitwisseling in het kader van de FATCA, CRS en Europese Richtlijn 2014/107/EU midden december 2015 goedgekeurd (wet van 16 december 2015, B.S. 31 december 2015). In dit seminarie zullen de gevolgen van deze wetgeving uitgebreid aan bod komen.

Informatie en inschrijven

Nederlands
Français
English