Back to All Events

De nieuwe antiwitwaswetgeving

  • zaal Marie Popelin 63 Regentschapsstraat Brussel, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1000 Belgium (map)

De herhaaldelijk gewijzigde antiwitwaswetvan 11 januari 1993 is recent vervangen door de “wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten”, die op 16 oktober 2017 van kracht werd.

Ze stemt de bestaande wetgeving over de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme af op de belangrijkste ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau door omzetting van de zgn. ‘vierde antiwitwasrichtlijn’ (richtlijn (EU) 2015/849) in Belgisch recht.

De belangrijkste vernieuwingen worden geduid en de concrete impact van de nieuwe wet op de organisatie van uw praktijk en/of kantoor worden toegelicht.

 

SPREKER

Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info zie VIA Vormingsinstituut voor advocaten

Nederlands
Français
English