Back to All Events

Witwas en andere compliance praktijken voor advocaten

  • zaal Marie Popelin 63 Regentschapsstraat Brussel, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1000 Belgium (map)

Compliance is een begrip waarmee in beginsel niets meer wordt bedoeld dan ‘handelen in overeenstemming met de geldende wet-en regelgeving’. Compliance is gericht op het voorkomen van maatschappelijk ongewenste effecten. Ook de advocatenpraktijk wordt meer en meer geconfronteerd met bijkomende verplichtingen om deze overeenstemming te bewijzen voor de eigen werkwijze (AVG, WER...).

Maar advocaten worden evenwel ook steeds meer ingeschakeld ter controle van de handelswijze van hun eigen cliënten en andere contacten en hierop wordt dan weer op haar beurt toezicht gehouden door de balieoverheden.Het zijn op een aantal van deze domeinen dat deze uiteenzetting zich zal toespitsen en de recente wijzigingen terzake zal toelichten: witwaspreventiewet, controle derdengelden en DAC6 (meldingsplicht voor agressieve tax planning)

 SPREKER

Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info zie VIA Vormingsinstituut voor advocaten

Nederlands
Français
English