Back to All Events

De Indiciaire taxatie

16/10/2019 (Gent) - 17/10/2019 (Hasselt) - 18/10/219 (Antwerpen)

De administratie grijpt naar het wapen van de “indiciaire taxatie” wanneer zij vaststelt dat de aangegeven inkomsten niet in overeenstemming zijn met de uiterlijke tekenen van welstand of de levensstijl. Met de beperking van het bankgeheim en de internationale informatie-uitwisseling heeft de fiscus bovendien meer mogelijkheden om een indiciair tekort vast te stellen.

Maar hoe selecteert de fiscus de dossiers, hoe verloopt het fiscale onderzoek en de bewijsvoering, welke informatie kan de fiscus opvragen en hoe kan u zich tegen een indiciaire aanslag verweren?

In dit fiscaal seminarie bespreken docenten Jo Roseleth en Kim Roelants in detail de praktijk van indiciaire taxatie.

Met sprekende voorbeelden wordt de aanpak en de werkwijze van de fiscus bij een indiciaire taxatie besproken, en onderzoekt de docent over welke bewijsmiddelen de administratie beschikt en welke verweermiddelen voorhanden zijn.

U verneemt de juridische basis en het verloop van de procedure en de beroepsmogelijkheden, en welke aandachtspunten en lessen kunnen getrokken worden op basis van recente vonnissen en arresten.

Concreet komen onder meer volgende onderwerpen aan bod:

 • Indiciaire taxatie

  • Typische tekenen van welstand

  • Welke indiciën worden onderzocht?

  • Hoe worden de kosten van levensonderhoud precies ingevuld?

  • Uitbreiding: Taxatie bij vergelijking

 • Informatiebronnen

  • welke zijn beschikbaar en toegankelijk voor de fiscus?

  • op welke wijze mag de fiscus bijkomende informatie inzamelen en bij wie?

  • bankonderzoek

 • Onderzoeksbeperkingen

  • welke inlichtingen dient de belastingplichtige mee te delen, en welke niet?

  • Fishing expedition?

  • Bescherming van het privéleven

  • welke inlichtingen kunnen (niet) gevraagd worden aan derden?

 • Bewijs en aanslag

  • Wat dient precies bewezen te worden?

  • Wanneer is een indiciaire taxatie willekeurig?

  • Een indiciaire aanslag van ambtswege?

  • Hoe wordt de belastbare grondslag vastgesteld en welke verhogingen kunnen toegepast worden?

  • Wordt een indiciaire tekort als fraude beschouwd?

 • Bezwaar

  • Welke beroepsmogelijkheden bestaan er, en welke doeltreffende argumentatie kan worden opgebouwd

Naast de presentatie ontvangt u een uitgebreid bijlagenbundel met relevante circulaires, rechtsleer en rechtspraak.

Het seminarie wordt interactief opgevat, en er wordt voldoende ruimte gelaten voor vraagstelling.

DOCENTEN:

Jo Roseleth - Kim Roelants

Meer info zie hier

Nederlands
Français
English