Back to All Events

Fiscale procedure: voorbereiding bekwaamheidsexamen

  • Karel de Grote Hogeschool 5 Nationalestraat Antwerpen, Vlaanderen, 2000 Belgium (map)

Het is voor jonge stagiairs niet altijd gemakkelijk om een druk beroeps- en familieleven te combineren met de stage IAB of BIBF.

Na deze stage moet dan ook nog de kroon op het werk worden gezet en moet een schriftelijke en mondelinge proef worden afgelegd.

Deze proef is geen eenvoudige opdracht, vooral ook omdat de te kennen stof zó veel omvattend is.

Om de stagiairs hierbij te helpen heeft BAB-BKR Antwerpen, beroepsvereniging die reeds jarenlang de opleidingen voor stagiairs en leden verzorgt, een programma uitgewerkt waarvan zij hoopt dat dit aan de stagiairs specifieke hulp zal bieden zodat zij zich gericht kunnen voorbereiden op het bekwaamheidsexamen en het behalen van de titel van accountant en/of belastingconsulent, en van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist.

Het programma dat wordt aangeboden omvat een voorbereiding op de voornaamste vakken die op zowel het schriftelijk als het mondeling examen aan bod komen en waarvan in het verleden is gebleken dat ze het grootste struikelblok vormen voor de stagiairs.

De voorbereiding richt zich tot alle stagiairs die de titel wensen te behalen van accountant en/of belastingconsulent, en van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist. De schriftelijke examens voor beide instituten zijn voorzien voor november/ december 2018.

Het aangeboden programma maakt het mogelijk tijdig voorbereid te zijn voor de schriftelijke proef. De voorbereiding voor het schriftelijk gedeelte vormt tevens een voorbereiding voor het daaropvolgend mondeling gedeelte van het examen.

Tijdens de sessies komen een reeks topics aan bod die relevant zijn voor het eindexamen. De sprekers baseren zich op de actualiteit en op de vragen gesteld tijdens vorige examenzittingen. Zij zijn allen specialisten uit de praktijk die echter niet zetelen als lid van de examenjury. Na elke opleidingsdag heeft elke deelnemer de kans om te evalueren aan de hand van een evalutieformulier.

U kiest de onderwerpen waaraan u denkt nood te hebben voor uw voorbereiding.

Module Fiscale Procedure: spreker Alain Claes

Meer info

Nederlands
Français
English