Back to All Events

De rekening-courant: fiscale interpretatie van debet- en creditverrichtingen

  • Odisee 2 Stormstraat Brussel, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1000 Belgium (map)

Fiscale Hogeschool Seminaries

De rekening-courant: fiscale interpretatie van debet- en creditverrichtingen

Verrichtingen in en met de rekening-courant behoren tot de dagelijkse praktijk van de ondernemingen. Courant stellen ondernemingen gelden ter beschikking van bestuurders, zaakvoerders en kaderleden. De terbeschikkingstelling van fondsen aan de vennootschap door bestuurders en zaakvoerders is evenzeer schering en inslag. In dit seminarie is het de bedoeling om, naast de algemeen juridische aspecten vooral de fiscale aspecten van het gebruik en de werking van de rekening-courant te onderzoeken. Daarbij worden zowel de debet- als de creditverrichtingen besproken.

Volgende vragen krijgen een antwoord:
- Wat is het fiscaal regime van de interesten die de vennootschap aan de bedrijfsleider betaalt voor de ter beschikking gestelde gelden?
- Wat zijn de fiscale gevolgen als vennootschap respectievelijk bedrijfsleider geen interesten betalen?
- Kan de meeropbrengst vastgesteld na een fiscale controle op rekening-courant geboekt worden?
- Kunnen bezoldigingen en voordelen van alle aard zonder beperkingen geboekt worden op rekening-courant?
- Wat met het saldo van de rekening-courant in geval van overlijden?
- Kan het creditsaldo van een rekening-courant het voorwerp zijn van een schenking tegen verlaagd tarief?
- Wordt de boeking van de aankoopprijs (of een deel ervan) van een actiefbestanddeel op het credit van de rekening-courant van een bedrijfsleider beschouwd als een toegestane lening?
- Welke praktische oplossingen bestaan er om het debetsaldo van de rekening-courant te verminderen?
- Eindigt de taxatie van het voordeel als de bedrijfsleider zijn opdracht stopzet?
- Kan de debetstand gecompenseerd worden met een vordering van de bedrijfsleider op de vennootschap?
- Is omzetting van de debetstand in een gewone lening mogelijk? Zijn daaraan voorwaarden verbonden?

Hierbij wordt telkens vertrokken van een concrete situatie waarbij o.b.v. van wetgeving, administratieve beslissingen en rechtspraak een oplossing wordt voorgesteld.

Spreker

Jo Roseleth

Nederlands
Français
English