Back to All Events

Antiwitwaswetgeving - webinar

De huidige antiwitwaswet van 11 januari 1993 is recent vervangen door de “wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten”, die op 16 oktober 2017 van kracht werd. 

Ze stemt de bestaande wetgeving over de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme af op de belangrijkste ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau - door omzetting van de zgn. ‘vierde antiwitwasrichtlijn’ (richtlijn (EU) 2015/849) in Belgisch recht.

Eén van de belangrijkste vernieuwingen is de oprichting van een nationaal register van uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (het UBO-register). De vennootschappen en andere juridische entiteiten worden verplicht om informatie over hun uiteindelijk gerechtigden te verkrijgen en te bewaren.

Spreker

Alain Claes, advocaat-vennoot Sherpa Law

Voor meer info, klik hier

Nederlands
Français
English