Back to All Events

Wijziging in de antiwitwasrichtlijn

  • Odisee, 2 Stormstraat Brussel, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1000 Belgium (map)

Op 5 juni 2015 werd de vierde antiwitwasrichtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De nieuwe richtlijn voorziet 3 grote wijzigingen. Vooreerst moeten de lidstaten voorzien in een reglementering in verband met de bepaling van risico’s bij witwaspraktijken. Een tweede wijziging betreft het cliëntenonderzoek. De laatste wijziging gaat over het verplichte UBO register (Ultimate Beneficial Owners). In het kader van de Belgische implementatie van deze richtlijn, wordt de witwaspreventiewet helemaal herschreven.

Eind december 2016 heeft de Europese Unie een nieuwe richtlijn gepubliceerd waarin zij de fiscus toegang verleent tot bepaalde antiwitwasinlichtingen. De lidstaten zijn ingevolge deze richtlijn met ingang van 1 januari 2018 verplicht om de belastingadministraties toegang te verlenen tot alle “mechanismen, procedures, documenten en inlichtingen” opgenomen in de vierde antiwitwasrichtlijn.

In dit seminarie wordt een grondig overzicht gegeven van de verregaande verplichtingen van deze richtlijnen en hun implementatie hiervan. Meer concreet zullen (o.a.) de volgende vragen tijdens de causerie een antwoord krijgen:
- Welke instellingen worden geviseerd tot het nemen van cliëntenonderzoeksmaatregelen? Wat houden deze nieuwe maatregelen in?
- Hoe wordt het risicoprofiel van de cliënt beoordeeld? En welke invloed zal dat risicoprofiel hebben op de houding die de beroepsbeoefenaar moet aannemen en de gedragslijn die hij moet volgen?
- Welke maatregelen moeten de beroepsbeoefenaars nemen bij een verhoogd risico op witwassen of financiering van terrorisme? Mogen de beroepsbeoefenaars informatie van derden gebruiken om hun cliënten correct te identificeren? Wanneer is geen identificatie meer nodig?
- Wat houdt het UBO-register in? Wie kan dat register raadplegen?
- Geldt het UBO-register enkel voor vennootschappen of kunnen trusts hier ook onder vallen?
- Tot welke fiscale gevolgen kan het UBO-register leiden?

Spreker

Alain Claes
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Gastdocent FHS

Nederlands
Français
English