Fiscaal recht

Wij staan voor u klaar in de diverse domeinen van het fiscaal recht, op nationaal of internationaal vlak, die zowel bij ondernemingen (fusies, overnames, herstructureringen of investeringen) als particulieren (successieplanning, vastgoedfiscaliteit,…) belangstelling kunnen wekken. 

Het volledig fiscaal recht is ons actiedomein. Wij begeleiden u graag op het vlak van inkomstenbelasting, BTW, registratierechten, successierechten, regionale belastingen, alsook op alle fiscale aspecten die relevant zijn voor Belgische ondernemingen en hun aandeelhouders, met inbegrip van buitenlandse bedrijven die actief zijn in België. 

Onze advocaten vertegenwoordigen u ook in fiscale geschillen en komen tussen bij fiscale overheidsdiensten (zowel voorafgaand (rulings, akkoorden) als van zodra er een betwisting bestaat (tijdens controles, bezwaarschriften, berichten van wijziging…)°.

Fiscale geschillen

Fiscale geschillen beginnen niet enkel voor de rechtbank. De oorsprong van het geschil ligt al veel vroeger. Wij staan dan ook voor u klaar van bij de start van een mogelijke betwisting. 

Wij verlenen bijstand bij fiscale controles, de aanslagprocedure, tot het indienen van administratieve bezwaarschriften of het voeren van fiscale gerechtelijke procedures. We begeleiden u doorheen procedures, zowel bij administratieve beroepen, processen voor Belgische rechtbanken (waaronder het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof) en Europese rechtbanken, in het bijzonder het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

Deze geschillen omvatten alle directe en indirecte belastingen evenals alle fiscaal gerelateerde zaken (fiscaal strafrecht, invordering…). 

Een fiscaal geschil is overigens in vele gevallen ook enkel een middel om uw doel te bereiken. Het doel is tot een bevredigende oplossing van het geschil te komen. Veel geschillen worden dan ook opgelost zonder tussenkomst van een rechter. Deze alternatieven hebben alleen kans op slagen als de fiscus weet dat de belastingplichtige bereid is, en de kennis heeft, om, indien nodig, te procederen. De ervaring van onze advocaten geeft u de mogelijkheid om deze kansen te benutten vóór en tijdens de gerechtelijke fase en om de risico’s van een procedure af te wegen.

Fiscale Regularisatie

Wie in het buitenland vermogen heeft geparkeerd, maar hiervan de Belgische fiscale administratie niet op de hoogte heeft gebracht, kan via onze expertise hiermee in het reine komen.

Onze fiscale advocaten kunnen U tijdens dit proces de nodige procedurele en technische bijstand verlenen om in overleg met de bevoegde instanties (Contactpunt Regularisaties, Vlaamse Belastingdienst, BBI en Parket)  Uw buitenlands vermogen te regulariseren zodat U de nodige gemoedsrust wordt gegeven (zowel op fiscaal als op strafrechtelijk vlak).

Ons fiscaal team heeft gedurende jaren een gevestigde ervaring in fiscale regularisaties opgebouwd waarbij een correcte en doorgedreven analyse van de rechtspositie van de cliënt centraal staat, in combinatie met het toepassen van een oplossing binnen het wettelijk kader.

 

Andere expertises