....Biografie

Floris D’Hollander begeleidt aandeelhouders en bestuurders van binnen- en buitenlandse ondernemingen in vennootschapsrechtelijke materies, met een bijzondere focus op overnametransacties (M&A) en investeringen. Hij is eveneens ervaren in het onderhandelen en opstellen van diverse types van commerciële overeenkomsten.

 Floris is advocaat sinds 2014 (Balie Antwerpen). Hij studeerde af aan de Universiteit Antwerpen als Master in de rechten (major ondernemingsrecht, minor publiek recht). Voorheen behaalde hij ook een Master in de politieke wetenschappen. 

SPECIALISATIE

 • Fusies en overnames (M&A)

 • Vennootschapsrecht

 • Investeringen

 • Contractenrecht

 • Corporate Governance

..

BIOGRAPHIE

Floris D'Hollander assiste les actionnaires et les dirigeants de sociétés nationales et étrangères en matière de droit des sociétés, avec un accent particulier sur les transactions d'acquisitions (M&A) et les investissements. Il est également expérimenté dans la négociation et la rédaction de divers types de contrats commerciaux.

Floris est avocat depuis 2014 (Barreau d'Anvers). Il est diplômé de l'Université d'Anvers où il obtenu un Master en droit (droit des sociétés major, droit public minor). Auparavant, il avait également obtenu un Master en sciences politiques. 

SPécialisation

 • Fusions et acquisitions (M&A)

 • Droit des sociétés

 • Investissements

 • Droit des contrats

 • Corporate Governance

..

BIOGRAPHY

Floris D'Hollander assists shareholders and directors of domestic and foreign companies in matters of corporate law, with a special focus on M&A and investments. He is also experienced in negotiating and drafting various types of commercial agreements.

Floris has been a lawyer since 2014 (Antwerp Bar). He graduated from the University of Antwerp as Master in Law (majoring in corporate law, with public law as secondary subject). Prior to that, he also obtained a Master's degree in political science. 

SPeCIALISATION

 • Mergers and acquisitions (M&A)

 • Company law

 • Investments

 • Contract law

 • Corporate Governance

....

Jo Roseleth

....Floris D’Hollander

Associate

Fusies & Overnames
T +32 (0)3 500 05 00
floris.dhollander@sherpalaw.be

 

..

Floris D’Hollander

Associate

M&A
T +32 (0)3 500 05 00
floris.dhollander@sherpalaw.be

Veuillez trouver ici la liste de publications

veuillez trouver ici le CV complet

..

Floris D’Hollander

Associate

M&A
T +32 (0)3 500 05 00
floris.dhollander@sherpalaw.be

Click here for full publication list

Click here for full CV

....

View Floris D'hollander's profile on LinkedIn
Nederlands
Français
English