....Biografie

Gert Verbraeken studeerde in 2010 af aan de KU Leuven en vervolmaakte zijn opleiding met een aanvullend Masterdiploma na Master in het vennootschapsrecht aan de HU Brussel in 2011 en een postgraduaat in Corporate Finance aan de KU Leuven in 2013.

Hij legt zich volledig toe op het ondernemings- en vennootschapsrecht. Naast het voeren van procedures voor de rechtbanken verleent hij eveneens advies en bijstand aan cliënten in het kader van allerlei transacties.

 

SPECIALISATIE

 • Vennootschapsrecht
 • Verenigingen
 • Fusies & overnames
 • Distributie
 • Handelscontracten
 • Geschillen & arbitrage

..BIOGRAPHIE

FR

 

SPécialisation

 • Droit des sociétés
 • Associations
 • Fusions et acquisitions
 • Distribution
 • Contrats Commerciaux
 • Contentieux et arbitrage

..BIOGRAPHY

Gert Verbraeken focusses on corporate law. In addition to litigation before the courts, he also provides advice and assistance to clients in the context of all kinds of transactions.

SPeCIALISATION

 • Corporate Law
 • Associations
 • Fusions & acquisitions
 • Distribution
 • Commercial Contracts
 • Litigation and arbitration

....

Jo Roseleth

....Gert VErbraeken

Senior Associate

Vennootschaps- en Ondernemingsrecht
T +32 (0)2 474 01 10
gert.verbraeken@sherpalaw.be

 

..

Gert VErbraeken

Senior Associate

Corporate & Commercial
T +32 (0)2 474 01 10
gert.verbraeken@sherpalaw.be

Veuillez trouver ici la liste de publications

veuillez trouver ici le CV complet

..

Gert VErbraeken

Senior Associate

Corporate & Commercial
T +32 (0)2 474 01 10
gert.verbraeken@sherpalaw.be

Click here for full publication list

Click here for full CV

....

Nederlands
Français
English