....Biografie

Gert-Jan behaalde zijn master Rechten RU Gent in 2009 en zijn ManaMa Fiscaliteit RU Gent in 2010. Sinds 2011 is hij de vaste medewerker van Robin Messiaen en heeft zich door de jaren heen ontwikkeld als zijn wing man voor vastgoedfiscaliteit en herstructureringen. Hij kan bogen op een diepgewortelde kennis in deze materies. Bovendien zijn beiden erg goed op elkaar ingespeeld en vormen zij een sterke en flexibele tandem. Gedreven door de fiscale microbe en de roeping om cliënten de bijstand te geven die zij zelf zouden willen krijgen in hun plaats, wordt elk dossier met de grootste zorg en toewijding behandeld.

SPECIALISATIE

  • Vastgoedfiscaliteit

  • Fusies en splitsingen, inbrengen, kapitaalverrichtingen, structuren vormgeven, (her)financieringen, etc.

..

BIOGRAPHIE

Gert-Jan a obtenu son Master en droit à la RU Gent en 2009 et son Master complémentaire en Fiscalité à la RU Gent en 2010. Depuis 2011, il est le collaborateur permanent de Robin Messiaen et s'est épanoui au fil des années comme son bras droit pour la fiscalité immobilière et les restructurations. Il peut se targuer de connaissances approfondies dans ces matières. De plus, les Robin et Gert-Jan sont très bien assortis et forment un tandem solide et flexible. Touchés par le virus fiscal et la vocation de fournir aux clients l'assistance dont ils aimeraient personnellement bénéficier, chaque dossier est traité avec le plus grand soin et le plus grand dévouement. 

SPécialisation

  • Fiscalité immobilière

  • Fusions et scissions, apports, opérations en capital, mise en forme de structures, (re)financements, etc.

..

BIOGRAPHY

Gert-Jan obtained his Master's degree in Law from RU Ghent in 2009 and his 'Master's-after-Master's in Fiscality from RU Ghent in 2010. Since 2011, he has been the permanent assistant of Robin Messiaen, and has developed his expertise over the years as Robin's right hand man for real estate taxation and restructuring. Gert-Jan boasts deep-rooted knowledge in these matters. In addition, both are very well matched to each other and form a strong and flexible tandem. Driven by the tax bug and the vocation to give clients the assistance both Robin and Gert-Jan would want to receive in their place, each case is handled with the utmost diligence and dedication. 

SPeCIALISATION

  • Real estate tax

  • Mergers and demergers, contributions, capital operations, shaping structures, (re)financing, etc

....

Jo Roseleth

....GERt-jan van der gucht

Senior Associate

Real Estate & Restructuring

T: +32 (0)2 474 01 10

gertjan.vandergucht@sherpalaw.be

 

..

GERt-jan van der gucht

Senior Associate

Real Estate & Restructuring

T: +32 (0)2 474 01 10

gertjan.vandergucht@sherpalaw.be

 

Veuillez trouver ici la liste de publications

veuillez trouver ici le CV complet

..

GERt-jan van der gucht

Senior Associate

Real Estate & Restructuring

T: +32 (0)2 474 01 10

gertjan.vandergucht@sherpalaw.be

 

Click here for full publication list

Click here for full CV

....

View Gert-Jan Van Der Gucht's profile on LinkedIn
Nederlands
Français
English