....Publicaties Jo Roseleth..Publications Jo Roseleth..Publications Jo Roseleth....

 • ROSELETH, J. en VANHOVE, J., 'Huurinkomsten uit de verhuur van een handelsfonds: bewijs stopzetting beroepsactiviteiten ligt bij de belastingplichtigen', Acc. & Fisc. 4 december 2014.
 • ROSELETH,J. en CLAES, A., ‘Geheime Commissielonen – Cassatie volgt ruime interpretatie van ‘verdoken meerwinsten’’, Fisc. Act., 2014 27, p. 5-9.
 • ROSELETH, J., VANRAES, T. en BENICHOU B., Aandelen. De meest gestelde praktijkvragen, Kluwer, 2013, 288 p.
 • ROSELETH, J. en DE BROECK, L., ‘Fiscus verzendt massaal vragen om inlichtingen over vruchtgebruikconstructies, Fisc.Act. 2013, afl. 11, p. 1;
 • ROSELETH, J., ‘Vastklikken reserves aan 10 %: 'onmiddellijke' inbreng niet al te letterlijk nemen’ , Acc. & Fisc. 07 november 2013;
 • ROSELETH, J. en VAN BESIEN, A., ‘Verlaagde roerende voorheffing voor dividenden van kmo's’, Acc. & Fisc., 5 september 2013;
 • ROSELETH, J. en ZHENG, Y-L, ‘Inkoop eigen aandelen en oude antimisbruikbepaling: geen herkwalificatie’ , Acc. & Fisc. 10 oktober 2013;
 • ROSELETH, J., ‘liquidatiebonus: wetgever moedigt anticipatiegedrag aan’ , Acc. & Fisc. 11 juli 2013;
 • ROSELETH, J. en PELGRIMS, I., ‘Vruchtgebruik: over dure verbeteringswerken en abnormale of goedgunstige voordelen’, Acc. & Fisc. 18 april 2013;
 • ROSELETH, J., ‘Wijzigingen privacywet betreffen ook inzage fiscaal dossier’, Acc. & Fisc., 4 oktober 2012;
 • ROSELETH, J. en VAN GAAL, M., ‘De thin capitalisation-regeling wordt groepsvriendelijker gemaakt’ , Acc. & Fisc., 21 juni 2012;
 • ROSELETH, J. en VAN GAAL, M., ‘Circulaire antimisbruikbepaling blijft onder de verwachtingen’ , Acc. & Fisc., 24 mei 2012;
 • ROSELETH, J. en DE BROECK, L., ‘De antimisbruikbepaling revisited’, Acc. & Fisc., 12 april 2012;
 • ROSELETH, J. en CLAES, A., ‘Nieuw addendum met betrekking tot de aanslag geheime commissielonen: zijn de scherpe kantjes eraf?’, Acc. & Fisc. 26 januari 2012;
 • ROSELETH, J. en VAN GAAL, M., ‘Materiële vergissing of rechtsdwaling? Belastingplichtige krijgt bij twijfel het voordeel’, Acc. & Fisc., 1 december 2011;
 • ROSELETH, J. en DE BROECK, L., ‘Onrechtmatig verkregen bewijs in fiscale Strafzaken’, in Actuele problemen van het fiscaal strafrecht, 2011, p. 353 – 395;
 • ROSELETH, J. en VANDEN BROECK, S., ‘Fiscus zet domper op minnelijke onderhandelingen: rechtzettingen vergissingen in VAA via R/C niet meer toegelaten’ , Acc. & Fisc., 6 oktober 2011;
 • ROSELETH, J., ‘Een meegekocht dividend blijft op fiscaal vlak steeds een dividend’ , Acc. & Fisc., 22 september 2011;
 • ROSELETH, J., ‘Het begrip geldlening: de feitenrechter heeft het laatste woord’ , Acc. & Fisc., 9 juni 2011;
 • ROSELETH, J. en VANDEN BROECK, S., ‘Rechtbank Gent past Antigoonleer toe in fiscalibus’, Acc. & Fisc. 14 april 2011;
 • ROSELETH, J. en DE BROECK, L., ‘Betalingen aan belastingparadijzen: circulaire interpreteert aangifteplicht voor de fiscale aftrekbaarheid ervan heel ruim’, Acc. & Fisc. 27 januari 2011;
 • ROSELETH, J., ‘Een verkoop op afbetaling is in de regel geen geldlening’ , Acc. & Fisc. 2 december 2010;
 • ROSELETH, J. en VAN TULDEN, K., ‘Minderheidsvordering ook mogelijk in coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid’, Acc. & Fisc., 5 november 2010;
 • ROSELETH, J., ‘Fiscus mag volgens het Hof van Cassatie tussengeschoven managementvennootschap negeren’ , Acc. & Fisc., 30 september 2010;
 • ROSELETH, J., ‘Wet houdende fiscale en diverse bepalingen: een overzicht’ , Acc. & Fisc., 20 mei 2010;
 • ROSELETH, J. “Onderzoek bij derden : geen kennisgeving aanwijzingen fraude”, Fisc.Act. 2009, afl. 26, p. 1 ev.;
 • ROSELETH, J., CLAES, A., VANDEN BROECK, S., ‘De principiële belastingautonomie van de gemeenten aan banden gelegd door het Vlaamse Gewest?’, LRB 2009, afl. 3, 204-213;
 • ROSELETH, J. “Aftrek vergoeding aan bestuurder-vennootschap : factuur is niet noodzakelijk”, Fisc.Act. 2009, afl. 3, p. 1-4;
 • ROSELETH, J. en BULENS, M., “Prejudiciële vraag over artikel 49 en maatschappelijk doel”, Fisc.Act. 2009, afl. 18, 1-4;
 • ROSELETH, J. en CLAES, A., ‘Omzetting Fusierichtlijn: conformeren de Belgische wetgever en administratie zich aan de richtlijn met betrekking tot de antimisbruikbepaling?’ , Acc. & Fisc., 5 februari 2009;
 • ROSELETH, J. en DE BROECK, L., ‘(aanslag/controle-) termijnen verlengd in geval van fraude: de vlucht vooruit (of beter gezegd achteruit)’, Acc. & Act. 2009, afl. 4;
 • ROSELETH, J. ‘Verkoop tijdelijk vruchtgebruik aan eigen vennootschap is geen definitieve stopzetting’, Fisc.Act. 2009, afl. 37, p. 8-11;
 • ROSELETH, J., ‘Naar een strikte interpretatie van het begrip “geldlening?”, A.F.T. 2008, afl. 10;
 • ROSELETH, J. en HOVINE, V., ‘Te laat goedgekeurde gemeentebelastingen: wetgever grijpt retroactief ‘,LRB 2008, afl. 1, 3-8;
 • ROSELETH, J., ‘Liquidatieboni uitgekeerd in 2002 dan toch niet onderworpen aan personenbelasting’, Fisc.Act. 2008, afl. 3, p. 1;
 • ROSELETH, J. en DE BROECK, L, ‘Slaat artikel 358 § 1 3° ook op inkomsten die niet zijn aangegeven na instellen vordering ?’, Fisc.Act. 2008, afl. 8, p. 1-5;
 • ROSELETH, J., ‘Stopzettingsmeerwaarden. Tijdstip belastbaarheid : het ogenblik van vervulling van de voorwaarde’, Fisc. Act. 2008, p. 6-8;
 • ROSELETH, J. ‘Kosten omgangsrecht principieel niet aftrekbaar’, Fisc. Act. 2007, afl. 32, p. 4-5;
 • ROSELETH, J. en DE BROECK, L, ‘Aanvullende gemeentebelastingen : Kroniek van een aangekondigde nietigheid : budgettaire chaos of storm in glas water’, Fisc. Act. 2007, p. 3-7;
 • ROSELETH, J. en MACALUZO, P., ‘Belgisch bankgeheim is niet geheel ten dode opgeschreven’, Fisc. Act. 2007, afl. 39, p. 8-10;
 • ROSELETH, J., ‘Buitenlandse rekeningen : “nihil” vermelden in aangifte is niet essentieel’, Fisc.Act. 2007, afl. 27, p. 8-10;
 • ROSELETH, J. en LAMOTE, S., ‘Artikel 344 § 1 W.I.B.1992. Vruchtgebruikconstructies door Cassatie gevrijwaard?’, Fisc.Act. 2007, afl. 44, p. 9-11;
 • ROSELETH, J. en DE BROECK, L; ‘Niet elke bedrijfsopbrengst vormt onderwaardering van actief’, Fisc.Act. 2007, afl. 14, p. 1-4;
 • ROSELETH, J., ‘Vergoeding voor inbreng van knowhow vormt divers inkomen’, Fisc.Act. 2007, nr. 27;
 • ROSELETH, J., ‘Vraag om inlichtingen inzake teruggave beurstaks: beperkte antwoordplicht?’ , Acc. & Fisc.,25 oktober 2007;
 • ROSELETH, J., ‘Vrijstelling voor voorafbetalingen voor beginnende zelfstandigen: drie opeenvolgende jaren?’, Acc. & Fisc., 8 maart 2007;
 • ROSELETH, J. en DE BROECK, L, ‘Rechter kan aanslag geheime commissielonen herleiden’, Fisc.Act. 2007, afl. 17, p. 1-4;
 • ROSELETH, J., ‘Investeringsaftrek. Belastingplichtige moet aantonen dat zij KMO-vennootschap is’, Fisc.Act. 2006, p. 4-7;
 • ROSELETH, J., ‘Beroepskosten. Afschrijvingsduur in verhouding tot looptijd opstalovereenkomst.’ Fisc.Act. 2006, afl. 10, p. 3-6;
 • ROSELETH, J. ‘Teruggaaf registratierechten na ontbinding overeenkomst: processie van Echternach’, T.F.R. 2005, afl. 280, p. 423;
 • ROSELETH, J. en DE BROECK, L., ‘Investeringsaftrek. Toch nog investeringsaftrek als meerderheid aandelen toebehoort aan vruchtgebruiker’. Fisc. Act. 2005, p. 5-7;
 • DE BROECK, L., ROSELETH, J., ‘Wet (actieve) 'Openbaarheid' niet van toepassing inzake registratierechten’, TFR 2006, afl. 294, 67-70 en http://tfrnet.larcier.be (5 februari 2006);
 • ROSELETH, J., ‘Overdracht gebouw bij einde opstal zonder vergoeding aan bestuurder : geen belastbaar voordeel’, Fisc. Act. 2005, p. 4-7;
 • ROSELETH, J. en DE BROECK, L., “Ook erelonen van advocaten zijn aftrekbaar’, Fisc.Act. 2004, afl. 12, p. 1-2;
 • DE BROECK, L. en ROSELETH, J., ‘Mag de fiscus invorderen bij echtgenoot verschoonbaar verklaarde gefailleerde’, Fisc.Act. 2002, afl. 29, p. 2-5;
 • VANRAES T. en ROSELETH J., “Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen verruimd: fiscale impact van “corporate governance-wet””, Fisc. Act., 2002, nr. 33;
 • ROSELETH, J. en VAN LAERE, D., “Fiscale bewijslast van de fiscus versus antwoordplicht van de belastingplichtige”, in Fiscaal Praktijkboek– Directe Belastingen 1999-2000, Maeckelbergh, W. (Ed.), Diegem, Ced.Samsom;
 • ROSELETH, J. “Proces-Verbaal en het dwangbevel: een stand van zaken” inFiscaal Praktijkboek– Indirecte Belastingen 2001-2002, Maeckelbergh, W. (Ed.), Diegem, Ced.Samsom;
 • ROSELETH, J., Fiscale Procedure, in B.V.B.A. in de Praktijk;
 • ROSELETH, J., Fiscale Procedure, in N.V. in de Praktijk;
 • ROSELETH, J., Schenking van ondernemingen, in B.V.B.A. in de Praktijk
 • ROSELETH, J., Schenking van ondernemingen, in B.V.B.A. in de Praktijk
 • ROSELETH, J. en W. DEFOOR, Procedurezakboekje, Wolters Kluwer België, edities 2005 tot en met 2013.
 • ROSELETH, J. ‘De Private Stichting’, in Fiscaal Vermogensbeheer, 2005.
 • COOPMAN, B. en ROSELETH, J., De registratierechten [in de N.V.] in X., De NV in de praktijk , II.4.1-1 - II.4.8-40 (155 p.)
 • Gewezen Redactielid Jurisprudentie van Fiscale Actualiteit (wekelijkse nieuwsbrief), uitgegeven door kluwer.
 • Annotator bij TaxtoDay.
Nederlands
Français
English