....Biografie

Jo Roseleth is sinds 1 september 1998 advocaat (Nederlandstalige Balie te Brussel). Hij heeft zich toegelegd op het fiscaal recht en het vennootschapsrecht. Hij is één van de oprichters van Sherpa Law.

Hoewel Jo zijn cliënteel uiteraard - ook voorafgaandelijk - advies verleent, verdedigt hij met evenveel deskundigheid en enthousiasme zijn cliënten in een administratieve en/of gerechtelijke procedure. Daarnaast staat Jo particulieren en ondernemingen ook graag bij in hun vermogens- en successieplanning.

Zijn dagelijkse advocatenervaring verrijkt Jo door deelname aan de academische wereld (gastprofessor aan de Fiscale Hogeschool en Odisee) en gespecialiseerde studiedagen.

Verder is hij ook lid van de redactieraad van Fiscale Actualiteit en de adviesraad van Accountancy & Fiscaliteit (Wekelijkse nieuwsbrief Standaard Uitgeverij), medewerker rechtspraakrubriek Algemeen Fiscaal Tijdschrift en bestuurder bij de BATL (Belgian Association for Tax Lawyers).

Hij schrijft ook in fiscale tijdschriften, boeken of naslagwerken. Zo is hij co-auteur van  BVBA in de praktijk en NV in de praktijk (Kluwer) – deel Fiscale Procedure en het Fiscaal Procedurezakboekje (Kluwer).

SPECIALISATIE

 • Fiscale geschillenregeling
 • Vennootschapsbelasting
 • BTW
 • Personenbelasting
 • Internationaal fiscaal recht
 • Vermogens- en Successieplanning
 • Fiscaal strafrecht
 • Ondernemingsstrafrecht
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Vennootschapsrecht

..BIOGRAPHIE

Depuis le 1er septembre 1998, Jo Roseleth est avocat (Barreau de Bruxelles ordre néerlandophone). Il s’est spécialisé en droit fiscal et droit des sociétés. Il est un des fondateurs de Sherpa Law.

Bien que Jo conseil ses clients – également préalablement, il les défend avec autant d’expertise et d’enthousiasme dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire. En outre, Jo assiste également les entreprises et les particuliers dans leur planification patrimoniale et successorale .

Jo enrichie son expérience quotidiennement en participant au monde académique (Prof. Hogeschool-Universiteit Brussel) et des séminaires spécialisés.

Il est aussi membre du comité de rédaction de Fiscale Actualiteit et membre du conseil de Accountancy & Fiscaliteit (bulletin d'information hebdomadaire, Standaard Uitgeverij), collaborateur rubrique justice Algemeen Fiscaal Tijdschrift etmembre de la BATL (Belgian Association for Tax Lawyers).

 En outre il écrit des textes pour des revues, des livres ou des ouvrages traitant du droit fiscal. Il est co-auteur de BVBA in de praktijk en NV in de praktijk (Kluwer) – partie procedure fiscale  et co-auteur Fiscaal Procedurezakboekje (Kluwer).

 

SPécialisation

 • Contentieux fiscal
 • Impôt sur les sociétés
 • TVA
 • Impôt des personnes physiques
 • Droit fiscal International
 • Planification patrimoniale et successorale
 • Droit pénal fiscal
 • Droit pénal des affaires
 • Responsabilité des gérants et administrateurs
 • Droit des sociétés

..BIOGRAPHY

Jo Roseleth is a lawyer since 1st of September 1998 (Dutch-speaking Brussels Bar). He focuses on tax law and company law. He is one of the founders of Sherpa Law.

 Although Jo offers his clients advise (also prior-advice), he defends with equal expertise and enthusiasm his clients in an administrative or judicial procedure. In addition, Jo also helps individuals and companies with their asset and succession planning.

 On a daily basis he enriches his lawyers experience by participating in the academic world (Prof. Hogeschool-Universiteit Brussel) and specialized seminars.

 He is member ofde redaction board of Fiscale Actualitet and of the Advisory Board of Accountancy & Fiscaliteit (weekly newsletter, Standaard Uitgeverij), collaborator law case section Algemeen Fiscaal Tijdschrift and member ofBATL (Belgian Association for Tax Lawyers).

 Furthermore he also writes in tax magazines, books or reference books. He is co-author BVBA in de praktijk and NV in de praktijk (Kluwer) – part Tax Procedure and co-author Fiscaal Procedurezakboekje (Kluwer).

 

SPeCIALISATION

 • Tax Dispute Resolution
 • Corporate tax
 • VAT
 • Personal income tax
 • International tax law
 • Asset and succession planning
 • Criminal tax law
 • Corporate criminal law
 • Directors' liability
 • Company law

....

Jo Roseleth

....JO ROSELETH

Managing Partner

Fiscaal recht en vennootschapsrecht
T +32 (0)476 23 18 97
jo.roseleth@sherpalaw.be

Klik hier voor lijst publicatie lijst

 

..

JO ROSELETH

Managing Partner

Droit Fiscal et droit des sociétés
T +32 (0)476 23 18 97
jo.roseleth@sherpalaw.be

Veuillez trouver ici la liste de publications

veuillez trouver ici le CV complet

..

JO ROSELETH

Managing Partner

Tax Law and Company Law
T +32 (0)476 23 18 97
jo.roseleth@sherpalaw.be

Click here for full publication list

Click here for full CV

....

View Jo Roseleth's profile on LinkedIn