....Biografie

Justine Tetteroo behaalde in 2016 haar diploma Master in de Rechten aan de UGent.

In 2017 vervolledigde zij haar opleiding  met een aanvullende Master na Master in het vennootschapsrecht aan de KU Leuven, Campus Brussel.

In 2018 vervoegde zij het kantoor waar zij zich toelegt op het ondernemings- en vennootschapsrecht. Naast het voeren van procedures voor de rechtbanken verleent zij eveneens advies en bijstand aan cliënten in het kader van transacties en overeenkomsten.

Justine behandelt dossiers in het Nederlands, Frans en Engels. 

SPECIALISATIE

 • Vennootschapsrecht

 • Fusies & Overnames

 • Handelsrecht

 • Handelscontracten

 • Mededingingsrecht

 • Geschillen & arbitrage

..

BIOGRAPHIE

Justine Tetteroo a obtenu son Master en Droit à l'UGent en 2016.

En 2017, elle a complété sa formation par un Master complémentaire en droit des sociétés (KU Leuven, Campus Brussels).

En 2018, elle a rejoint le cabinet où elle se consacre au droit des sociétés et droit des entreprises. Elle mène des procédures devant les tribunaux et fournit également des conseils et une assistance aux clients dans le cadre de transactions et de contrats.

Justine traite les dossiers en néerlandais, en français et en anglais. 

SPécialisation

 • Droit des sociétés

 • Fusions et acquisitions

 • Droit commercial

 • Contrats commerciaux

 • Droit de la concurrence

 • Litiges & arbitrage

..

BIOGRAPHY

Justine Tetteroo obtained her Master's degree in Law at UGent in 2016.

In 2017, she completed her studies with a supplementary 'Master's-after-Master's' in Partnership law at the KU Leuven, Campus Brussels.

She joined our office in 2018, where she specialises in company and partnership law. In addition to conducting proceedings before the courts, she also provides advice and assistance to clients in the context of transactions and agreements.

Justine handles cases in Dutch, French and English. 

SPeCIALISATION

 • Company law

 • Mergers & Acquisitions

 • Commercial Law

 • Commercial contracts

 • Competition law

 • Disputes & arbitration

....

Jo Roseleth

....JUSTINE TETTEROO

Associate

Vennootschaps- en Ondernemingsrecht
T +32 (0)2 474 01 10
justine.tetteroo@sherpalaw.be

 

..

JUSTINE TETTEROO

Associate

Vernnootschaps- en Ondernemingsrecht
T +32 (0)2 474 01 10
justine.tetteroo@sherpalaw.be

Veuillez trouver ici la liste de publications

veuillez trouver ici le CV complet

..

justine tetteroo

Associate

Vennootschaps- en Ondernemingsrecht
T +32 (0)2 474 01 10
justine.tetteroo@sherpalaw.be

Click here for full publication list

Click here for full CV

....

View Justine Tetteroo's profile on LinkedIn
Nederlands
Français
English