....Sherpa law begeleidt Kaasimport Temmerman Willy & Desiree NV bij de overdracht van activa..Sherpa law a assisté Kaasimport Temmerman Willy & Desiree NV avec la cession d'actifs..title....

....Sherpa Law heeft Kaasimport Temmerman Willy & Desiree NV begeleid bij de voorbereiding en afsluiting van de asset deal, inclusief het opstellen van de koopovereenkomst (APA), in het kader van de overdracht van haar activa aan Schietse NV.

Kaasimport Temmerman Willy & Desiree NV is gespecialiseerd in het importeren van zuivelproducten, delicatessen en charcuterie bestemd voor speciaalzaken. De onderneming, die in 1982 werd opgericht, beschikt inmiddels over een exclusief internationaal netwerk dat de import van uitsluitend hoogwaardige producten garandeert.

De familieonderneming Schietse NV legt zich hoofdzakelijk toe op de distributie van Belgische en buitenlandse specialiteiten naar groot-distributie en groothandelaars in binnen- en buitenland. Daarnaast produceert Schietse NV de ‘Jambon d’Ardenne St.-Hubert’, een gedroogde kwaliteitsham uit de Belgische Ardennen.

Kaasimport Temmerman Willy & Desiree NV werd bijgestaan door het corporate/M&A team van Sherpa Law onder leiding van Kurt Faes en Lars Raedschelders.

Indien u nog vragen heeft of meer informatie wenst, kan u hiervoor steeds contact opnemen met Lars Raedschelders.

..Sherpa law a assisté Kaasimport Temmerman Willy & Desiree NV avec la préparation et la conclusion de l’asset deal, y compris la rédaction de la convention d'achat (APA), dans le cadre de la cession de ses actifs à Schietse NV.

Kaasimport Temmerman Willy & Desiree NV est spécialisée dans l'importation des produits laitiers, des spécialités culinaires et de la charcuterie, exclusivement vendus par des magasins spécialisés. L'entreprise, fondée en 1982, dispose désormaisd’ un réseau international exclusif pour garantir que seule les produits de haute qualité sont importés .

L'entreprise familiale Schietse NV se concentre sur la distribution des spécialités belges et étrangères aux grossistes répartiteurs en Belgique et à l'étranger. En outre, Schietse NV produit le ‘Jambon d'Ardenne Saint-Hubert’, un jambon sec des Ardennes belges de qualité.

Kaasimport Temmerman Willy & Desiree NV a été assistée par l'équipe corporate/M&A de Sherpa Law, dirigée par Kurt Faes et Lars Raedschelders.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Lars Raedschelders.

..Sherpa Law assisted Kaasimport Temmerman Willy & Desiree NV with the preparation and closing of an asset deal, including the drafting of the related asset purchase agreement (APA), regarding the acquisition of its assets by Schietse NV.

Kaasimport Temmerman Willy & Desiree NV specializes in the import of high-end dairy and meat products. The company, which was incorporated in 1982, has developed an exclusive international network on which it can rely to import high-quality products.

Schietse NV, a family-owned company, mainly specializes in the distribution of Belgian and foreign specialties to wholesalers and wholesale distributors both domestically and abroad. In addition, Schietse NV also produces ‘Jambon d’Ardenne St.-Hubert’, a dried prime quality ham originating from the Belgian Ardennes.

Kaasimport Temmerman Willy & Desiree NV was assisted by Sherpa Law’s corporate/M&A-team led by Kurt Faes and Lars Raedschelders.

For further questions and information, please contact Lars Raedschelders.

Nederlands
Français
English