Buitenlandse schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik vanaf 1 juni 2016 in het vizier

Met haar standpunt van 21 maart 2016 kondigde de Vlaamse Belastingdienst aan dat voor een schenking van effecten of geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik het bewijs moet worden geleverd dat de schenking ter registratie werd aangeboden vooraleer de gesplitste boeking op de rekening heeft plaatsgevonden. Bij gebrek aan tegenbewijs, worden de financiële tegoeden geacht in volle eigendom aanwezig te zijn in de nalatenschap van de schenker en is er bijgevolg erfbelasting verschuldigd (Standpunt 15004 d.d. 21/03/2016).

Oorspronkelijk preciseerde de nieuwe interpretatie van Vlabel niet vanaf wanneer het nieuw standpunt in werking zou treden. Door de verwijzing naar het standpunt met betrekking tot een gesplitste aankoop leek het erop dat de nieuwe interpretatie voor schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik ook van toepassing zou zijn voor alle inschrijvingen vanaf 1 september 2013. Dit zorgde voor heel wat onrust.

Op 25 april 2016 heeft Vlabel haar standpunt gepreciseerd en verduidelijkt dat het nieuwe standpunt inzake de gesplitste inschrijvingen geldig is voor alle inschrijvingen vanaf 1 juni 2016 (Standpunt 15004 aangevuld d.d. 25 april 2016).

Nederlands
Français
English