De exploitant van een ‘open’ Wi-Fi-netwerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op het auteursrecht

De exploitant van een 'open' Wi-Fi-netwerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op het auteursrecht gepleegd door de gebruikers van dat netwerk.

In haar arrest C-484/14 van 15 september 2016 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat een verkoper die een open Wi-Fi-netwerk gratis aan het publiek aanbiedt (in casu om klandizie te lokken voor verkoop en verhuur van licht- en geluidsmateriaal), niet aansprakelijk kan worden gesteld voor inbreuken op het auteursrecht gepleegd door de gebruikers van een dergelijke Wi-Fi-netwerk. De exploitant kan wel verplicht worden om zijn netwerk te beveiligen met een wachtwoord.

Link naar arrest

Nederlands
Français
English