Gesplitste aankoop – tegenbewijs bedekte bevoordeling – ook federaal standpunt wordt bijgesteld !

We berichtten u hier reeds over het vernietigde standpunt 15004 van Vlabel inzake de gesplitste aankoop : een vóór de aankoop gedane schenking aan het kind, opdat die de aankoop van zijn deel blote eigendom kan financieren, hoeft niet meer geregistreerd te zijn om als tegenbewijs te gelden tegen het wettelijke vermoeden van een “bedekte bevoordeling”.

Vlabel heeft in de vernietiging onmiddellijk berust, zoals bekend.

Wij schreven toen dat ook het federale standpunt niet langer toepasbaar was, hoewel het niet formeel vernietigd was.

In een recente parlementaire vraag over het federale standpunt dienaangaande, antwoordde de minister van financiën als volgt :

Aangezien de Raad van State bij arrest van 12 juni 2018 heeft beslist dat er geen bedekte bevoordeling voorligt indien aangetoond wordt dat er een openlijk schenking heeft plaatsgevonden vóór de gesplitste aankoop, ongeacht de al dan niet registratie van die schenking in België, zal repertorium R.J. S. 9/06.07 in die zin worden herzien. Bij een gesplitste aankoop zal het tegenbewijs geleverd zijn indien het bewijs wordt voorgelegd van de schenking van de geldmiddelen aan derden voor zover die schenking een vaste datum heeft voor de aankoop van de blote eigendom.

Bij een gesplitste inschrijving zal het tegenbewijs geleverd zijn indien het bewijs wordt voorgelegd van een schenking van de blote eigendom van de effecten of van de geldmiddelen aan derden, voor zover dat bewijs vaste datum heeft voor de inschrijving.”

Ook voor inwoners van Brussel en Wallonië staat de voorafgaande belastingvrije schenking dus met zekerheid opnieuw te adviseren bij een geplitste aankoop, als men maar de nodige voorzorgen neemt om aan de schenking een vaste datum te verlenen.

Wie over dit alles graag meer informatie wenst, kan contact nemen met dirk.degroot@sherpalaw.be

Nederlands
Français
English