Het UBO-register komt er snel aan !

De oprichting van het register van de uiteindelijk begunstigde, bekend als het UBO-register, komt eraan. Deze verplichting wordt opgelegd door de Vierde Antwitwasrichtlijn.

Tijdens de maand augustus zullen alle bedrijven en rechtspersonen zich kunnen registreren in de applicatie die wordt beheerd door de FOD Financiën, Afdeling Thesaurie.

Teneinde alle betrokkenen op de best mogelijke manier te informeren en voor te bereiden, geven we hieronder een kort overzicht van dit UBO-register.

In de loop van de volgende weken zal het register van de uiteindelijke begunstigden, ook het UBO-register genoemd (dat staat voor Ultimate Beneficial Owner, de Engelse term voor uiteindelijke begunstigde), online beschikbaar zijn. Alle juridische ondernemingen en entiteiten zullen met het register verbinding kunnen maken en zullen verplicht worden om de informatie over hun uiteindelijke begunstigde(n) te registreren.

  • Wat is het UBO-register?

Het UBO-register is een centraal register van de uiteindelijke begunstigden van ondernemingen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts en fiducieën.

Dergelijke entiteiten zijn verplicht:
- om gepaste, accurate en bijgewerkte informatie over hun uiteindelijk begunstigde(n) bij te houden, met inbegrip van verduidelijkingen over de aard en de omvang van het effectieve belang,
- om het UBO-register van de eerder genoemde informatie op de hoogte te brengen (Alle wijzigingen van die informatie moeten ook binnen de maand worden geregistreerd)

  • Wie is betrokken?

De ondernemingen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en andere vergelijkbare juridische constructies zijn verplicht om de informatie over hun uiteindelijke begunstigde(n) in het register te plaatsen via hun wettelijke vertegenwoordigers die verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van de gegevens in het register.

  • Hoe registeren?

U kunt het UBO-register raadplegen via het portaal MyMinfinPro of via de website (tabblad E-services, UBO-register).
Een FAQ en een gebruikershandleiding in verband met de toepassing worden in de loop van de maand augustus beschikbaar om u te ondersteunen bij de registratie van uw gegevens in het register.

  • Newsletter

Er wordt een Newsletter gemaakt waarin informatie aan de betrokken personen en entiteiten wordt bezorgd.
Daarin staan de recentste inlichtingen en updates over het UBO-register.

Interesse? Aarzel niet om een inschrijvingsformulier in te vullen en terug te sturen naar dit mailadres

Wenst u meer informatie? Heeft u een vraag? Aarzel niet om onze website te raadplegen of Alain Claes per e-mail te contacteren .

 

Nederlands
Français
English