Professionele huur vanaf 1 oktober 2018 mogelijk met btw !

Het kabinet van Minister Van Overtveldt heeft meegedeeld dat de btw-regels inzake onroerende verhuur vanaf 1 oktober 2018 worden gewijzigd. Dit weekend zou hierover binnen de regering en in het kader van de begrotingscontrole een akkoord zijn bereikt.

Niettegenstaande dit voorstel al eerder op tafel lag bij het zomerakkoord, had het oorspronkelijk de eindmeet niet gehaald.

Maar nu komt het er toch nog van!

Deze nieuwe regelgeving kan enkel maar worden toegejuicht en vormt een welgekomen verrassing voor de vastgoedsector. Om de concurrentiehandicap met de buurlanden weg te werken, investeringen aan te moedigen en de btw-regelgeving verder te vereenvoudigen, is er beslist een optionele btw-heffing in te voeren voor de verhuur van professioneel gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

De optie moet worden uitgeoefend door zowel de verhuurder als de btw-plichtige huurder. Maar de nieuwe regels gelden enkel voor nieuwbouwprojecten, met inbegrip van fundamentele vernieuwbouw. Deze regel zou vrij vrij streng worden ingevuld, enkel die projecten die na die datum pas zouden gepland worden (dus zelfs nu nog niet in ontwikkelings- of planningsfase zijn zouden in aanmerking komen).

Wordt gekozen voor dit stelsel, dan geldt een herzieningstermijn van 25 jaar.

Daarnaast wordt ook voorzien in een verplichte btw-heffing op de kortdurende verhuur van onroerende goederen met uitzondering van onroerende goederen die worden aangewend voor bewoning en voor handelingen van sociaal-culturele aard.

De definitieve teksten en de uitwerking ervan dienen nog even afgewacht te worden. Momenteel zijn er ons nog geen verdere details bekend, maar ons btw-team volgt dit uiteraard op de voet. Voor verdere vragen en bijstand, contacteer ons fiscaal departement.

Nederlands
Français
English