Sherpa Law (Alain Claes) co-auteur Duiding BTW

Meer informatie op https://www.larciergroup.com/duiding-btw-2017-9782...

Deze Duiding biedt een grondige artikelsgewijze bespreking van het BTW-wetboek.

Ook de uitvoeringsbesluiten en de Europese bepalingen zijn opgenomen, en worden waar nodig van duiding voorzien. 
Voor de vlotte raadpleegbaarheid worden deze soms apart besproken, soms worden ze in de commentaar onder het desbetreffend artikel van het BTW-wetboek opgenomen.

Voor de praktische bruikbaarheid wordt bij de artikelen een luikje verwijzingen opgenomen naar: 
1. de gelijkluidende bepaling in de Richtlijn, de 2 teruggaafrichtlijnen en de interpretatieve verordening;
2. de arresten van het HvJ (en het EHRM);
3. de arresten van de hoogste Belgische hoven.

De editors en auteurs zijn stuk voor stuk btw-specialisten. Dit heeft tot gevolg dat de toelichtingen bij de diverse bepalingen enerzijds voor een ruim publiek geschikt zijn, maar anderzijds ook oog hebben voor details waarnaar btw-specialisten op zoek zijn. Al bij al blijft de materie van de btw – wellicht nog meer dan andere fiscale rechtstakken – bepaald door praktische regelingen die niet in de wetgeving terug te vinden zijn, maar die hun oorsprong vinden in administratieve beslissingen of rechtspraak van het Hof van Justitie. De bedoeling van deze Duiding is dan ook om deze bijkomende bronnen op een gepaste manier te ontsluiten, maar ook om ze aan te halen op een manier dat zij gemakkelijk terug te vinden zijn voor degene die daar specifiek naar op zoek is.

Meer informatie op https://www.larciergroup.com/duiding-btw-2017-9782804476441.html

Nederlands
Français
English