Sherpa Law (Alain Claes) co-auteur Duiding Vastgoed

Dit becommentarieerd wetboek bundelt zowel wetgeving over de publiekrechtelijke (stedenbouw, monumenten, stads- en dorpsgezichten, grond- en pandenbeleid, buurtwegen, openbaarheid van bestuur) als privaatrechtelijke (o.a. B.W., erfpacht, opstal, Wooncode) en fiscale aspecten. Daarnaast worden ook de beroepsreglementering voor de vastgoedmakelaars en bepalingen i.v.m. handelspraktijken, witwaswetgeving en consumentenbescherming opgenomen.

Voorzien van een grondige verhelderende commentaar:

De wetgeving wordt toegelicht door middel van uitvoerige artikelsgewijze commentaren  met verwijzingen naar andere wet- en regelgeving en naar de belangrijkste rechtspraak, een onmisbare bron om de reglementering te begrijpen en toe te passen, en rechtsleer.

Hierdoor is het een uiterst nuttig werkinstrument voor advocaten, magistraten, notarissen en alle professionals in de vastgoedsector (waarbij ook landmeters, syndici, de vereniging van mede-eigenaars, CIB-leden, etc).

Volledig up-top-date.

De vorige editie dateerde van 2013; Deze nieuwe editie was noodzakelijk geworden ingevolge de vele wijzigingen in deze materie sinds 2013, onder meer inzake:
- marktpraktijken en consumentenbescherming’, nu geïncorporeerd in  het WER;
- aanpassingen aan de wet 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van de vastgoedmakelaar;
- Onroerenderfgoeddecreet;
- nieuw stagereglement;
- Vlaamse Codex Fiscaliteit;….

Deze nieuwigheden zijn alle geïntegreerd.

https://www.larciergroup.com/nl/duiding-vastgoed-2018-9782804483197.html

Nederlands
Français
English