Sherpa Law is trots op de bijdrage van Olivier Vandeputte aan het nieuwe Data Protection & Privacy Handboek

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort GDPR, treedt in mei 2018 in werking. Ze heeft een dubbele doelstelling. Enerzijds de Europese regelgevingen inzake de bescherming van persoonsgegevens moderniseren om ze te doen aansluiten bij de maatschappelijke transformaties die o.m. het gevolg zijn van nieuwe technologieën. Anderzijds komaf maken met de heterogene toepassing van gegevensbeschermingsregels in de verschillende EU-landen, door de wetgevingen op dit domein te harmoniseren. De verordening is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten en hoeft niet te worden omgezet. 

Onze medewerker Olivier Vandeputte mocht een bijdrage leveren in het handboek DATA PROTECTION & PRIVACY uitgegeven bij Anthemis.

Men kan het boek HIER bestellen

Nederlands
Français
English