Sherpa Law begeleidt aandeelhouders WORKERO bij nieuwe kapitaalronde

Sherpa Law heeft de aandeelhouders van Workero begeleid bij de structurering en het opstellen van de transactiedocumenten (o.a. aandeelhoudersovereenkomst) voor een nieuwe investeringsronde in Workero.

Workero is een digitaal platform dat mobiliteit en interactie tussen bedrijven en werknemers tracht te bevorderen door het aanbieden van creatieve werkplekken in diverse kantoren. Het idee achter Workero is eenvoudig: transformeer de traditionele werkplek in een plaats waar bedrijven en werknemers elkaar kunnen vinden en kennis kunnen delen. Workero tracht nieuwe zakelijke opportuniteiten in de hand te werken en innovatie, samenwerking en co-creatie te stimuleren.

Deze investeringsronde werd met succes afgerond met behulp van het corporate/M&A team van Sherpa Law onder leiding van Kurt Faes en Robert Uzieblo.

Indien u verdere vragen heeft of meer informatie wenst, kan u hiervoor steeds contact opnemen met Robert Uzieblo.

Voor meer informatie, kan u terecht op onderstaande websites:

https://www.workero.com/nl

https://www.facebook.com/PhygitalNomads/

http://www.kmo-insider.biz/nieuws/artikels/workero-lanceert-het-kantoor-van-de-toekomst

 

Sherpa Law assists shareholders of WORKERO with new round of investment

Sherpa Law assisted the shareholders of Workero with the structuring and the drafting of the transaction documents (such as the shareholders’ agreement) for a round of investment in Workero.

Workero is a digital platform enabling mobility and interaction between companies and workers by offering creative work-spaces in their respective office locations. It's a simple idea that transforms idle work-spaces into places where companies and workers can connect and share knowledge. Workero gives rise to new business opportunities and nurtures innovation, collaboration and co-creation.

This round of investment was successfully accomplished with the assistance of the corporate/M&A team led by Kurt Faes and Robert Uzieblo.

For further questions or more information, please contact Robert Uzieblo.

You can find more information (in Dutch) by visiting the following websites:

https://www.workero.com/nl

https://www.facebook.com/PhygitalNomads/

http://www.kmo-insider.biz/nieuws/artikels/workero-lanceert-het-kantoor-van-de-toekomst

Nederlands
Français
English