Sherpa Law begeleidt beide partijen bij overdracht aandelen Linkman BVBA aan Intentional Holding NV.

DUTCH VERSION (English version below)

Sherpa Law begeleidt beide partijen bij overdracht aandelen Linkman BVBA aan Intentional Holding NV.

Sherpa Law begeleidde beide partijen bij de overdracht van Linkman BVBA's aandelen aan Intentional Holding NV. Het corporate/M&A team van Sherpa Law bereidde de Koopovereenkomst (SPA) voor, alsook de bijkomende transactiedocumenten.

Linkman BVBA is een communicatiebureau gespecialiseerd in onlineadvertenties en websiteproducties. Met haar "smart campaigns" kan het team van Linkman een eersteklas strategie uitwerken voor haar cliënten die hun imago willen boosten of hun bereik willen vergroten. Linkman heeft bovendien een brede ervaring in het produceren van opvallende advertentiefilmpjes en aantrekkelijke infographics voor de klanten van haar cliënteel.

Intentional Holding is een dienstverleningsbedrijf met een sterke focus op informaticatechnologie, telecommunicatie en media. Het bedrijf houdt ook participaties aan in andere bedrijven, waaronder ook een digitaal marketingbureau (Queromedia). Hierdoor heeft Intentional Holding de onmisbare knowhow om professioneel betrokken te zijn in al haar participaties.

Door het bundelen van de krachten in deze transactie zal een synergie ontstaan waarvan beide bedrijven zullen profiteren.

De partijen werden bijgestaan door het corporate/M&A team van Sherpa Law onder leiding van Kurt Faes en Lars Raedschelders.

Indien u nog vragen heeft of meer informatie wenst, kan u hiervoor steeds contact opnemen met Lars Raedschelders.

Voor meer informatie, zie:

http://linkman.be/

http://www.queromedia.be/

ENGLISH VERSION

Sherpa Law assists both parties as Linkman BVBA's shares are transferred to Intentional Holding NV.

Sherpa Law assisted both parties in this transaction as Linkman BVBA's shares were sold to Intentional Holding NV. Our corporate/M&A team drafted the Share Purchase Agreement (SPA) as well as the accessory transaction documents.

Linkman BVBA is a communication agency specialized in online advertising and website productions. With its "smart campaigns" the team at Linkman is able to provide a topnotch strategy for each client seeking to boost its image and extend its range. Linkman has a broad experience in creating remarkable advertising videos and alluring info graphics for its clients' customers.

Intentional Holding is a services company with a focus on IT systems, telecommunication and media. It also holds participations in other companies such as a digital marketing company (Queromedia), which gives it the vital knowhow to be professionally involved in all their participations.

By joining their forces through this transaction, both parties will benefit from the resulting synergy.

The parties were assisted by Sherpa Law's corporate/M&A team led by Kurt Faes and Lars Raedschelders.

For further questions and more information, please contact Lars Raedschelders.

For further information, check:

http://linkman.be/

http://www.queromedia.be/

Version française

Sherpa Law assiste les deux parties pour la cession d'actions de Linkman SPRL à Intentional Holding SA.

Sherpa Law assiste les deux parties pour la cession d'actions de Linkman SPRL à Intentional Holding SA. L'équipe corporate/M&A de Sherpa Law a préparé la convention d'achat des actions (SPA), ainsi que les documents des transactions additionnels.

Linkman SPRL est une agence de communication spécialisée dans les annonces en ligne et la production de sites internet. Avec ses 'Smart campaigns' l'équipe de Linkman est capable de mettre au point une excellente stratégie pour donner un coup de pouce à l'image de leur client ou augmenter leur portée. Linkman possède une large expérience dans la production de films publicitaires et dans la production d'infographies attrayantes pour les clients de sa clientèle.

Intentional Holding est une entreprise de service spécialisée dans les technologies de l'information, les télécommunications et les médias. L'entreprise détient également des participations dans d'autres sociétés, y compris une agence de marketing digital (Queromedia). En conséquence, Intentional Holding a l'indispensable savoir-faire pour être impliqué professionnellement dans toutes ses participations.

En combinant les ressources dans le cadre de cette opération, il y aura une synergie qui sera favorable aux deux sociétés.

Les parties ont été assistés par l'équipe corporate/M&A de Sherpa Law dirigée par Kurt Faes et Lars Raedschelders.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Lars Raedschelders.

Consultez également:

http://linkman.be/

http://www.queromedia.be/

Nederlands
Français
English