Sherpa Law begeleidt Commsquare bij de succesvolle share deal met en herinvestering in de Poolse Systemics groep

Sherpa Law begeleidt Commsquare bij de succesvolle share deal met en herinvestering in de Poolse Systemics groep

Sherpa Law heeft Stefan Engels, de enige aandeelhouder van Commsquare BVBA, begeleid bij de onderhandeling,  voorbereiding en closing van een share deal met, en herinvestering in de Poolse Systemics groep.

Commsquare BVBA (www.commsquare.com) is gespecialiseerd in het monitoren en uitvoeren van uitgebreide bedrijfsanalyses op mobiele datanetwerken.

De Poolse Systemics groep (www.syspab.eu) beoogt zwakke schakels in de netwerken van operatoren te begrijpen en te optimaliseren door het vaststellen van de juiste benchmarks.

Door deze transactie zal Commsquare BVBA voortaan kunnen rekenen op het brede netwerk van Systemics. Via een herinvestering blijft Stefan Engels ook na de transactie als aandeelhouder en bestuurder actief binnen de Systemics groep. Stefan Engels zal verschillende Commsquare locaties blijven leiden, waaronder België, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk.

Commsquare BVBA werd bijgestaan door het corporate/M&A team van Sherpa Law onder leiding van Kurt Faes en Robert Uzieblo.

Indien u nog vragen heeft of meer informatie wenst, kan u hiervoor steeds contact opnemen met Kurt Faes.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de volgende websites:

http://www.syspab.eu/press-release-new-ma-in-telecommunication-market/

https://www.commsquare.com/commsquare_joins-systemics_group/

Sherpa Law assists Commsquare with the successful share deal and reinvestment in the Polish Systemics group

Sherpa Law assisted Stefan Engels, sole shareholder of Commsquare BVBA, with the negotiation, preparation and closing of a share deal with, and reinvestment in the Systemics group.

Commsquare BVBA (www.commsquare.com) specializes in performing comprehensive business analytics and monitoring mobile data networks.

The Polish company Systemics group (www.syspab.eu) focuses on understanding and optimizing weak links in operators’ networks by determining the appropriate benchmarks.

This transaction will allow Commsquare BVBA to make use of Systemics’ broad network. Through a reinvestment, Stefan Engels will also remain active within the Systemics group following this transaction, both as a shareholder and board member. Stefan Engels will continue to manage several Commsquare locations, including Belgium, Greece and the United Kingdom.

Commsquare was assisted by Sherpa Law’s corporate/M&A team led by Kurt Faes and Robert Uzieblo.

For further questions and more information, please contact Kurt Faes.

You may find more information by clicking on the following links:

http://www.syspab.eu/press-release-new-ma-in-telecommunication-market/

https://www.commsquare.com/commsquare_joins-systemics_group/

Nederlands
Français
English