Sherpa Law begeleidt Keyware bij de overname van activa van GlobalPay NV

....Sherpa Law heeft Keyware begeleid bij de voorbereiding en afsluiting van de asset deal, inclusief het opstellen van de koopovereenkomst (APA) en de bijhorende verklaringen en waarborgen (R&W), in het kader van de overname van de activa van GlobalPay.

Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) is een vooraanstaande speler op de markt van betaalterminals en –transacties. Keyware verhuurt en verkoopt multifunctionele betaalterminals. Deze terminals bieden zowel betaalfuncties als andere toepassingsmogelijkheden, zoals onder meer het lezen van klantenkaarten.

GlobalPay is een innovatief one-stop-shop platform voor cashloze betalingen dat omni-channel en e-commerce betalingsverwerking aanbiedt in diverse sectoren.

De overname van activa van GlobalPay genereert voor Keyware bijkomende schaalvoordelen en consolideert de verdere ontwikkeling van haar marktaandeel.

De berichtgeving van de transactie verscheen in verschillende media, en kan onder andere worden geraadpleegd via onderstaande links:

Keyware werd bijgestaan door het corporate/M&A team van Sherpa Law onder leiding van Kurt Faes.

Indien u nog vragen heeft of meer informatie wenst, kan u hiervoor steeds contact opnemen met Kurt Faes of Robert Uzieblo.

..

Sherpa Law a assisté Keyware dans la préparation et la clôture de l'asset deal, y compris la rédaction du contrat de vente (APA) ainsi que les déclarations et garanties correspondantes (R&W), dans le cadre de l'acquisition de l'actif de GlobalPay.

Keyware (EURONEXT Brussels : KEYW) est un acteur majeur sur le marché des terminaux de paiement et des transactions. Keyware loue et vend des terminaux de paiement multifonctionnel. Ces terminaux offrent les fonctions de paiement et autres, y compris la lecture des cartes clients.

GlobalPay est une plate-forme innovante de one-stop-shop pour le traitement de paiement non numéraires qui sont proposés dans divers secteurs des paiements omni-canal et e-commerce.

L'acquisition des actifs de GlobalPay génère des avantages d'échelle supplémentaires pour Keyware et consolide le développement futur de sa part de marché.

La transaction est apparu dans les différents médias et sont accessibles via les liens repris ci-dessous :

Keyware a été assistée par l'équipe corporate/M&A de Sherpa Law, dirigée par Kurt Faes.

Pour des plus amples renseignements, veuillez contacter Kurt Faes ou Robert Uzieblo.

..

Sherpa Law assisted Keyware with the preparation and closing of the asset deal, including the drafting of the asset purchase agreement (APA) and the representations and warranties (R&W), regarding to the acquisition of assets of GlobalPay.

Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) is a leading player in the market of payment terminals and payment transactions. Keyware rents and sells multifunctional payment terminals. These terminals offer payment applications as well as other applications, such as reading customer cards.

GlobalPay is an innovative one-stop-shop platform providing cashless payment solutions for omni-channel and e-commerce payment processing to a variety of clients in divers sectors.

Through the acquisition of assets of Globalpay, Keyware generates additional economies of scale and consolidates the further development of its market share.

We refer to the following websites for more information on this transaction:

Keyware was assisted by the corporate/M&A-team of Sherpa Law led by Kurt Faes.

For further questions and information, please contact Kurt Faes or Robert Uzieblo.

....

Nederlands
Français
English