Sherpa Law begeleidt Keyware Technologies NV bij de intrede in het kapitaal van Franse Fintech specialist in betaalsoftware

Sherpa Law begeleidt Keyware Technologies NV bij haar intrede in het kapitaal van de Franse fintech specialist in betaalsoftware Magellan SAS.

Keyware Technologies NV is een vennootschap die genoteerd is op EuroNext Brussel en is een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor elektronisch betalen en daaraan verwant transactiebeheer. Door het Keyware PayService transactieplatform vormt Keyware de link tussen de terminalleveranciers, de transactieverwerkers, de betaalschema's (Bancontact, Visa, MasterCard, Amex, DinersClub, Maestro, V Pay, etc.), de telco-operatoren en de uiteindelijke klanten waarbij het transactieplatform gebruikt wordt voor protocol- en transactieconversie. Het voordeel voor de Keyware klanten is dat verschillende vormen van betalingen via één betaalpartner kunnen worden uitgevoerd of de betalingsverwerking kan gesplitst worden over verschillende transactieverwerkers (Acquirers). Aan de zijde van de acquirers (zoals Worldline, SixPay Services, PaySquare, etc.) neemt Keyware een groter deel van de dienstverlening op zich. Voor Keyware betekent een dergelijke werkwijze meer controle op de "value chain" en de mogelijkheid tot een beter geïntegreerde dienstverlening naar haar klanten.

Magellan SAS is een innovatief en winstgevend betaaltechnologiebedrijf naar Frans recht met eigen software voor het beheer van elektronische transacties, tokenisatie en in de tijd gespreide betalingen voor aankopen bij handelaren. Via de participatie van Keyware krijgt Magellan een directe toegang tot de Belgische en Duitse markt.

Dankzij deze participatie in Magellan kan Keyware de innovatieve betaaloplossingen van Magellan integreren en zo het productaanbod naar bestaande klanten verhogen. Bovendien kunnen nieuwe marktsegmenten worden aangeboord. Tenslotte zal Keyware de extra beschikbare ontwikkelingscapaciteit aanwenden om ook zelf nieuwe betaaloplossingen te creëren.

De partijen werden bijgestaan door het Corporate/M&A team van Sherpa Law onder leiding van Kurt Faes en Lars Raedschelders.

Indien u nog vragen heeft of meer informatie wenst, kan u hiervoor steeds contact opnemen met Kurt Faes of Lars Raedschelders.

Voor meer informatie, zie: http://www.keyware.be

ENGLISH VERSION: Sherpa Law assists Keyware Technologies NV with acquiring a participation in the share capital of a French fintech specialist in payment software

Sherpa Law assists Keyware Technologies NV with acquiring a participation in the share capital of Magellan SAS, a French fintech specialist in payment software.

Keyware Technologies NV is a company listed on EuroNext Brussels and a leading supplier of electronic payment solutions and related transaction management. Through the Keyware PayService transaction platform used for protocol- and transaction conversion, Keyware acts as the link between terminal suppliers (Bancontact, Visa, MasterCard, Amex, DinersClub, Maestro, V Pay, etc.), transaction processors, payment schedules, telco-operators and final customers. The advantage for Keyware's customers is that different forms of payment are being carried out through one single payment partner, while the payment processing can be split over various transaction processors (Acquirers). On the side of the acquirers (like Worldline, SixPay Services, PaySquare, etc.), Keyware takes on a larger part of the service delivery. Such method allows Keyware to have more control over the "value chain", enabling it to offer a better integrated service towards its customers.

Magellan SAS is an innovative and profitable payment technology company under French law employing its own software for the management of electronic transactions, tokenisation and payments spread in time for purchases at traders. Through Keyware's participation, Magellan gets a direct entry into the Belgian and German market.

Due to its participation in Magellan, Keyware can integrate Magellan's innovative payment solutions and, thus, increase the product offer towards existing customers. Moreover, new market segments could be addressed. Finally, Keyware shall employ the extra available development capacity to create new payment solutions.

The parties were assisted by Sherpa Law's Corporate/M&A team led by Kurt Faes and Lars Raedschelders.

For further questions and more information, please contact Kurt Faes or Lars Raedschelders.

For further information, check: http://www.keyware.be

Nederlands
Français
English