Sherpa Law steunt ook ontluikende fiscale procedure talenten

Sinds meer dan 45 jaar organiseert de Fiscale Hogeschool opleidingen in de fiscaliteit.
Voorheen werden de opleidingen enkel ingericht als avondopleiding, gedurende drie avonden per week. Vanaf het academiejaar 2013-2014 biedt FHS ook een éénjarige dagopleiding Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk aan.

De dagopleiding neemt de vorm aan van een postgraduaat en telt 45 studiepunten.

In de cursus Fiscale Procedure krijgt het formeel belastingrecht de volle aandacht. Hier worden de taxatie, het onderzoek, de geschillen- en invorderingsprocedure van alle belastingen aan de hand van concrete gevallen met elkaar vergeleken.

Meerdere van onze advocaten doceren in het kader van deze opleiding en het is dan ook met genoegen dat Sherpa Law zich verder heeft geëngageerd in het kader van deze opleiding.

Op 20 november 2017 was het de officiële overhandiging van het diploma van Gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen en van het getuigschrift van het Postgraduaat in het Fiscaal Recht en de Fiscale Praktijk tijdens een plechtige academische zitting.

Minister Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie heeft op die gelegenheid de toehoorders te woord gestaan. Hij gaf toelichting bij zijn visie op de evolutie van de Vlaamse Fiscaliteit rond het thema "Vlaamse Fiscaliteit 2017: quo vadis?"

Ieder jaar worden een aantal pas afgestudeerde studenten bijzonder in de bloemen gezet. Op de eerste plaats is dat de laureaat van de Fiscale Hogeschool die tijdens de opleiding de beste examenresultaten behaalde. Daarnaast zijn er de gepromoveerden die voor een bepaald onderdeel van de opleiding de beste score behaalden. Vooraanstaande fiscalisten, fiscale kantoren en uitgeverijen reiken hen een bijzondere prijs uit.

Ook de laureaten van de postgraduaatsopleiding in het Fiscaal Recht en de Fiscale Praktijk kunnen hun prijs in ontvangst nemen.

Sherpa Law geeft de prijs aan de beste student van de cluster fiscale procedure.

Laureaat voor dit academiejaar was Evelien Vanbever. Nogmaals proficiat !

Nederlands
Français
English