Sherpa Law versterkt haar “Corporate & Commercial” team met Liesbeth Van Schoubroeck en Olivier Vandeputte

Sherpa Law groeit verder. Het "Corporate & Commercial"-team heet twee nieuwe leden welkom, nl. Liesbeth Van Schoubroeck en Olivier Vandeputte.

Sherpa Law is een ondernemend advocatenkantoor dat zich specialiseert in fiscaal recht, ondernemingsrecht, M&A, herstructureringen en vermogensplanning. Deskundigheid, duurzame waardecreatie en kennisdeling staan centraal in onze no-nonsense aanpak op maat van onze cliënten. Ondernemers en hun familie, hun ondernemingen en hun partners (boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren, private bankers) worden vanuit een passie voor het vak bijgestaan door ervaren experts.

In het kader van de verdere uitbreiding van het Corporate & Commercial-team vervoegen Liesbeth Vanschoubroeck en Olivier Vandeputte het bestaande team onder leiding van Tom Vanraes. Het Corporate & Commercial-team legt zich toe op het vennootschapsrecht (oprichting van vennootschappen, aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten, geschillen tussen aandeelhouders, M&A) en het handelsrecht (samenwerkingsovereenkomsten, consultancy-contracten, distributie-overeenkomsten, handelspraktijken, ondernemingen in moeilijkheden,…). Vanuit de ondernemers-spirit die eigen is aan Sherpa Law staat het Corporate & Commercial-team haar klanten bij op het pad naar duurzame groei. Naast advies-en contractwerk, heeft het team een uitgesproken expertise opgebouwd inzake procedures voor rechtbanken en arbitragecolleges.

Het Corporate & Commercial-team versterkt haar expertise in het ondernemingsrecht op het vlak van arbeidsrecht (Liesbeth Van Schoubroeck) en intellectuele eigendomsrechten en ICT-recht (Olivier Vandeputte).

Liesbeth Van Schoubroeck (Licentiaat Rechten 1989) begeleidt reeds 25 jaar ondernemers in de relaties met hun medewerkers (arbeids-en sociaal recht, arbeidsongevallen, welzijnswetgeving, zelfstandige dienstverleningsovereenkomsten) en hun klanten (manufacturing, aansprakelijkheid, bouw-en aannemingscontracten). Zij heeft hierbij een bijzondere aandacht voor grensoverschrijdende activiteiten (detachering, buitenlandse tewerkstelling, internationale agentuur). Vanuit de groeiende interesse en verplichtingen inzake aanvullende pensioenen, ook bij kleinere ondernemingen, volgde zij in 2015 de bijzonder leergang pensioenrecht.

Olivier Vandeputte (Master Rechten VUB 2008, Master ICT Law 2009, Master Intellectual Property Rights KUB 2011) heeft een ruime ervaring opgebouwd in het ondernemingsrecht met een focus op het intellectuele eigendomsrecht, ICT-recht (privacy & data protection) en het handelsrecht (distributieovereenkomsten, franchising, reclame, (on)eerlijke handelspraktijken). Hij ontwikkelde tevens expertise in het mededingingsrecht en inzake ondernemingen in moeilijkheden (waarbij hij in 2013 het postgraduaat tot curator/vereffenaar afrondde).

Nederlands
Français
English