Sherpa Law versterkt haar Estate Planning team met de komst van Mr. Dirk De Groot.

Dirk is sinds 2001 actief als fiscaal jurist. Aanvankelijk was hij voltijds werkzaam in de academische wereld. Maar ondertussen is Dirk reeds jarenlang een geëngageerd advocaat aan de Nederlandstalige balie van Brussel.

Hoewel hij aanvankelijk een algemene fiscale kennis heeft opgebouwd, legt Dirk zich ondertussen al enige tijd hoofdzakelijk toe op alle aspecten van het familiaal (huwelijks)vermogensrecht en Estate Planning. Als adviserend én pleitend advocaat behandelt hij bovendien alle aspecten van nalatenschappen met inbegrip van de (gerechtelijke) vereffening en verdeling ervan.

Dirk deelt zijn kennis graag, iets waar Sherpa Law veel belang aan hecht. Zo is Dirk een gewaardeerd spreker op seminaries en studiedagen over de onderwerpen die hij dagelijks in de praktijk behandelt. Hij publiceert geregeld in vaktechnische tijdschriften en is onder meer de auteur van het Handboek Successierechten (uitgeverij Intersentia). Dirk is bovendien vast lid van de Reflectiegroep bij Vlabel omtrent Erfbelasting en Registratiebelasting.

In meerdere opzichten zal zijn uitgebreide ervaring zowel inhoudelijk als didactisch een meerwaarde hebben voor zowel de cliënten van Sherpa Law als voor onze mensen zelf. Sherpa Law is dan ook bijzonder trots Dirk aan boord te hebben.

Nederlands
Français
English