Sherpa Law versterkt haar “Real Estate & Corporate Restructuring” team met Robin Messiaen en Gert-Jan Van Der Gucht.

Sherpa Law groeit verder. Het "Real Estate & Corporate Restructuring"-team heet twee nieuwe leden welkom, nl. Robin Messiaen en Gert-Jan Van Der Gucht.

Sherpa Law is een ondernemend advocatenkantoor dat de ambitie heeft om op termijn uit te groeien tot een gevestigde waarde in de advocatuur. Ons team specialiseert zich in fiscaal recht, ondernemingsrecht, M&A, herstructureringen en vermogensplanning. Deskundigheid, duurzame waardecreatie en kennisdeling staan centraal in onze no-nonsense aanpak op maat van onze cliënten. Ondernemers en hun familie, hun ondernemingen en hun partners (Private bankers, boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren) worden vanuit een passie voor het vak bijgestaan door ervaren experts.

In het kader van de verdere uitbreiding van het Real Estate & Corporate Restructuring-team (kortweg R&R-team) heeft Robin Messiaen samen met Gert-Jan Van Der Gucht recent het kantoor vervoegd. Samen met Gilles Van Namen en Kurt Schaut vormen zij nu het voltallige team voor de begeleiding van dossiers inzake vastgoedfiscaliteit en herstructureringen (fusies, splitsingen, etc.). Dit team staat garant voor een ervaren en geraffineerde dienstverlening in deze beide domeinen. Met een track record van een honderdtal fusies en splitsingen per jaar en trendsetting inzake vastgoedfiscaliteit (getuige daarvan de nieuw ontwikkelde methode inzake de waardering van vruchtgebruik en de vele lezingen en publicaties), zijn zij inmiddels een vaste waarde. Inzake vastgoedfiscaliteit richt het team zich tot de meest ruime doelgroep, gaande van de kleine zelfstandige met een baksteen in de maag tot de doorwinterde vastgoedmagnaat. Voor herstructureringen ligt de focus op bedrijven, gaande van kmo's tot grote en internationale ondernemingen.

Robin Messiaen (licentiaat Rechten KU Leuven 2002 en bijzondere opleidingen vennootschapsrecht (KUB) en fiscaliteit (KUL) 2003) is na een aantal jaren onderbreking opnieuw advocaat geworden met ingang van 1 juli 2016 (Balie Brussel). Hij is de verantwoordelijke binnen het R&R-team en heeft zich door de jaren heen steeds verder gespecialiseerd, met name in voormelde domeinen van vastgoedfiscaliteit en herstructureringen. Daarbij wordt steeds de vinger aan de pols gehouden van de ondernemers en hun ondernemingen, waarbij functioneel advies centraal staat. Fiscaliteit staat immers niet meer op zich en moet vakkundig verweven zijn met onder andere de strategische en financiële planning van het bedrijf. Deze pragmatische aanpak wordt geschraagd door een parallelle theoretische roeping. Concreet uit zich dit in een academisch mandaat aan de Vrije Universiteit Brussel, het geven van vele lezingen en seminaries en het frequent publiceren in fiscale vaktijdschriften.

Gert-Jan Van Der Gucht (master Rechten RU Gent 2009 en ManaMa Fiscaliteit RU Gent 2010) is sinds 2011 de vaste medewerker van Robin Messiaen en heeft zich door de jaren heen ontwikkeld als zijn wing man voor de bovenstaande specialisaties van vastgoedfiscaliteit en herstructureringen. Hij kan bogen op een diep gewortelde kennis in deze materies. Bovendien zijn beiden erg goed op elkaar ingespeeld en vormen zij een sterke en flexibele tandem. Gedreven door de fiscale microbe en de roeping om cliënten de bijstand te geven die zij zelf zouden willen krijgen in hun plaats, wordt elk dossier met de grootste zorg en toewijding behandeld.

Gilles Van Namen (Master Rechten RU Gent 2007, ManaMa Fiscaliteit RU Gent 2008 en opleiding douane en accijnzen, Portilog 2015) en Kurt Schaut (Master Rechten RU Gent 2011 en toegepaste fiscaliteit Hogeschool Gent 2012) zijn reeds advocaat van Sherpa Law en maken dus voortaan met Robin Messiaen en Gert-Jan Van Der Gucht deel uit van het R&R-team. Verenigd in hun streven om cliënten optimaal en onafhankelijk bij te staan en om de bakens dagelijks intellectueel te verzetten, vormen zij allen een efficiënte mix van ervaring en ambitie om voor elk dossier het passende advies te verstrekken. Eén gedachte staat daarbij altijd centraal, met name de cliënt een hefboom aanreiken die zijn vermogenssituatie naar een hoger niveau tilt.

Nederlands
Français
English