Alain Claes; Duiding; Witwaswetgeving

Sherpa Law (Alain Claes) co-auteur Fiscaal Jaaroverzicht 2017 - incl. hervorming vennootschapsbelasting

Naar goede jaarlijkse gewoonte heeft de redactie van De Fiscale Koerier ook voor 2017 een overzicht gemaakt van de fiscale nieuwigheden en wijzigingen. In dit Fiscaal jaaroverzicht geven hoofdredacteur Stefan Sablon en zijn team een volledig overzicht van de nieuwe fiscale regelgeving van het afgelopen jaar, inclusief de eindejaarswetgeving. Alle nieuwigheden worden uitvoerig geanalyseerd en diepgaand becommentarieerd.

2017 was een uitschieter op fiscaal vlak, met als hoogtepunt natuurlijk het zomerakkoord en de daaruit voortvloeiende hervorming van de vennootschapsbelasting. In dit boek krijgt u hiervan een volledig overzicht, inclusief kritische analyses met veel oog voor de praktische implicaties.

Ook naast deze grote hervorming zijn veel nieuwigheden te melden, zoals de aangepaste autofiscaliteit, de uitbreiding van de flexijobs, de uitwisseling van inlichtingen, de versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst, de invoering van de effectentaks, de gewestelijke regularisaties enz. en ook de gewijzigde witwaspreventiewet.

Daarnaast maken de regionale overheden gretig gebruik van hun bevoegdheden om een eigen fiscaal beleid te voeren, zoals aanpassingen inzake OV in de drie gewenst en de talrijke nieuwigheden inzake successie- en registratierechten.

De verschillende fiscale overheden zorgden voor een uitzonderlijk druk fiscaal jaar. Het allesomvattend ‘Fiscaal jaaroverzicht’ is dan ook een absolute must have om helemaal bij te zijn.

  • alle fiscale nieuwigheden samengebracht in één boek: een uniek overzicht
  • topspecialisten uit de praktijk
  • met overzicht van de gecoördineerde nieuwe wetgeving

Voor meer info, klik hier

Sherpa Law (Alain Claes) co-auteur Duiding Vastgoed

Dit becommentarieerd wetboek bundelt zowel wetgeving over de publiekrechtelijke (stedenbouw, monumenten, stads- en dorpsgezichten, grond- en pandenbeleid, buurtwegen, openbaarheid van bestuur) als privaatrechtelijke (o.a. B.W., erfpacht, opstal, Wooncode) en fiscale aspecten. Daarnaast worden ook de beroepsreglementering voor de vastgoedmakelaars en bepalingen i.v.m. handelspraktijken, witwaswetgeving en consumentenbescherming opgenomen.

Voorzien van een grondige verhelderende commentaar:

De wetgeving wordt toegelicht door middel van uitvoerige artikelsgewijze commentaren  met verwijzingen naar andere wet- en regelgeving en naar de belangrijkste rechtspraak, een onmisbare bron om de reglementering te begrijpen en toe te passen, en rechtsleer.

Hierdoor is het een uiterst nuttig werkinstrument voor advocaten, magistraten, notarissen en alle professionals in de vastgoedsector (waarbij ook landmeters, syndici, de vereniging van mede-eigenaars, CIB-leden, etc).

Volledig up-top-date.

De vorige editie dateerde van 2013; Deze nieuwe editie was noodzakelijk geworden ingevolge de vele wijzigingen in deze materie sinds 2013, onder meer inzake:
- marktpraktijken en consumentenbescherming’, nu geïncorporeerd in  het WER;
- aanpassingen aan de wet 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van de vastgoedmakelaar;
- Onroerenderfgoeddecreet;
- nieuw stagereglement;
- Vlaamse Codex Fiscaliteit;….

Deze nieuwigheden zijn alle geïntegreerd.

https://www.larciergroup.com/nl/duiding-vastgoed-2018-9782804483197.html

Nederlands
Français
English