UBO-register: deadline uitgesteld

In onze voorgaande nieuwsbrieven van d.d. 4 juli (het ubo-register komt er snel aan), 27 september 2018 (nieuwsflash FOD financiën publiceert faq omtrent registratie ubo-register : even adempauze) en 11 januari 2019 (ubo-register : update inzake gesplitste eigendom), verwezen we uitgebreid naar de komst, werking en uitvoeringsmodaliteiten van het UBO-register.

Op heden blijkt echter dat er nog vele vragen en onduidelijkheden zijn omtrent de concrete toepassing en werden er nog vele moeilijkheden vastgesteld bij het invullen van de gegevens via het online MyMinFin-portaal.

Gezien de nakende deadline van 31 maart 2019 heeft de Minister van Financiën Alexander De Croo op 12 februari jl. gemeld dat de termijn voor het registreren van gegevens van uiteindelijke begunstigden in het UBO-register wordt verlengd tot 30 september 2019. Dit uitstel is van toepassing op alle partijen, zowel voor de bestuurders die hun verplichting zelf willen vervullen, als voor de externe mandatarissen die hen daarbij bijstaan.

Op deze manier heeft iedere belanghebbende extra tijd om deze verplichte registratie in alle sereniteit voor te bereiden.

Normaliter is voor eind februari een nieuwe circulaire op komst die het uitstel zal bevestigen. Ook wordt verwacht dat FOD Financiën in de nabije toekomst een nieuwe FAQ met bijkomende verduidelijking zal publiceren.

Verdere wijzigingen en ontwikkelingen binnen het UBO gebeuren wordt door ons team uiteraard op de voet gevolgd. Voor eventuele vragen mag u gerust contact opnemen met Julie Raymaekers, Peter Meeuwssen, Robby Ackermans en Alain Claes.

Nederlands
Français
English