....Biografie

Peter Meeuwssen is Licentiaat in de Rechten (UGent 2004) en behaalde een bijkomende specialisatie in de Fiscale Wetenschappen (Fiscale Hogeschool Brussel 2006). Tevens is hij erkend Adviseur Familiebedrijven (EHSAL Management school, 2012).

Peter legt zich voornamelijk toe op de advisering en begeleiding bij de structurering en overdracht van familiebedrijven. Hij ontwikkelde een expertise in vermogens- en successieplanning, familiale opvolging, herstructureren van vennootschappen, Internationale en Europese fiscale planning en vastgoedfiscaliteit.

Daarnaast is hij hoofdredacteur van het Tijdschrift Vermogensplanning in de Praktijk (Larcier) en werkt hij verder mee aan diverse fiscale publicaties zoals o.a. Fiscale Actualiteit, Fiscale Wenken en Modellen voor het Vennootschapsleven.

SPECIALISATIE

 • Familiaal vermogensrecht

 • Vermogens- en Successieplanning

 • Fiscaal recht

 • Vennootschapsbelasting

 • Internationaal Fiscaal Recht

 • Vennootschapsrecht

..

BIOGRAPHIE

Peter Meeuwssen est titulaire d'une Licence en droit (UGent 2004) et d'une spécialisation supplémentaire en sciences fiscales (Fiscale Hogeschool Brussel 2006). Il est également conseiller reconnu pour les entreprises familiales (EHSAL Management School, 2012).

Peter se concentre principalement sur le conseil et l'assistance dans la structuration et la cession d'entreprises familiales. Il a développé une expertise en planification patrimoniale et successorale, succession familiale, restructuration d'entreprises, planification fiscale internationale et européenne et fiscalité immobilière.

Il est également le rédacteur en chef du Tijdschrift Vermogensplanning in de Praktijk (Larcier) et participe à diverses publications fiscales telles que Fiscale Actualiteit, Fiscale Wenken et Modellen voor het Vennootschapsleven.

SPécialisation

 • Droit patrimonial familial

 • Planning patrimonial et successoral

 • Droit fiscal

 • Impôts des sociétés

 • Droit fiscal international

 • Droit des sociétés

..

BIOGRAPHY

Peter Meeuwssen holds a Master's degree in Law (UGent 2004) and has an additional specialisation in Fiscal Sciences (Fiscale Hogeschool Brussel 2006). He is also an accredited Advisor for Family Businesses (EHSAL Management School, 2012).

Peter primarily focuses on advising and assisting in the structuring and transfer of family businesses. He has gained expertise in asset and succession planning, family succession, corporate restructuring, international and European tax planning and real estate taxation.

He is also editor-in-chief of the Tijdschrift Vermogensplanning in de Praktijk (Journal of Practical Asset Planning) (Larcier) and also contributes to various tax publications including Fiscale Actualiteit, Fiscale Wenken and Modellen voor het Vennootschapsleven. 

SPeCIALISATION

 • Family property law

 • Estate planning and succession planning

 • Tax law

 • Corporate income tax

 • International tax law

 • Company law

....

Jo Roseleth

....Peter Meeuwssen

Partner

Estate Planning
T +32 (0)3 500 05 00
peter.meeuwssen@sherpalaw.be

 Klik hier voor lijst publicatie lijst

Klik hier voor volledige CV

..

Peter Meeuwssen

Partner

Estate Planning
T +32 (0)3 500 05 00
peter.meeuwssen@sherpalaw.be

Veuillez trouver ici la liste de publications

veuillez trouver ici le CV complet

..

Peter Meeuwssen

Partner

Estate Planning
T +32 (0)3 500 05 00
peter.meeuwssen@sherpalaw.be

Click here for full publication list

Click here for full CV

....

View Peter Meeuwssen's profile on LinkedIn
Nederlands
Français
English