Real Estate & Corporate Restructurering omvat de domeinen van vastgoedfiscaliteit en herstructureringen.

Onder de noemer vastgoedfiscaliteit begrijpen wij alles met betrekking tot het verwerven, aanhouden en overdragen van vastgoed. Aandacht wordt hierbij besteed aan alle fiscale aspecten (vennootschapsbelasting, personenbelasting, registratierechten en btw), zij het dat dit bekeken wordt in het grotere economische geheel.

De focus van de cliënt verschilt immers van dossier tot dossier (gaande van een tweede verblijf voor een dokter tot een kantorencomplex van een institutionele investeerder bestemd voor verhuur) en al het advies wordt bijgevolg op maat gegeven. Tevens is de startbasis altijd wat echt belangrijk is voor de klant, met name hoe de verwerving van vastgoed moet gefinancierd worden, hoe de ondernemingsrisico’s kunnen beperkt worden, hoe geanticipeerd kan worden op een latere verkoop, etc.

Tot slot richten wij ons hierbij naar alle segmenten van de markt en kan zowel de zogeheten “kleine zelfstandige” als de grote vastgoedmagnaat bij ons terecht.

Herstructureren is dan weer het gepast (juridisch) organiseren van een onderneming of groep van ondernemingen. Een structuur is immers, ongeacht de waarde van de onderneming zelf, meer of minder waard naargelang de organisatie ervan en ook de liquiditeit/verkoopbaarheid (met inbegrip van de intrede van nieuwe investeerders) van een onderneming wordt sterk beïnvloed door de wijze waarop ze is georganiseerd.

Aan de andere kant bouwt een goede structuur ook buffers in zodat het risico van een eventuele faling wordt beperkt. Goed structureren is bijgevolg een must maar laat u tevens toe zich te beperken tot de essentie, met name uw core business.

Sherpa helpt u bij het strategische denkproces over hoe uw structuur het best voor te bereiden op de goede en kwade dagen en brengt dit samen met u tot uitvoering. Ook speciale aangelegenheden (vb. een overname van een vennootschap of onderneming) nopen vaak tot een herbronning, om de geldstromen optimaal te laten verlopen binnen de groep. Sherpa beheerst hierbij het volledige spectrum en staat u bij met raad en daad, of het nu gaat om een eenvoudige inbreng dan wel om een grensoverschrijdende splitsing.

 

Andere expertises