....Biografie

Tom VANRAES (°1976, Menen) is gespecialiseerd in ondernemings-en vennootschapsrecht. Hij is één van de oprichters van Sherpa Law.

Hij legt zich hoofdzakelijk toe op het adviseren en bijstaan van ondernemingen, vzw’s, bedrijfsleiders en aandeelhouders. Hij kan tevens bogen op een doorgedreven ervaring als pleitend advocaat, waarbij hij de belangen behartigt van cliënten voor hoven, rechtbanken en arbitragecolleges.

Hij ontwikkelde een specifieke expertise in het vennootschapsrecht, waar hij vaak conflictsituaties tussen aandeelhouders behandelt, en hierbij zowel preventief als remediërend optreedt. Hij adviseert cliënten inzake corporate materies (aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten, share & asset deals,…).  Daarnaast verleent hij advies en bijstand in het brede ondernemingsrecht en op het vlak van commerciële overeenkomsten (handelsagentuur, distributie-overeenkomsten, verkoop, verhuur,…).

Tom VANRAES is ook actief in het sportrecht, waar hij sportclubs en sporters adviseert en hierbij een ruime ervaring opbouwde bij geschillen voor diverse arbitragecolleges (BAS, TAS,…).

Hij is tevens Plaatsvervangend Rechter bij de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel en wordt door de Rechtbank regelmatig aangesteld als gerechtsmandataris of mandataris ad hoc.

Tom geeft regelmatig seminaries over ondernemings-en verenigingenrecht in al zijn facetten voor diverse organisaties en levert ook regelmatig bijdragen aan de vakliteratuur en is tevens co-auteur van een aantal boeken.

SPECIALISATIE

 • Vennootschapsrecht

 • Corporate en Commercial Litigation

 • Distributiecontracten

 • Ondernemingsrecht - Ondernemingen in moeilijkheden (WCO)

 • Sportrecht

..

BIOGRAPHIE

Tom VANRAES (° 1976, Menin) est spécialisé dans le droit commercial et le droit des sociétés. Il est un des fondateurs de Sherpa Law.

Il conseille et aide principalement les entreprises, les ASBL, des dirigeants d'entreprise et actionnaires. Il peut également se vanter d'une vaste expérience comme avocat plaidant. Il défend notamment les intérêts des clients devant les cours, les tribunaux d'arbitrages et les collèges.

Il a développé une expertise spécifique en droit des sociétés. Dans ce cadre-là, il intervient souvent quand il y a un conflit entre actionnaires et ceci aussi bien de façon préventive que curative. Il conseille ses clients concernant le droit des sociétés (conventions entre associés, conventions de management, contrats de management,  conventions de cessions des actions et d’actifs,…).  En outre, il donne conseil et assistance dans le droit des entreprises et sur le plan des conventions commerciales (agence commerciale, distribution, vente, location, etc.).

Il est également juge suppléant au Tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles et est régulièrement nommé régulièrement comme mandataire judiciaire ou mandataire ad hoc par le Tribunal.

Tom donne régulièrement des séminaires sur le droit de l’entreprise et le droit des associations sous toutes ses facettes et apporte une contribution régulière à la doctrine et est également co-auteur de plusieurs livres.

SPécialisation

 • Droit des sociétés – droit des affaires

 • Corporate et Commercial Litigation

 • Contrats de distribution

 • Droit des affaires – entreprises en difficultés (LCE)

..

BIOGRAPHY

Tom VANRAES (° 1976, Menen) specialises in commercial and company law.

He mainly advises and assists companies, non-profit organisations, business leaders and shareholders. As an extensive experienced pleading lawyer,  he also represents his clients’ interests before courts, arbitration courts and colleges.

He developed a specific expertise in corporate law, where he often deals with conflicts between shareholders, this both preventive as remedial. In addition, he provides advice and assistance on corporate law and commercial contracts (commercial agency, concessions, sales, rental, etc.).

He is also a Deputy judge at the Dutch commercial court of Brussels.

Tom regularly gives seminars on corporate and associations law and regularly contributes to professional literature and is also co-author of a number of books.

SPeCIALISATION

 • Company law

 • Corporate law

 • Associations

 • Firms in difficulty (WCO)

 • Distribution contracts

 • Commercial contracts

 • Litigation and arbitration

 • International contracts

 • Directors' Liability

....

Jo Roseleth

....Tom vanraes

Partner

Vennootschaps- en Ondernemingsrecht
T +32 (0) 476 89 65 51
tom.vanraes@sherpalaw.be

Klik hier voor lijst publicatie lijst

Klik hier voor volledige CV

..

TOM VANRAES

Partner

Corporate & Commercial
T +32 (0) 476 89 65 51
tom.vanraes@sherpalaw.be

Veuillez trouver ici la liste de publications

veuillez trouver ici le CV complet

..

TOM VANRAES

Partner

Corporate & Commercial
T +32 (0) 476 89 65 51
tom.vanraes@sherpalaw.be

Click here for full publication list

Click here for full CV

....

View Tom Vanraes' profile on LinkedIn
Nederlands
Français
English