Vermogensplanning

Ons team Estate Planning adviseert ondernemers en particulieren bij het structureren en plannen van hun vermogen. Onderwerpen waarover wij regelmatig adviseren zijn onder andere: bedrijfsopvolging en familiale charters, erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, structurering van (beleggings)vermogen, vastgoed, goede doelen, familiestichtingen/trusts…

Onze focus ligt hierbij op de familiale ondernemer. Een overgroot deel van de Belgische ondernemingen heeft immers een familiaal karakter... Deze familiale banden zorgen voor mogelijkheden om de continuïteit van de onderneming te waarborgen maar kunnen echter ook voor spanningen zorgen die de verhoudingen in de onderneming en in de familie in gevaar brengen.

Ons team heeft een bijzondere expertise opgebouwd in het begeleiden van deze familiebedrijven. Onze adviesverlening heeft zowel betrekking op de actuele situatie van de onderneming, de optimalisatie van de structuur als op de mogelijke familiale opvolging. Steeds met focus voor de continuïteit van het familiebedrijf.

 Daarnaast adviseren wij vermogende particulieren hoe hun privé-vermogen te structureren. Wij gaan daarbij geen complexe situaties uit de weg, zoals grensoverschrijdende successieplanningen, Internationale structurering van vastgoed, emigratie of immigratie, optimalisatie van buitenlandse doelvermogens (trust, fiducie, stichtingen, fonds dédiés,…), structurering van privé-verzamelingen (kunstwerken, oldtimers,…) , speficieke vermogensplanning voor een zorgkind, preventieve maatregelen om het vermogen te beschermen bij eventuele dementie,…

 Bij vermogensplanning wordt vaak in eerste instantie gekeken naar het besparen van belastingen. Vermogensplanning is echter veel meer dan dat. Aandacht voor de fiscaliteit is zeker vereist maar belangrijker nog is het familiale gemoedsrust  en de continuïteit van uw onderneming.

 Een goede planning start dan ook bij het in kaart brengen van uw vermogen en de analyse van uw huidige situatie. Aan de hand van deze vermogensbalans wordt samen gekeken naar volgende vragen:

  • Hoe wordt mijn vermogen verdeeld? Aan wie komt dit toe en hoe kan ik dit bijsturen?

  • Hoe kan ik bepaalde erfgenamen en mijn partner beschermen?

  • Hoe kan ik mijn vermogen overdragen met behoud van inkomsten en controle?

  • Wat is de fiscale druk en hoe we kunnen we deze beperken?

 Uw persoonlijke planning is steeds maatwerk waarbij rekening gehouden zal worden met uw huidige situatie, de omvang en samenstelling van uw vermogen en uw doelstellingen zowel op korte als lange termijn. Alles direct plannen is echter utopie. Bovendien zal uw visie en uw vermogen evolueren in de tijd zodat een regelmatige evaluatie aangewezen is. Vermogensplanning vertrekt van een momentopname maar is dynamisch en dientte worden opgevolgd en waar nodig te worden bijgestuurd.

 Een planning hoeft daarbij niet noodzakelijk te leiden tot complexe constructies. Onze adviezen zijn begrijpbaar en doelgericht. Een advies dat u en uw familie dient en in de praktijk realiseerbaar is.

 Wij adviseren in zowel relatief eenvoudige zaken als bij het opzetten van meer complexe structuren om de overdracht van het vermogen gepaard te laten gaan met een bepaalde graad van blijvende controle op het beheer ervan. Het structureren van een vermogen is een delicate evenwichtsoefening tussen het beschermen van private belangen en het drukken van de fiscale lasten bij de overdracht van het vermogen.

 Waarin zijn wij anders?

Wij volgen uw successieplanning verder op en sturen ze bij waar nodig.

Een goede successieplanning moet ook daadwerkelijk toegepast worden.  Er moet zo nagekeken worden of de schenking degelijk overgeboekt wordt in het register van aandelen of delen, dan wel overgeboekt wordt naar een andere bankrekening.  Wij volgen ook op dat zij juist ‘vertaald’ wordt in de IT-systemen van de financiële instellingen of in de registers van de vennootschap.

Bij oprichting en gebruik van een maatschap, moet er in principe jaarlijks een algemene vergadering gehouden worden en een proces-verbaal daarvan opgemaakt worden.  Wij helpen u bij de organisatie en realisatie van deze formaliteiten.

Bij nieuwe regelgeving of nieuwe standpunten van de administratie, rechtspraak of de rulingdienst, dient een bestaande planning soms herzien en aangepast te worden.  Vandaar dat wij dit voor onze cliënten in het oog willen houden, als zij ons hierom verzoeken.

Andere expertises